• De markarbeten som nu ska göras kommer att bullra - de omfattar bland annat stenkrossning och sortering av grus. (fev.se)
  • På Hallstaviks Schakt är vi cirka 50 skickliga och engagerade medarbetare som kan hjälpa dig med bland annat stenkrossning, mark- och anläggningsentreprenader, reparationer, service, lyft och transporter. (hallstaviksschakt.se)
  • Arbete, eller annan aktivitet som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t ex stenkrossning, pålning, nitning och hög musik får inte ske utan polismyndighetens tillstånd. (bollnas.se)
  • Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser t ex stenkrossning, pålning och nitning får inte utan polismyndighetens tillstånd ske på vardagar mellan 18:00-06:45 samt alla tider lördagar, söndagar och helgdagar. (motala.se)
  • 5 § Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, till exempel stenkrossning, pålning, nitning, spontning, borrning och spettning får inte ske utan polismyndighetens tillstånd. (krokom.se)