• Strontium är kraftigt kemiskt reaktivt och måste förvaras skyddat från luft och vatten, i till exempel fotogen. (wikipedia.org)
 • Strontium är ett grundämne som är del av gruppen alkaliska jordartsmetaller och har atomnummer 38 och kemiskt tecken Sr. I ren form är den en mjuk och silvervit metall. (wikipedia.org)
 • 90Sr är farlig då strontium på grund av sin kemiska likhet med kalcium lagras i skelettet. (wikipedia.org)
 • Den stora kemiska likheten med kalcium gör att strontium förekommer parallelt med kalcium i flertalet biologiska sammanhang. (wikipedia.org)
 • Man framställer strontium genom smältelektrolys av strontiumklorid (SrCl2): Vid anoden: 2Cl- → Cl2 + 2 e- Vid katoden: Sr2+ + 2 e- → Sr Namnet strontium kommer från den skotska byn Strontian, eftersom metallen upptäckts i malm från blygruvorna där. (wikipedia.org)
 • I skelettet är omkring 0,25% av kalciumet ersatt med strontium. (wikipedia.org)
 • Om födan kommer från platser med högre halt av strontium i jorden blir andelen större, utan att detta har några påtagliga hälsoeffekter. (wikipedia.org)
 • Strontium-titanoxid (SrTiO3) har ungefär samma brytningsindex som diamant och säljs därför som diamantimitation men är däremot mycket mjukare än diamant (6 i hårdhet på Mohs hårdhetsskala jämfört med diamants 10). (wikipedia.org)
 • Ett av de största användningsområdena för strontium är i glaset på katodstrålerör, eftersom röntgenstrålning kan bildas i bildröret. (wikipedia.org)
 • Flera av proverna innehöll förhöjda halter av barium och strontium. (fof.se)
 • Man fann kraftigt förhöjda halter av de partiklar som används: aluminium, barium, strontium mm. (newsvoice.se)
 • Normalt sett förefaller det logiskt att om det finns Barium, Strontium och Aluminium-föreningar som inte ska finnas i naturen att någon kan ha sprutat ut dem medvetet, speciellt om många Youtube-klipp påstår det. (wordpress.com)
 • cesium-137, jod-131 och strontium-90 är betastrålare. (stuk.fi)
 • De långvariga radioaktiva ämnena cesium-137 och strontium-90 som härstammar från olyckan i Tjernobyl syns än idag som små halter i inhemska grönsaker. (stuk.fi)
 • Den stråldos som cesium-137 och strontium-90 i inhemska grönsaker orsakar utgör mindre än en procent av den stråldos som fås från näringen. (stuk.fi)
 • STUK har ställt upp haltgränser för halterna av konstgjorda radioaktiva ämnen (cesium-137 och strontium-90) i inhemska grönsaker samt variationer i halterna för de i hemlandet producerade grönsakerna som anskaffas från olika delar av landet. (stuk.fi)
 • Den har visat sig s effektiv att den ven anv nds, som enda h llbara metod, av f retag i Sverige som hanterar vatten f rorenat med radioaktivt avfall, som cesium-137 och strontium-90. (klimatsmart.se)
 • RAW Calcium innehåller 73 naturligt förekommande mineraler och spårämnen som magnesium, kisel, boron, vanadin och strontium - alla har visat sig ha viktiga fuktioner för kroppens skellett. (ravarubutiken.se)
 • Strontium är också kända under namnen APT28 och Fancy Bear och var inblandade i e-postläckan hos Demokraterna inför det förra presidentvalet i USA. (idg.se)
 • Enligt Microsoft har hackergruppen Strontium, en grupp som även gått under namnen APT28 och Fancy Bear, attackerat Internet of Things-prylar i företagsnätverk i förhoppning om att kunna gräva sig längre in i företagens datornätverk. (feber.se)
 • radioaktivt strontium, då förs detta omkring med blodet tills det deponeras i skelettet. (swerlander.com)
 • Därför bör radioaktivt strontium inte få finnas kvar i kroppen hur länge som helst. (swerlander.com)
 • Aroniabär lär också påskynda utsöndringen av tungmetaller som cesium och strontium från kroppen. (phbalans.com)
 • Kärnvapenkrig ledde till att ett ansenligt antal mutanter uppstod på grund av det följande radioaktiva nedfall med Strontium-90. (wikipedia.org)
 • Ett nytt material de redan hittat är strontium-ruthenat, vilket är en välkänd supraledare med mycket speciella egenskaper. (uu.se)
 • Strontium är ett grundämne som är del av gruppen alkaliska jordartsmetaller och har atomnummer 38 och kemiskt tecken Sr. I ren form är den en mjuk och silvervit metall. (wikipedia.org)
 • Esomeprazol Strontium Strontium kan orsaka diarré, vilket kan vara ett tecken på en ny infektion. (medikament.se)
 • Vissa villkor behandlas med en kombination av esomeprazol Strontium och antibiotika. (medikament.se)
 • Instrumentet kan analysera isotopsammansättningen hos fasta ämnen, och används huvudsakligen för analys av uran och bly, samarium och neodym, samt strontium. (nrm.se)
 • Intendent Laura Arppe från Naturhistoriska centralmuseets dateringslaboratorium berättar att isotopsammansättningen av strontium i tandemaljen tyder på att individerna hade tillbringat sin barndom i Levänluhta. (helsinki.fi)
 • Strontium används på en mängd varierade sätt, ett exempel är att det används för att blockera olika sorters strålning. (xn--grundmnen-z2a.com)
 • Strontium-90-halterna varierade mellan 0,0090,17 becquerel per kilo. (stuk.fi)
 • Strontium ifrån berggrunden tas upp av de växter som växer i ett område och hamnar sedan även i djur och människor. (vitlyckemuseum.se)
 • Analyser av grundämnet strontium i tänder och hår har revolutionerat synen på bronsåldern. (varldenshistoria.se)
 • esomeprazol Strontium är en protonpumpshämmare som minskar mängden syra som produceras i magen. (medikament.se)
 • Strontium används i fyrverkerier för lila färg och inom pyroteknik för att få röd lågfärg. (wikipedia.org)
 • Katoden beläggs med ett skikt av strontium- och bariumsalter för att öka förmågan att emittera elektroner. (wikipedia.org)
 • Strontium karbonatMolekylära formel: SRMO 3Molekylär vikt: 147.63Egenskaper: vit pulver, fadd och doftlös. (gemhold.cn)