• Asperger kan förväxlas med sjukdomsgruppen som kallas PANDAS ( Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal Infections ) som beskriver ett samband mellan autoimmuna sjukdomar hos barn och psykiska samt neurologiska symtom i samband med streptokockinfektioner. (newsvoice.se)
 • PANDAS är en akronym för Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal Infections (engelska) och beskriver hypotesen att det kan finnas samband mellan autoimmuna sjukdomar hos barn och psykiska och neurologiska symtom i samband med streptokockinfektioner, eller vara ett resultat av en autoimmun reaktion efter infektion med några andra vanliga smittämnen (PITAND: virus, mykoplasma, etc. (hatnote.com)
 • Förkortning står för Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal infections, neuropsykiatriska störningar hos barn på grund av förändringar i immunförsvarets funktion i samband med streptokockinfektioner. (funkkonsulten.se)
 • En vanlig utlösande faktor är streptokockinfektioner, t ex halsfluss. (psoriasisforeningen.se)
 • De första fallen kallade man för PITAND (Pediatric Infection Triggered Autoimmune Neuropsychiatric Disorders) och de hade uppstått efter sjukdomar som influensa, varicella (vattkoppor) och streptokockinfektioner (halsfluss och scharlakansfeber). (tourettebloggen.se)
 • Forskarna fann att barn som drack ACTIMEL hade en 24% färre gastrointestinala infektioner såsom diarré, illamående och kräkningar (p = 0,042) och 18% färre övre luftvägsinfektioner såsom öroninfektioner, bihåleinflammation och streptokockinfektioner (p = 0,036), jämfört med dem i kontrollgruppen. (mynewsdesk.com)
 • Under slutet av 1980-talet iakttogs snabbt förlöpande, i flera fall dödliga streptokockinfektioner. (folkhalsomyndigheten.se)
 • I slutet av 80-talet uppträdde plötsligt många fall av allvarliga streptokockinfektioner, som om något nytt hände. (sverigesradio.se)
 • Om streptokockinfektioner inte behandlas finns risk för fler fall av mycket allvarlig så kallad invasiv streptokockinfektion då bakterien kan påvisas i blodet. (wikimini.org)
 • PANS står för Pediatrisk akut debut av neuropsykiatrisk syndrom och omfattar alla fall av plötslig debut OCD, inte bara de som förknippas med streptokockinfektioner. (hatnote.com)
 • Enligt uppgifter från Smittskyddsinstitutet, SMI, har också Sverige under 2012 och våren 2013 haft ett ovanligt högt antal fall av invasiva grupp A-streptokockinfektioner, GAS. (vardfokus.se)
 • Incidensen av invasiva streptokockinfektioner har varierat mellan åren. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Reumatisk feber, Fusobacterium, invasiva streptokockinfektioner "Har ju slutat behandla simplexotit, men "riktig otit" måste ju behandlas! (slideplayer.se)
 • En klinisk studie av IVIG vid svåra streptokockinfektioner visade en positiv effekt på överlevnaden av tidigt insatt behandling. (ki.se)
 • Det som många gånger utlöser denna typ av psoriasis är streptokockinfektioner. (shytobuy.se)
 • Herpes, streptokockinfektioner och tuberkulos är några av de sjukdomar som setts i samband med shisha-rökning. (rattfangaren.se)
 • Bensyl-Pc kan användas vid lunginflammation, allvarligare streptokockinfektioner i huden (ex. (wikipedia.org)
 • Hon studerade streptokockinfektioner redan i den forskning som låg till grund för hennes doktorsavhandling i Umeå 1994. (ki.se)