• Om man kan sätta in behandling med ex trombolys (Streptokinas® Actilyse ®) eller PTCA (Percutaneous transluminal coronary angioplasty=ballongsprängning) så fort som möjligt minskas risken för syrebrist och celldöd av hjärtmuskeln. (vardfokus.se)
  • Den första av dessa tre medel streptokinas, ett läkemedel tillverkat av streptokockbakterier. (akunadaga.com)
  • Streptokinas fungerar bra för att lösa upp blodproppar och är den billigaste av de trombolytiska medel. (akunadaga.com)
  • Streptokinas 1,5 milj E 60 min (klenare, kan ges till gamla patienter med inferior infarkt). (medicinskapm.se)
  • Streptokinas, inf iv 1,5 milj E i 100 ml NaCl under 60 min alt 2b. (slideplayer.se)
  • Vid utebliven eller otillfredsställande effekt av trombolytisk behandling (Streptokinas/Urokinas eller rtPA) kan det vara av värde att kontrollera plasminogennivån. (karolinska.se)