• Hos barn påvisas H. influenzae i blodet och kan leda till hjärnhinneinflammation (Meningit), struplocksinflammation (epiglottit) och ledinfektion. (wikipedia.org)
 • En del får hjärnhinneinflammation, andra struplocksinflammation (epiglottit) och en tredje grupp drabbas av ledinfektion. (folkhalsomyndigheten.se)
 • H. influenzae typ b (Hib) var tidigare den vanligaste orskaen till allvarliga infektioner som hjärnhinneinflammation ( meningit ) och struplocksinflammation (epiglottit) orsakade av H. influenzae , men är numera ovanligt efter införandet av Hib-vaccinet i barnvaccinationsprogrammet. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Struplocksinflammation beror på en infektion av bakterier och är ovanligt. (1177.se)
 • Struplocksinflammation är ett ovanligt tillstånd, men kan även förekomma hos vuxna människor. (wikipedia.org)
 • Struplocksinflammation är ovanligt bland svenska barn sedan man infört allmän vaccinering mot bakterien Haemofilus influenzae 1992. (trygghansa.se)
 • Dessa symtom kan vara tecken på mer allvarliga infektioner som struplocksinflammation eller halsböld. (nseo-sw.men)
 • Allvarliga sjukdomar som små barn kan få av bakterien är hjärnhinneinflammation, struplocksinflammation, ledinfektion och blodförgiftning. (strandangshalsan.se)
 • Om hon inte hade fått rätt diagnos efter det tredje besöket så hade antagligen blivit ett akutbesök, kanske för struplocksinflammation eller lunginflammation vilket är vanliga komplikationer om man ej får behandling i tid. (herrklantz.se)
 • Struplocksinflammation är ovanlig bland barn. (1177.se)
 • Spädbarn drabbas ofta av hjärnhinneinflammation eller blodförgiftning och lite äldre barn kan få struplocksinflammation. (folkhalsomyndigheten.se)
 • I februari drabbades hon dessutom av struplocksinflammation. (boktugg.se)
 • Det han drabbades av heter "Struplocksinflammation" och kan vara mycket farligt om man inte kommer under vård relativt snabbt. (blogspot.pt)
 • Att drabbas av den nästan utrotade såkallade barnsjukdomen epiglottis (struplocksinflammation) var en pärs! (stavhag.com)