• Vid komplicerad stensjukdom rekommenderas till dessa patienter förutom ett högt vätskeintag restriktivitet vad gäller intag av animalt protein och salt. (wikipedia.org)
  • Patienter utan känd bakomliggande metabolisk orsak och okomplicerad stensjukdom behöver ej någon ytterligare behandling. (wikipedia.org)
  • Det gäller patienter som drabbas av stensjukdom före 25 års ålder, som bildar flera stenar samtidigt, som är ärftligt belastade, som har andra medicinska tillstånd (t.ex. (mynewsdesk.com)
  • Alla patienter med stensjukdom bör kontrolleras med U-sticka, P-kreatinin, P-kalcium, P- albumin och P-urat. (viss.nu)
  • CT-protokoll för urotelial tumör och stensjukdom finns nu att ladda ner från delföreningens sida. (sfmr.se)