• Årligen beviljar de nordamerikanska universitet ett antal "waivers" som befriar studerande från studieavgifter. (cimo.fi)
 • Utbildningsstyrelsen stöder studerande i finska språket och Finlands kultur vid utländska universitet på många sätt för att de ska kunna stärka sina kunskaper i finska språket och bekanta sig med det finländska samhället. (cimo.fi)
 • Studerande på magisternivå i finska språket och kulturen kan ansöka om stipendier från Utbildningsstyrelsen för att avlägga kurser i slutskedet av studierna vid ett finländskt universitet. (cimo.fi)
 • Det finns en egen e-postlista suomi-alumnit för utexaminerade från utländska universitet som har studerat finska språket och Finlands kultur och för studerande i slutskedet av studierna. (cimo.fi)
 • Vi s ker dig som r studerande p universitet eller h gskola och har minst 1 r kvar p dina studier och ser l ngsiktigt p detta extrajobb. (vakanser.se)
 • Kvinnor är i majoritet vad gäller antalet studerandeuniversitet. (lundagard.se)
 • Charotte Wöhlecke, lagledare i Next Up Stockholm 2014 och studerande vid Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet. (su.se)
 • Högst 10 000 kronor per termin delas ut för studerande vid universitet eller högskola och högst 5 000 kronor per termin för studerande på gymnasiet. (kungsbacka.se)
 • Högst 10 000 kronor per termin delas ut för studerande vid universitet eller högskola och högst 5 000 kronor per termin för studerande vid gymnasium. (kungsbacka.se)
 • För det fall att utbildningar på universitet, högskolor, folkhögskolor, yrkeshögskolor och komvux stänger en utbildning på grund av coronavirus måste de studerande få behålla det studiemedel de blivit beviljade för terminen. (mittskifte.org)
 • Arbetsmiljön vid Uppsala universitet ska utformas så att den skapar förutsättningar för arbetsglädje, utvecklingsmöjligheter och trygghet för såväl anställda som studerande. (uu.se)
 • Studerande kan överföra prestationerna som är avlagda vid Novia till sin hemhögskola genom Puro-tjänsten då JOO-studierna är avklarade. (novia.fi)
 • Studerande ansvarar själv för att JOO-studierna införs i den egna högskolans studieregister. (novia.fi)
 • Det nuvarande systemet gör det svårt för studeranden att leva utan att lyfta studielån, och straffar studerande som arbetar vid sidan om studierna, då nuvarande inkomstgränser sällan möjliggör inkomster ovanför fattigdomsgränsen. (su.fi)
 • Under studier kan den studerande bara få sjukpenning grundad på sådant arbete som utförs parallellt med studierna. (aftonkuriren.se)
 • Vårt syfte med reformen är att fler ska lär sig svenska snabbare och att de studerande fortare ska komma in på arbetsmarknaden, säger Lisa Flinth (fp) ordförande i utbildningsnämnden. (landskrona.se)
 • Svensk Ungdoms moderparti Svenska folkpartiet har på partidagen 2017 i Helsingfors godkänt partidagsmotion nummer 9 som resulterade i att SFP ska jobba för en 50 % ökning av inkomstgränsen (till 1000,50 euro / månad) för studerande. (su.fi)
 • Gör då registerkort med det svenska namnet i registret Utbildningsprogram/Kompetensområden och välj ett sådant för en studerande med svenska som undervisningsspråk. (starsoft.fi)
 • 1 Utfärdat: Version: 1 Sida 1 av 7 Krisplan Dödsfall bland studerande, Krisplan Dödsfall bland personalen, Krisplan Dödsfall bland studerandes anhöriga, Handlingsplan för ätstörningar och Handlingsplan för droger och missbruk Krisplan Dödsfall bland studerande Dödsfall bland de studerande t.ex. (docplayer.se)
 • Högskolans attraktiva och moderna utbildningsprogram ger studerande ett mångsidigt kunnande och en bra grund för en framtida yrkeskarriär. (novia.fi)
 • Vi kräver att riksdagen röstar igenom regeringens förslag om att låta studerande vars kurser ställs in på grund av coronaviruset ska få behålla sitt studiemedel! (mittskifte.org)
 • Den här försäkringen gäller för YH-studerande under utbildningsmomentet lärande i arbete (LIA) som bedrivs i Sverige. (kammarkollegiet.se)
 • De studerande kan se fram emot utbildningar med olika inriktning och utbildning som är förlagd till tider som möjliggör att man kan kombinera arbete eller praktik med SFI-studier. (landskrona.se)
 • I ditt arbete med den studerande bör du informera skolledningen och om du känner behov av hjälp eller stöd kan du kontakta krisgruppen. (docplayer.se)
 • I denna guide kommer vi gå över vad man bör tänka på när man ansöker om ett kreditkort som studerande och vilka kort som lämpar sig bäst för studenter som kanske inte har ett fast arbete eller en stark ekonomi. (kreditkort.com)
 • Studerande har följt anvisningarna för skriftligt arbete och behärskar substansen i sitt arbete men tillämpningen är begränsad. (novia.fi)
 • Studerande har följt anvisningarna för skriftligt arbete och visar att hon behärskar substansen. (novia.fi)
 • Diskrimineringslagen omfattar både anställda och studerande vid Mittuniversitetet, samt den som söker arbete. (miun.se)
 • Ett syfte är också att få varje studerande på andra stadiet att röra på sig minst en timme per dag. (avi.fi)
 • Studiestödet, studielånet samt det allmänna bostadsstödet gör det möjligt för studerande att studera på heltid, men utöver vanliga levnadskostnader räcker inte stödet långt. (su.fi)
 • Kursens syfte är att de studerande ska få en introduktion till industriell ekonomi samt en översiktlig bild över hur dess delområden hänger samman. (bth.se)
 • Utöver detta ska den studerande arbeta med självstudier, enskilt och/eller i grupp, samt med uppsatsarbete i grupper. (liu.se)
 • 100 kr för studerande samt ungdom 13-17 år. (studentsangarna.se)
 • Svensk Ungdom antog år 2017 en motion, enligt vilken man bör arbeta för att inkomstgränser för studerande som lyfter studiestöd ska höjas. (su.fi)
 • Att träffa kvinnor med samma mål och att arbeta inom IT-branschen ger både inspiration och styrka, säger Johanna Löf, studerande på IT-högskolan. (tt.se)
 • Svensk Ungdom och Liberala Studerande LSK jobbar fortsättningsvis med att förbättra de studerandes ställning i samhället och har starkt kritiserat alla nedskärningar som resulterat i en försämrad situation för studerande. (su.fi)
 • Skapa en trygg situation för den studerande när han/hon kommer tillbaka till skolan genom att i förväg ta reda på hur han/hon vill ha det och respektera detta. (docplayer.se)
 • Studerande är mindre nöjda med sin ekonomiska situation än tidigare. (liu.se)
 • 65 procent av de studerande säger att de har en ganska bra, bra eller mycket bra ekonomisk situation. (liu.se)
 • o För varje studerande upprättas en individuell studieplan som revideras vid behov. (docplayer.se)
 • Efter ansökan kommer en individuell studieplan att upprättas för varje studerande. (hj.se)
 • Stipendierna kan sökas av anställda, doktorander och studerande vid LiU och avser resor som har koppling till fondens syften. (liu.se)
 • Om en studerande avlägger två examensbenämningar samtidigt och/eller två utbildningsprogram/kompetensområden, ska det komma två rader för denna person i statistiken. (starsoft.fi)
 • Vid behov förmedlar läroanstalten önskemål från studerande och vårdnadshavare till Visma. (starsoft.fi)
 • I 20 dagar blockerade tusentals studerande och vanliga människor så gott som dagligen gatorna i centrala Florianopolis i protest mot prishöjningen på bussresor. (planka.nu)
 • Tillsammans med bland annat projektet Systematisk validering av nyanländas kunskaper och kunskapsutveckling, som vi tidigare fått bidrag från länsstyrelsen för, kan vi erbjuda de studerande en utbildning med högre kvalitet. (landskrona.se)
 • 3 Grundläggande nivå Grundläggande vuxenutbildning är för dig studerande som saknar kunskaper motsvarande grundskolenivå eller har otillräckliga kunskaper när det gäller att läsa, skriva eller räkna. (docplayer.se)
 • Försäkringen omfattar skada som en YH-studerande tillfogar en icke-statlig arbetsgivare eller företagare där utbildningen bedrivs. (kammarkollegiet.se)
 • Välkommen till nya websidan för instruktioner för studerande. (helsinki.fi)
 • Ett överraskande arv medförs aldrig av något gott, och det är aldrig en börda som en studerande eller ungdom borde behöva bära. (su.fi)
 • I kursen introduceras den studerande i den praktiska filosofins problem och arbetsmetoder. (lu.se)
 • Aboa Mare heter campuset i Åbo där studerande inom sjöfart håller till. (novia.fi)
 • Under den perioden kan över 4 miljoner unga, studerande och vuxna utbilda sig, studera, praktisera eller volontärarbeta utomlands med stöd från programmet. (cimo.fi)
 • Vuxna 80 kr, studerande 30 kr, barn under 7 år gratis. (kungsbacka.se)
 • De flesta tar studielån för att finansiera sitt studerande eller jobbar extra vid sidan av. (kreditkort.com)
 • 3 Utfärdat: Version: 1 Sida 3 av 7 Krisplan Dödsfall bland studerandens anhöriga En studerande drabbas av sorg. (docplayer.se)
 • För pensionärer och studerande utan anslutning till Akademikernas a-kassa, a-kassan, gäller alltid, oavsett betalningssätt, årsvis betalning. (sverigesingenjorer.se)
 • Det visar att arbetet på Frans Schartaus Handelsinstitut med 97 procent av de studerande som går i jobb är en mycket framgångsrik utbildningsform. (tt.se)
 • 12:15-14:00 ordnas information för studerande vid Ålands yrkesgymnasium med de åländska kandidaterna till Europaparlamentet. (gymnasium.ax)
 • I mitten av höstterminen ordnas fotografering, utbildningsprogramvis, i huvudsak för nya studerande. (novia.fi)
 • Intagningskapaciteten ökades efter några år till 240 nybörjare, vilket motsvarade 600 samtidigt närvarande studerande. (miun.se)
 • Studerande kan ansöka om flexibel studierätt vid Yrkeshögskolan Novia genom att fylla i högskolornas gemensamma ansökningsblankett för JOO-studier. (novia.fi)
 • Global Mindedness-enkäten undersöker hur studerande som åker på en utlandsperiod inom ramen för sina studier förhåller sig till internationella interaktionssituationer och till att möta det annorlunda. (cimo.fi)
 • Det första steget mot en mer jämlik bransch blev en Meetup den 5 februari hos design- och teknikföretaget AFRY för studerande som definierar sig som kvinnor och läser en utbildning inom IT och teknik. (tt.se)
 • Studieteknologin är bron till en utbildning som kommer att tjäna den studerande långt efter det att han har lämnat klassrummet. (volunteerministers.org)
 • Uppdok är universitetets studieregister med uppgifter om antagning till utbildning, studiedeltagande, betyg och examina för studerande på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. (uu.se)
 • Från och med den 1 juli kan studerande med vissa sjukdomstillstånd vara sjukskriven på halvtid och få ta del av CSN:s trygghetsregler vid sjukdom. (liu.se)
 • Som studerande ansöker du till n2n-utbyte via din egen läroinrättning. (cimo.fi)
 • Exempelvis kan en studerande som lyfter studiestöd 9 månader per år nu tjäna sammanlagt 11 973 euro jämfört med tidigare 11 850 euro. (su.fi)
 • Årsinkomstgränsen för studiestöd beräknas så att studerande för varje stödmånad kan ha en inkomst på 667 euro och 1990 euro per månad utan studiestöd. (su.fi)
 • Yrkeshögskolan Novia är Finlands största svenskspråkiga yrkeshögskola med ca 4000 studerande. (novia.fi)
 • Examensstadgan berättar om dina rättigheter och skyldigheter som studerande vid Novia. (novia.fi)
 • Det är viktigt att uppmuntra särskilt sådana studerande att röra på sig som normalt rör sig endast lite. (avi.fi)
 • I den här statistiken insamlas uppgifter endast om studerande i läroavtalsutbildning som leder till examen. (starsoft.fi)
 • Den ekonomiska situationen som studerande är för de flesta betungande. (su.fi)
 • De studerande ska heller inte bli återbetalningsskyldiga om så sker. (mittskifte.org)
 • Med verksamheten som erhållit bidrag eftersträvas att varje studerande rör sig en timme per dag. (avi.fi)
 • Alla YH-studerande som gör sin LIA utomlands täcks av Student UT Samling genom Myndigheten för yrkeshögskolan. (kammarkollegiet.se)
 • För vuxen-studerande och deltagare i av kommunen anordnad verksamhet gäller försäkringen under verksamhetstid. (ostersund.se)
 • Dessa elever skulle vara sant super seniorer, eftersom de skulle ha fått fler enheter än vad som tekniskt krävs av en studerande att avlägga examen. (debok.net)