• På engelska Cognitive models of anxiety postulate that anxious individuals are inclined to pay more attention to negative than to positive emotional visual stimuli. (lu.se)
 • Images of water are especially recurring, as are projects that use immersive environments like virtual reality, and these representations compete for attention in the media noise of modern society, a world that "drowns" the viewers in auditory and visual stimuli. (adlibris.com)
 • Our results show that a stronger response (facilitation) is generated when using continuous visual stimuli as opposed to random jumps. (lu.se)
 • Spitfire Company är en av Tjeckiens mest progressiva grupper med verk som karaktäriseras av starka fysiska uttryck, genreblandningar och strävan efter nya visuella stimuli. (dansenshus.se)
 • Each subject in a group of normal subjects (n=10) was tested with eyes-open and eyes-closed with simultaneous but uncorrelated vestibular and proprioceptive stimuli in order to investigate the contributions of individual sensory feedback loops. (lu.se)
 • Each individual model estimated is effective in predicting a subject's response to new stimuli and in describing the interacting effects of stimuli on body kinetics. (lu.se)
 • The findings were interpreted as reflecting motor or behavioral inhibition, and increased attention to negatively valenced, stimuli. (lu.se)
 • None of the studies could confirm the hypothesis of a positive relation between anxiety and the tendency to orient one's attention towards unpleasant stimuli. (lu.se)
 • A review of the empirical evidence on anxiety and visual selective attention raised the possibility that other experiments have confounded stimulus emotionality and stimulus valence, and that the results from these experiments are consistent with the notion that anxiety is connected with a tendency to pay more attention to emotional stimuli (positive and negative), rather than to a tendency to pay more attention to negative stimuli. (lu.se)
 • Respiratory sinus arrhythmia in response to fear-relevant and fear-irrelevant stimuli. (lu.se)
 • Närvaro av ett sinnesintryck trots avsaknad av yttre stimuli. (lakartidningen.se)
 • Innebär en generaliserad motstridig attityd där patienten trotsar eller ignorerar uppmaningar eller yttre stimuli. (internetmedicin.se)
 • 95 % av hjärnvågor alstras endogent (utan yttre stimuli) och ger upphov till den kraftiga grundsignal som EEG registrerar. (wikipedia.org)
 • Individen störs lätt av minimala yttre stimuli, disträ, tar ej till sig information, upplevs som glömsk och oengagerad. (doktorn.com)
 • En sådan inneboende klockrytm, som är opåverkad av yttre stimuli, benämns frilöpande eller endogen . (ne.se)
 • Något som är levande kan reagera på yttre stimuli, se sensibilitet. (mimersbrunn.se)
 • Precis som deprimerade människor blir hästar inbundna och reagerar väldigt lite på yttre stimuli. (tidningenridsport.se)
 • Bilden är en illustration av hur hjärnans elektriska aktivitet reagerar på yttre stimuli. (alltomvetenskap.se)
 • Tekniken gör det möjligt att samtidigt studera hur tusentals gener reagerar på ett visst stimuli. (mynewsdesk.com)
 • AR ( ampulla recti ), reagerar på stimuli som genereras vid påfyllning och tryckökning. (internetmedicin.se)
 • Beröringssystemet behöver bara små stimuli: huden reagerar på mycket lätta tryck och vidröringar. (forskning.se)
 • Vi har funnit att beröring används som en träning för smärtsystemet, som normalt reagerar på starkare stimuli, säger Alexandra Waldenström. (forskning.se)
 • Vi får veta mer om drömmar, hur hjärnan reagerar på stimuli och ifall meditation och terapi kan förändra hjärnans funktion. (ur.se)
 • Ett typiskt exempel rör visuell stimuli. (wikipedia.org)
 • Även omedveten visuell stimuli tar denna väg, men stannar sedan vid något av synbarkens kortikala lager. (wikipedia.org)
 • Känslorna av förväntan, nyfikenhet och visuell stimuli. (skiften.se)
 • Totalt uppslukad av tangenttryck och visuell stimuli. (poeter.se)
 • Lust Stimuli är en spännande serie som utvecklats av svenska Nature Body. (passionofsweden.se)
 • Lust Stimuli ger er mer sexlust, skönare känsla och fler orgasmer! (passionofsweden.se)
 • Produkterna i Lust Stimuli-serien är berikade med naturens egna lustgivande aminosyror L-Arginin och L-Citrullin. (passionofsweden.se)
 • Lust Stimuli ökar blodtillförseln vid kroppslig och sexuell beröring och ökar därmed känsligheten och upphetsningen. (passionofsweden.se)
 • Sensuell beröring med Lust Stimuli kan både fylla på lustcentra med skön stimulans, men även väcka nya känslor till liv. (passionofsweden.se)
 • Alla ingredienser i Lust Stimuli kommer från naturens egna skafferi. (passionofsweden.se)
 • Låt dig stimuleras av den mjuka, sköna beröring som finns i Lust Stimuli. (passionofsweden.se)
 • Lust Stimuli är berikad med hög halt av havsalger som både är välgörande och ger ett extremt mjukt och skönt fylligt glid över hela kroppen. (passionofsweden.se)
 • Vad skiljer de olika Lust Stimuli produkterna åt? (passionofsweden.se)
 • Var vänlig ställ din fråga om produkten "Lust Stimuli Superior Glide - Orange Fresh Kiwi 100 ml" nedan, så svarar vi så snart som möjligt! (passionofsweden.se)
 • Alger, växtfiber, sockeralkoholer från raps och nyttiga oljor, L-arginin och L-Citrullin samt naturliga smaker är huvudingredienserna i Lust Stimuli. (kyss.se)
 • NatureBodys serie Lust Stimuli är helt ny på marknaden. (lovecorner.se)
 • En sensuell massage med Lust Stimuli kan både fylla på lustcentra med skön stimulans och också väcka de mest slumrande känslor. (lovecorner.se)
 • Upplev Lust Stimuli, en unik stimulerande och värmande massageolja med smak och doft av Wild strawberry. (lustensoas.se)
 • Berikade med naturens egna lust-givande aminosyror L-Arginin* och L-Citrullin* Lust Stimuli är även berikad med av havsalger. (lustensoas.se)
 • En sensuell massage med Lust Stimuli kan fylla lustcentra med en skön stimulans. (lustensoas.se)
 • Hos Lust Stimuli kommer allt direkt ifrån naturen, allt är vegetariskt och har inte varit i kontakt med vare sig djur eller djurförsök, perfekt även för den mest krävande vegan. (lustensoas.se)
 • Lust stimuli är vattenbaserat - lätt att skölja av, kladdar inte och varar länge. (lustensoas.se)
 • Med Lust Stimuli värmande glidmedel så känner du en stigande erotisk hetta, ökande blodtillförsel, känslighet och upphetsning. (lustensoas.se)
 • Andra stimuli kan utgöras av målorienterade uppdrag, mjukt tal, rollspel och musik. (wikipedia.org)
 • Man kan n mligen ordna s att vissa men inte andra stimuli g r beteendet elicited (utl st) i st llet f r emitted (spontant upptr dande). (psykologiguiden.se)
 • Smärtor vid fibromyalgi beror på hur nervsystemet bearbetar smärta och andra stimuli, till exempel tryck. (netdoktor.se)
 • eye-tracking kunna visa på hur ögonrörelser ändras vid olika typer av stimuli. (lu.se)
 • Bra bilder och k nslan av att utvecklas fungerar som stimuli. (fotosidan.se)
 • Att bearbeta stimuli modulärt fungerar i de flesta sammanhang. (wikipedia.org)
 • ASMR omnämndes i en artikel i Kotaku där det hävdades att fenomenet liknar binaurala rytmer där vissa stimuli, till exempel viskningar, ger effekter som upplevs som kittlande och euforiska. (wikipedia.org)
 • Men vi har i vår hjärna en känslighet för vissa stimuli. (yle.fi)
 • Denna grupp har också ett eget flexibelt och modulärt virtuellt verklighetslaboratorium, där vibrationer och auditiva och visuella stimuli kan kombineras. (chalmers.se)
 • Denna artikel handlar mer om beroende, men du bör vara medveten om att det är viktigt att kontrollera stimuli när man har destruktiva vanor. (utforskasinnet.se)
 • Det måste vara ett kraftigt stimuli, gärna i ett explosivt moment, för att det ska bli full effekt. (svd.se)
 • De stimuli som formar nytt beteende kallade han d rf r diskriminativa stimuli ( discriminative stimuli ) till skillnad mot betingade stimuli ( conditioned stimuli ) vid respondent betingning. (psykologiguiden.se)
 • automaticitet , förmågan hos vissa celltyper att regelbundet utan stimuli generera impulser (aktionspotentialer). (ne.se)
 • Att våra impulser alltid är reaktioner på stimuli, att vi inte har förmågan att självständigt generera några unikt egna impulser? (blogspot.com)
 • De som hade spindelfobi uppvisade motsvarande mönster, med snabbare upptäckt av spindlar än ormar.Vi är alltså känsliga för stimuli som är relaterade till fruktan, som ormar och spindlar. (fof.se)
 • Det är konkreta handlingar för att ta bort, ersätta och modifiera stimuli. (utforskasinnet.se)
 • Täckena används huvudsakligen vid behov av mycket taktil stimuli för att dämpa oro. (vardgivarguiden.se)
 • Kontroll av stimuli är en fundamental teknik för att bli av med destruktiva vanor. (utforskasinnet.se)
 • Somatosensorisk forskning studerar hur interna eller externa intryck, såsom smärtsamma stimuli, registreras och förmedlas från periferin till centrala strukturer i hjärnan. (uu.se)
 • Betavågor i dessa områden har gång på gång associerats med medvetna upplevelser: 270 ms efter att ett subjekt exponerats för stimuli översköljs dem av en elektrisk aktivitet. (wikipedia.org)
 • Enligt vissa teorier så har individer med ångest en benägenhet att rikta sin uppmärksamhet mot negativa emotionella stimuli i omgivningen, medan de inte uppmärksammar positiva stimuli. (lu.se)
 • Relationen mellan individ och omgivning ses som en lins som uppf ngar och bearbetar stimuli fr n omgivningen. (psykologiguiden.se)
 • Det handlar om allt från att direkt ta bort det stimuli som gör att responsen uppstår till att göra fysiologiska förändringar inom kroppen. (utforskasinnet.se)