• Liksom hos andra arter i underordningen Strepsirhini bildar de undre fram- och hörntänder ett slags kam. (wikipedia.org)
  • Lorier och galagoer bildar delordningen Lorisiformes som tillsammans delordningen Lemuriformes (till exempel lemurer, fingerdjur, vesslemakier) frambringar underordningen Strepsirhini. (wikipedia.org)