• Isolat av Streptococcus pneumoniae verifieras och typas därefter serologiskt genom precipitation i gel med en panel av antisera. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Som etiologiska agens till övre luftvägsinfektioner inom genus Streptococcus dominerar S. pneumoniae ( otit , akut sinuit ) och S. pyogenes ( tonsillit ). (folkhalsomyndigheten.se)
 • Flera artiklar om Streptococcus pneumoniae (pneumokocker) finns i referensmetodiken. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Dödsorsaken familjen fick från sjukhuset - en officiell obduktion rapport från rättsläkaren ännu inte finns tillgänglig - var streptokocker toxisk chock orsakad av Streptococcus pyogenes, eller grupp A streptokock-infektion. (kleska.com)
 • Streptococcus pyogenes ( S. pyogenes , elementkod i NPU-kodsystemet ATCC 12344) är vid sidan av Grupp A streptokocker (GAS), referensbeteckning för betahemolyserande streptokocker som uttrycker grupp A-specifikt polysackaridantigen (enligt Lancefield, C-substans) i cellväggen, som kan påvisas genom exempelvis agglutination. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Streptococcus B är en bakterie som finns i tarmarna hos många människor och den kan också finnas i nästan 30% av vaginor och rektum hos kvinnor. (sfunion.net)
 • Streptococcus zooepidemicus r en annan bakterie som kan ge kvarkaliknande symtom och den f rekommer ofta i lufts ckarna p friska h star. (hippson.se)
 • Det r n mligen en bakterie, Streptococcus devriesei, som ligger bakom angreppen. (hippson.se)
 • Dessa fall, som kallas invasiva strep infektioner, påverkar mellan 10.000 och 12.000 européer per år, enligt siffror från den amerikanska Centers for Disease Control and Prevention: s aktiv bakteriekultur Core-övervakning. (kleska.com)
 • Även om vaginal och rektal strep generellt inte orsakar hälsoproblem, kan barn av strep-bärare (eller strep-positiva) mödrar komma i kontakt med dessa bakterier under förlossningen. (sfunion.net)
 • Bakterierna för strep är utbredd, så det är svårt att avgöra var eller med vem den dödliga infektionen sitt ursprung. (kleska.com)
 • Detta kommer att tillfälligt döda bakterierna och därmed minska risken för att överföra strep-infektionen till den nyfödda. (sfunion.net)
 • Lyckligtvis fortsätter strep att vara känsliga för antibiotika, inklusive gamla goda penicillin. (kleska.com)
 • Strep som kommer in i huden är i allmänhet mer riskfyllda - delvis för att det lättare kan sprida sig till andra delar av kroppen, såsom ben, leder, eller blod - men inte alla hud fall är svår, och inte alla halsen fall är godartade. (kleska.com)
 • Fr n prover som direktodlades p ett speciellt n ringsmedel hittades inte Streptococcus equi i lika m nga fall som de som testades med PCR (polymerase chain reaction). (hippson.se)
 • Det r ven b st att ta prov fr n flera h star, eftersom det kan vara sv rt att hitta bakterien i ett tidigt skede. (hippson.se)
 • Några av dessa andra bakterier är Streptococcus sanguis, S. mitior, S. salivarius och S. milleri. (wikipedia.org)
 • Även om vaginal och rektal strep generellt inte orsakar hälsoproblem, kan barn av strep-bärare (eller strep-positiva) mödrar komma i kontakt med dessa bakterier under förlossningen. (sfunion.net)
 • 4.5 miljarder levande probiotiska bakterier (4.5 x 109 CFU) Lactobacillus acidophilus, LA-5 Bifidobacterium, BB-12 Streptococcus thermophilus, STY-31 Lactobacillus delbrueckii ssp. (vitaminbutiken.se)
 • Bildas av bakterier av stammarna Streptomyces natalensis eller Streptococcus lactis. (aktavara.org)
 • equi, Streptococcus zooepidemicus och Staphylococcus aureus är känsliga för penicillin och vanliga hästpatogener i Sverige och valdes därav ut som representativa bakterier. (slu.se)
 • Det var troligtvis scharlakansfeber, särskilt om man hittat bakterier i halsen som heter streptococcus (streptokocker). (netdoktor.se)
 • Här har den konstgjorda huden infekterats med Streptococcus pyogenes, en vanlig grupp bakterier som kan orsaka halsfluss, scharlakansfeber eller svinkoppor. (fof.se)
 • Hos små barn börjar kariesprocessen när bakterier som heter Streptococcus mutans har koloniserat tandytorna, d.v.s. bakterierna har fäst sig på tandytorna och börjat föröka sig. (kaypahoito.fi)
 • Stallreng ring Efter ett genomg nget sjukdomsutbrott orsakat av Streptococcus equi eller andra smittsamma bakterier r det av st rsta vikt att stallet reng rs ordentligt, d bakterierna kan verleva exempelvis i smuts p boxinredning under flera m nader. (kronblad.com)
 • Lamberts ® Probioguard ™ innehåller fyra noga utvalda stammar av så kallade goda mjölksyrabakterier, acidophilus Lactobacillus, Bifidobacterium, Streptococcus thermophilus och Lactobacillus delbrueckii bulgaricus SSP, som alla 4 har använts i stor omfattning i olika kliniska studier. (vitaminbutiken.se)
 • Streptococcus mutans upptäcktes först av J. K. Clarke år 1924 i kariesskador på tänder, men uppmärksammades inte särskilt mycket förrän under 1960-talet då forskare ordentligt började studera karies. (wikipedia.org)
 • Aloe Vera hjälper till att döda den plackproducerande bakterien Streptococcus mutans i munnen. (axelsons.se)
 • Dr Hyun Koo på University of Rochester i USA har studerat tranbärsjuicens förmåga att förhindra Streptococcus mutans-bakterien att fastna på tänderna. (mynewsdesk.com)
 • Mutans streptococci and lactobacilli in plaque on a leucite-reinforced dental ceramic and on a calcium aluminate cement. (umu.se)
 • Verklighetens "tandtroll" kan ses som bakterien Streptococcus Mutans (m.fl. (wikipedia.org)
 • Många av dessa barn bär på särskilt aggressiva varianter av Streptococcus mutans. (tandlakartidningen.se)
 • Tidigare har de visat att högriskbarnen också bär på en mer virulent variant av kariesbakterien Streptococcus mutans . (tandlakartidningen.se)
 • Streptococcus agalactiae (också känd som Grupp B Streptokocker) är grampositiv och tillhör släktet streptokocker. (wikipedia.org)
 • Grupp B Streptokocker (Streptococcus agalactiae) är den ledande anledningen till sepsis och hjärnhinneinflammation hos nyfödda i Förenta Staterna och Europa. (wikipedia.org)
 • Betahemolytiska streptokocker grupp A, Strep-A snabbtest. (ki.se)
 • Unnerstad, H, Streptococcus zooepidemicus som orsak till mastit hos ko. (sva.se)
 • konstaterad strep zooepidemicus hos häst i Filipstads kommun. (travsport.se)
 • Streptococcus zooepidemicus, kan orsaka vre luftv gsinfektion som liknar kvarka. (kronblad.com)
 • ISBN 9781566703925 Mastit orsakad av Streptococcus agalactiae hos nötkreatur. (wikipedia.org)
 • http://www.sva.se/djurhalsa/notkreatur/endemiska-sjukdomar-notkreatur/mastit-notkreatur/mastit-orsakad-av-streptococcus-agalactiae-notkreatur Referenser ^ Cullimore, D. Roy (2000). (wikipedia.org)
 • Meningit, Streptococcus grupp B, är en bakteriell infektion av de membran som täcker hjärnan och ryggmärgen (hjärnhinnorna), orsakad av grupp B streptokockbakterier. (medikament.se)
 • Kvarka är en global bakteriell övre luftvägsinfektionssjukdom hos häst orsakad av bakterien Streptococcus equi (S. equi). (uppsatser.se)
 • Intervacc har nyligen, i hård konkurrens, blivit tilldelade medel från både Eurostars-2 programmet och Vinnova för fortsatt utveckling av sina vacciner mot Streptococcus suis på smågrisar samt Staphylococcus aureus som bl.a orsakar juverinfektion på kor. (aktiespararna.se)
 • Streptococcus agalactiae är vanliga i vaginalfloran där de återfinns hos mellan 10 och 30 % bland både gravida och icke-gravida kvinnor. (wikipedia.org)
 • Streptococcus agalactiae var väl känd som en patogen hos nötkreatur redan före Andra Världskriget. (wikipedia.org)
 • Även får och get kan få juverinflammation på grund av Streptococcus agalactiae men det är ovanligt. (wikipedia.org)
 • Man fann att en del av fisken var smittad med Streptococcus agalactiae. (wikipedia.org)
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Streptococcus_agalactiae. (wikipedia.org)
 • Streptococcus agalactiae (GBS) kan också isoleras vid symtomatisk svalginfektion men dess betydelse är omdiskuterad. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Hälften av alla kor som bär på Streptococcus agalactiae har CMT 1-2 och en fjärdedel har ett celltal under 200 000 celler (CMT 1). (sva.se)
 • Som godkänd provtagning räknas negativa provsvar för Streptococcus agalactiae, Mycoplasma bovis och salmonella. (vxa.se)
 • Kvinnor som testar positivt för beta-strep har inga symtom, och det anses inte vara en riktig infektion när dess närvaro är begränsad till vaginala eller rektala områden. (sfunion.net)
 • Vissa extrema fall av STREP hals visa ytterligare symtom som huvudvärk, stelhet i lederna, nasal trängsel och utsläpp samt nacksmärtor. (halsanet.com)
 • Kvarka smittar l tt Diagnos st lls ofta med ledning av kliniska symtom, men kan konfirmeras/bekr ftas genom att man i ett prov taget fr n n sh lan, svalget eller en b ld, odlar fram Streptococcus equi. (kronblad.com)
 • Kvarka, infektion med Streptococcus equi, är ett betydande problem för hästnäringen. (lantbruksforskning.se)
 • Kvarka, infektion med Streptococcus equi subspecies equi (S. equi), är en smittsam luftvägssjukdom hos hästar som kan ge s k tysta (symptomlösa) smittbärare. (lantbruksforskning.se)
 • Kvarka är en allvarlig, smittsam mukopurulent luftvägssjukdom som orsakas av bakterien Streptococcus equi subsp. (uppsatser.se)
 • Kvarka är en allvarlig och mycket smittsam hästsjukdom som orsakas av streptokockbakterien Streptococcus equi. (slu.se)
 • Kvarka orsakas av Streptococcus equi på häst. (veterinarmagazinet.se)
 • Kvarka orsakas av bakterien Streptococcus equi , som r en beta-hemolyserande streptokock. (kronblad.com)
 • I perakuta fall ses inte alltid tydliga vävnadsförändringar varför diagnos inte alltid ställs om inte rutinmässig odling sker från fall där infektion med Streptococcus suis kan misstänkas. (umbraco.io)
 • Om den inte behandlas, STREP hals kan utvecklas till mer allvarliga sjukdomar eller infektioner, som inkluderar öroninfektion, sinus infektion eller scharlakansfeber. (halsanet.com)
 • Strep A/ odling kan påvisa samtidig bakteriell infektion. (praktiskmedicin.se)
 • Strangles, caused by the bacteria Streptococcus equi subspecies equi (S. equi) is the most commonly diagnosed infectious disease in horses worldwide. (uppsatser.se)
 • Dessa fall, som kallas invasiva strep infektioner, påverkar mellan 10.000 och 12.000 européer per år, enligt siffror från den amerikanska Centers for Disease Control and Prevention: s aktiv bakteriekultur Core-övervakning. (kleska.com)
 • Streptococcus suis kan orsaka svåra infektioner hos unga växande grisar och kan även orsaka blodförgiftning och hjärnhinneinflammation hos människor. (umbraco.io)
 • Initialt får grisarna som insjuknar i Streptococcus suis -infektioner hög feber som orsakas av en bakteriemi. (umbraco.io)
 • Streptococcus suis förekommer hos svenska grisar men det är i dagsläget inte känt hur omfattande problem relaterade till bakterien är men utomlands är infektionen relativt vanligt förekommande. (umbraco.io)
 • Streptococcus suis förekommer i de övre luftvägarna, i huvudsak i tonsillerna och näshålorna, samt i tarmen och könsöppningar. (umbraco.io)
 • Potential transmission of bacteria, including Streptococcus equi spp. (slu.se)
 • Initialt kommer provtagningarna att ske på apotek i Stockholm, Göteborg och Strep A - Svalgprov för att säkerställa om halsbesvär beror på en CRP - Ett CRP-test (i dagligt tal "snabbsänka) med syftet att utreda om det. (niddfre.se)
 • OSOM® Strep A Test (Svalg Prov) är ett test för att detektera Strep A-antigen i svalgprov som hjälpmedel för att diagnostisera Grupp A Streptokockinfektion. (regionvasterbotten.se)
 • Trots att någon är mottagliga för STREP hals, är det vanligast hos barn i åldrarna 5 och 15. (halsanet.com)
 • Om vi har bedömt centorkriterier tycker vi att man kan skicka patienten på provtagning för strep A, och om det är positivt skriver vi ut antibiotika. (lakemedelsvarlden.se)
 • Det borde inte vara s sv rt eftersom sjukdomen bara drabbar h st. (hippson.se)
 • Strep A snabbtest Från och med test erbjuder Apoteket provtagningar för strep med remiss från den digitala vårdtjänsten Min Doktor. (niddfre.se)
 • Streptococcus uberis som är en grampositiv kock. (sva.se)
 • Nu kommer problemet: L ngmj lk bildas under medverkan av l ngmj lksbakterien Streptococcus lactis var. (faktoider.nu)
 • Är det någon som vet hur många dagar man måste ha varit sjuk för att ett snabb- test (skrapa i halsen) på Strep A ska ge utslag? (niddfre.se)
 • Samtliga hästar låg över MIC 50 % av dosintervallet för alla tre patogenerna, men endast för Streptococcus equi subsp. (slu.se)
 • Det bästa sättet att diagnostisera STREP hals är att ta en hals kultur. (halsanet.com)
 • Lyckligtvis fortsätter strep att vara känsliga för antibiotika, inklusive gamla goda penicillin. (kleska.com)
 • STREP hals är lätt att behandla med antibiotika, men det kan leda till allvarliga komplikationer om de lämnas utan diagnos eller obehandlade. (halsanet.com)
 • Man ska komma ihåg att bedömningen handlar om huruvida man ska skicka någon att göra ett strep A-prov, inte att direkt förskriva antibiotika. (lakemedelsvarlden.se)