• Många andra typer av liknande verksamheter har förekommit och förekommer i Svensk statsförvaltning. (blogspot.se)
 • Förutom en kort tid som forskare där har han under hela sin yrkesverksamma tid haft inflytelserika roller inom svensk statsförvaltning, för närvarande som senior rådgivare på Finansinspektionen. (su.se)
 • Exemplen på den tysta tjänstemannarevolten mot utrikesministern, unik i svensk statsförvaltning i sig, är många. (ledarsidorna.se)
 • Är dessa självsäkra kritiker så okunniga om svensk statsförvaltning att de inte vet att huvuddelen av statsmaktens resurser finns i relativt oberoende myndigheter. (sommestad.com)
 • Civilministern betonade vikten av att såväl medborgare som statsanställda känner tillit till svensk statsförvaltning, när Partsrådets representantskap träffades i april i Stockholm. (partsradet.se)
 • Den svenska modellen av statsförvaltning ger ingen möjlighet för myndigheterna att nyttja pengarna på ett klokt sätt vid liknande händelser. (blogspot.com)
 • Att Sverige numera har en ansträngd relation med arabvärlden, USA, Ryssland, Storbritannien och de skandinaviska länderna är ingen hemlighet i diplomatiska kretsar. (ledarsidorna.se)
 • Det gör de i Storbritannien, i USA och även i Sverige. (timbro.se)
 • Precis som i Sverige ökar antalet pensionärer i USA och även i min hemkommun i Vermont. (blogspot.com)
 • Därmed ökar naturligtvis behovet av värdiga bostäder åt denna hederssamma grupp som byggt upp Sverige respektive USA. (blogspot.com)
 • Men därmed har också Sverige hamnat på samma sida som USA, Storbritannien i ett krig där nationsgränserna inte har någon betydelse. (blogspot.com)
 • PROLETÄREN / TEGUCIGALPA-STOCKHOLM / 2016-12-15 / Demokrati för Sverige, EU och USA handlar i klartext om politiska partier och kapitalistisk marknadsekonomi. (blogspot.com)
 • I december 2015, ett år efter att Obama tillkännagett att USA-Kuba skulle återupprätta de diplomatiska förbindelserna undertecknade Sverige och Kuba ett samarbetsavtal eller en avsiktsförklaring. (blogspot.com)
 • Inte bara för att Sverige är ett av världens mest USA-influerade länder vad gäller kultur, turism och personliga band. (wastberg.se)
 • Förhoppningsvis är inte problemet för seniorer med surfande på Internet lika stort i Sverige som i USA. (blogspot.se)
 • Rapporten baserar sig på resultat från en enkät gjord bland 3000 personer från USA, Kina och Storbritannien, som just börjat verka på arbetsmarknaden och syftar till insikt i deras åsikter, förväntingar och krav på sin nuvarande och framtida arbetsplats. (pwc.se)
 • Under sin tid på olika marknadsliberala tankesmedjor i Storbritannien och USA skrev han många kritiska artiklar om EU:s konkurrenspolitik, strukturfonder och jordbrukspolitik. (timbro.se)
 • Jag läser i ett nyhetsbrev om debatten i USA som handlar om att trump inte vill tillåta HBTQ-personer att tjänstgöra i de militära styrkorna. (christerowe.se)
 • Fastän man kan tro annat grundat på hur den politiska debatten ser ut i dag i USA, så har slaveriet som institution inte existerat endast i Amerika. (danielhammarberg.se)
 • Det är i dag uppenbart att ett icke ringa antal individer på nyckelpositioner inom bl a statsförvaltning, media och inom landets politiska etablissemang, driver en agenda för syftet att helt eller delvis utrota Sveriges ursprungsbefolkning - de etniska svenskarna. (nordfront.se)
 • En statsförvaltning som infiltrerats av zionistiska intressen som möjliggör och driver folkmordet genom att påtvinga etniska svenskar levnadsvillkor och förföljelse som i lagens mening utgör folkmordspolitik. (polimasaren.se)
 • Av den anledningen korsar dessa migranter i USA gränsen illegalt till Kanada istället för att resa tillbaka till sina ursprungsländer som just Haiti och El Salvador nu när deras temporära uppehållstillstånd i USA slutar gälla. (blogspot.com)
 • I Kanada statliga organ som i första hand ansvarar för federal upphandling är den offentliga arbeten statsförvaltning Kanada (PWGSC). (debok.net)
 • Våld Våld i hemmet U-länder Widowhood Statsförvaltning (USA) Politik Europeiska unionen Skolor. (lomesetmyola.ga)
 • Bland många inom politik, journalistik, kultur och statsförvaltning tycks en anda av likgiltighet och naivitet, likt den attityd som Neville Chamberlain mötte Hitler med 1938 i München, vara väl spridd. (blogspot.com)
 • Västvärldens sekulära syn på att tydligt separera religionsutövning från politik, demokrati och statsförvaltning är helt och hållet oförenlig med islams anspråk. (samtiden.nu)
 • Yonatan Zunger har publicerat en mycket intressant analys av USA:s president Donald Trumps maktövertagande och utrensningar i den amerikanska statsapparaten. (cornubot.se)
 • USA Nyhet Från och med i morgon, lördag, kan den federala statsförvaltningen i USA stängas. (publikt.se)
 • Utvecklingen under de senaste två veckorna har i korthet bestått av allt sämre relationer mellan USA och Ryssland, samt Ryssland och europeiska länder. (xn--frsvarsbloggare-8sb.se)
 • Igår meddelade president Obama att USA kommer att genomföra ett proportionellt svar mot Ryssland med anledning av cyberattackerna . (xn--frsvarsbloggare-8sb.se)
 • Det mest oroande tecknet just nu är också de allt sämre förbindelserna mellan USA och Ryssland, med påföljande varningar om läget av bl.a. den tyske utrikesministern . (xn--frsvarsbloggare-8sb.se)
 • Nyligen drog sig först USA och sedan Ryssland ur INF-avtalet och en FN-rapport visar att Nordkorea försöker undangömma sina kärnvapenresurser. (altinget.se)
 • Alternativet är en skrämd och hunsad statsförvaltning, som antingen kommer att drunkna de anställdas mediokritet, alternativt omvandlas till en rent politiserad förvaltning likt den i USA (om man ändå står till svars som minister för vad minsta pärmbärare på myndigheten står för, kan man lika gärna se till att man har sitt folk på alla poster). (blogspot.com)
 • Jämfört med USA , där den federala förvaltningen är indelad i större geografiska enheter än motsvarande inom politiken, stärker det bilden av en stark kontroll för den federala regeringen. (wikipedia.org)
 • I USA är den federala upphandlingen bestäms genom lagstiftningsåtgärder och rekommendationer från Office of Federal upphandlingspolitik, en underavdelning av Office of Management och budget, som inrättades 1974. (debok.net)
 • Vi för krig mot ett specifikt nätverk, al-Qaida, och deras allierade terrorister som attackerar USA, våra allierade och våra partner", står det i Barack Obamas nya säkerhetsstrategi. (blogspot.com)
 • Obama markerar ett tydligt avstånd mot den gamla Bush-doktrinen, som tillät USA att starta krig för att avvärja faror i förväg, och fokuserar i stället på diplomati och en vital och förnyad ekonomi. (blogspot.com)
 • Donald Trump - när kleptokratin tog presidentmakten i USA? (cornubot.se)
 • Zunger menar att hela inreseförbudet till USA bara är en distraktion för att få media att inte titta på vad annat som pågår hos Trump, och dessutom är avsett att trötta ut allmänheten. (cornubot.se)
 • Under gårdagen bekräftade president Trump att USA kommer att lämna INF-avtalet. (xn--frsvarsbloggare-8sb.se)
 • Människor från Haiti och El Salvador, två länder Trump omnämnde som problematiska länder, massmigrerar till USA. (blogspot.com)
 • Till och med människor som flytt från Haiti och numera bor i USA vägrar återvända till Haiti nu när deras temporära skyddsprogram avslutats av Trump. (blogspot.com)
 • Problemen med socker och spannmål i kosten var väl kända inom forskningen när USA kom med sina vansinniga kostrekommendationer. (anthropocene.live)
 • Inte ens i USA, kapitalismens förlovade land, finns det några vinstdrivande företag som driver skolor. (newsvoice.se)
 • Oftest anvendes begrebet offentlig forvaltning synonymt med statsforvaltning . (leksikon.org)
 • Det har inte skett någon överlämning och Bannon, Flynn, svärsonen Kushner och Preibus driver nu hela USA:s utrikespolitik på egen hand. (cornubot.se)
 • En av dessa Ubåtar är den enda Ubåten i världen som bevisligen lyckats ta sig igenom hela skyddsskärmen på en av USA:s hangarfartyggrupper under övning. (blogspot.se)
 • Som om det skulle gå att göra hela USA till ett gated community. (christerowe.se)
 • Istället slits nu både Europa och USA isär på grund av oenighet om hur islam ska bemötas i väst. (samtiden.nu)
 • Dessutom finns det en inbyggd broms i återhämtningen i USA och Europa: Riksbankerna måste ta chansen att minska farten i sedelpressarna, vilket något dämpar uppgången. (wastberg.se)
 • Splittringen och handlingsförlamningen i kongressen är ett av USA:s största problem. (wastberg.se)
 • Delar av USA:s statsapparat var stängd i sex timmar innan både senaten och representanthuset antog en ny budget som sträcker sig över två år. (yle.fi)
 • Det kan diskuteras om också delar av södra USA bör räknas in. (docplayer.se)
 • Dessa migranter påpekar visar nämligen själva att USA är mycket bättre att bo i än Haiti och El Salvador och att dessa två länder helt enkelt är usla länder som de aldrig vill leva i igen. (blogspot.com)
 • Jane Gaines är professor vid Film and Media Studies, School of the Arts, Columbia University, USA. (su.se)
 • Den første petroleum - 500 fade - kom til Danmark fra USA allerede i 1861. (denstoredanske.dk)
 • Utvecklingssamarbetet ska inriktas på att stärka organisationer inom det civila samhället", skriver regeringen vilket är liktydigt med den USA-stödda oppositionen. (blogspot.com)
 • Vad innehåller regeringens avsiktsförklaring konkret och vad säger den kubanska sidan om att 90 miljoner kronor ska anslås till det så kallade civilsamhället som den kubanska regeringen i princip anser vara samhällsomstörtande element, finansierade av USA och EU? (blogspot.com)
 • USA eliminerade Sovjetunionen som hot, men lämnade fältet öppet för ett antal konflikter som vi lider av än idag. (blogspot.com)
 • Kapprustningen med USA hade blivit en allt tyngre börda för Sovjetunionen i takt med att ekonomin stagnerade. (ui.se)
 • Konflikten kretsar kring president Donald Trumps krav på finansiering för en mur längs södra USA. (yle.fi)
 • USA:s statsapparat är fortfarande nedstängd och hundratusentals amerikaner tvingas därmed jobba gratis eller stanna hemma utan lön. (yle.fi)
 • Med den snabbt mörknande bilden av USA mörknade mycket. (rosenberg.se)
 • Ingenstans i studien vågar WHO beröra grundproblemet att världen efter 1975 i snabbt ökande omfattning kommit att följa officiella kostråd från USA. (anthropocene.live)
 • USA har liksom resten av världen begränsningar i ekonomin. (blogspot.com)
 • Man kan jämföra med USA som valde att stimulera ekonomin för att komma ur krisen. (jonassjostedt.se)
 • Myten att dessa länder representerar socialismens verkliga ansikte har varit en av huvudanledningarna till att USA:s och Västeuropas arbetare inte i massiv skala tagit avstånd från kapitalismen. (rodarummet.org)
 • I USA och Västeuropa går mer än 35 miljoner arbetslösa. (rodarummet.org)
 • USA har en hemlig fond på cirka 40 miljoner dollar som varje år anslås till kontrarevolutionära grupper på Kuba. (blogspot.com)
 • Dessutom skäms han nog en hel del över USA:s roll i Irakkriget. (blogspot.com)
 • Max och Isabella funderar på vad som händer när USA:s statsförvaltning är nedstängd, varför det är dåligt och hur det skulle se ut om det hände i Finland. (yle.fi)
 • USA har länge ansett att ett starkt försvar skyddar landet. (blogspot.com)