• Man såg där flera statistiska samband där exempelvis olika arter ur prevotella-familjen och akkermansia - vilka producerar kortkedjade fettsyror - var korrelerade med frånvaro av övervikt, medan streptococcus bovis var associerad med ökad förekomst av övervikt. (doktorn.com)
  • Streptococcus suis förekommer hos svenska grisar men det är i dagsläget inte känt hur omfattande problem relaterade till bakterien är men utomlands är infektionen relativt vanligt förekommande. (umbraco.io)
  • Med alfa-streptokocker (engelska viridans-streptococci) avses ett antal olika arter av aeroba/fakultativt anaeroba grampositiva katalasnegativa kocker med liknande fenotypiska egenskaper som sammanförts till en grupp mer av praktiska än strikt taxonomiska skäl. (folkhalsomyndigheten.se)
  • Resistens mot ett eller flera av de vanliga tuberkulosläkemed-len (isoniazid, rifampicin, etambutol, pyrazinamid eller strep-tomycin) rapporterades hos 57 patienter (15 % av 371 patienter med odlingsverifierad M. tuberculosis eller M. africanum). (folkhalsomyndigheten.se)