• Med hjälp av stamceller har forskare kunnat hjälpa patienter som skadat ögonen med frätande kemikalier, så att personerna kan se igen, rapporterar Sveriges Radio Ekot. (netdoktor.se)
 • I framtiden menar forskare att nyttan av cellerna kan bli än större och erbjuda en potentiell behandling inom områden som ALS, Alzheimers och MS. Nu finns möjligheten att spara stamceller i Sveriges första biobank för familjesparande. (investerarbrevet.se)
 • Anledningen till att dessa används i hudvård är att forskare upptäckt att tillförda stamceller hjälper våra egna stamceller att bli fler och att även hjälper de som redan finns i huden att bli mer aktiva. (fargochforandring.se)
 • Forskare har sett potentialen i stamceller, eftersom användning av stamceller kan erbjuda en möjlighet att bota allvarliga sjukdomar som idag är obotliga eller har behandlingsmetoder med svåra biverkningar. (stemcellcenter.se)
 • 2007 upptäckte forskare IPS- stamceller som har nästan alla egenskaper som embryona stamceller. (vetenskaphalsa.se)
 • VEDDAG, 27 januari( HealthDay News) - Forskare har hittat ett sätt att göra gamla stamceller i blodet agera som unga stamceller, en upptäckt som kan leda till sätt att sakta ner åldringsprocessen. (medicaltipes.com)
 • Därtill är miR-145 intressant i cancersammanhang redan sedan tidigare, eftersom andra forskare har kopplat den till funktioner som är viktiga för tumörbildning, exempelvis cancercellers delning och tillväxt samt kontroll av stamceller och blodkärl. (lu.se)
 • Odling av embryonala stamceller vid Stamcellscentrum Lund. (vetenskaphalsa.se)
 • Det finns olika slags stamceller med olika egenskaper - embryonala stamceller och vuxna stamceller. (vetenskaphalsa.se)
 • Embryonala stamceller kan man få att växa i laboratoriet och skapa nya stamceller. (vetenskaphalsa.se)
 • Sådana stamceller är ofta mycket mer specialiserade än de embryonala stamcellerna. (vetenskaphalsa.se)
 • Vi driver ett projekt med Huddinges stamcellsenhet som är världsledande på forskning om embryonala stamceller. (sankterik.se)
 • Totipotenta och pluripotenta stamceller kallas även embryonala stamceller. (skitignes.se)
 • Stamceller kan delas in i adulta stamceller hos en vuxen individ, embryonala stamceller från fostret, samt stamceller från navelsträngen. (stemcellcenter.se)
 • Av särskilt högt värde är embryonala stamceller. (stemcellcenter.se)
 • Inom forskning kan embryonala stamceller ersätta en del forskning som tidigare gjordes genom djurförsök. (stemcellcenter.se)
 • I Sverige ser man dock mest till fördelarna och forskning på embryonala stamceller är tillåtet. (stemcellcenter.se)
 • Med hjälp av denna teknik erhölls pluripotenta stamceller som liknade mycket nära typiska tidiga embryonala celler', säger professor Kere. (nutecsciences.com)
 • De som finns i de tidigaste stadierna av mänsklig utveckling kallas för embryonala stamceller . (vetenskaphalsa.se)
 • Med reella framsteg menar jag, fortsätter Henrik Semb, är framför allt de resultat som publicerades i Nature Biotechnology förra året av Novocell, ett litet amerikanskt företag, som lyckats dirigera embryonala mänskliga stamceller till insulintillverkande betacelliknande celler i provrör. (lu.se)
 • Adulta stamceller finns naturligt i vår kropp i vävnader, organ etc. (fargochforandring.se)
 • Forskarna har hittat adulta stamceller i bland annat benmärg, hud, lever, fettvävnader och i hjärnan. (fargochforandring.se)
 • På och i huden finns adulta stamceller som har som uppgift att fixa och reparera när något går fel. (fargochforandring.se)
 • Multipotenta stamceller kallas även adulta stamceller. (skitignes.se)
 • I den vuxna kroppen finns adulta stamceller som är mer specialiserade. (vetenskaphalsa.se)
 • Stamceller är icke-specialiserade celler som finns i alla flercelliga organismer. (fargochforandring.se)
 • Det som utmärker stamceller är att de inte är specialiserade. (stemcellcenter.se)
 • Nu finner vi att dessa specialiserade stamceller kan visa sig att omvända problem som hör samman med åldrandet av hjärtat," sa han i ett pressmeddelande från institutet. (medicaltipes.com)
 • Användning av stamceller förväntas revolutionera möjligheterna till behandling av många sjukdomar under de kommande ett till två decennierna. (biostock.se)
 • Idag kan runt åttio allvarliga sjukdomar behandlas med hjälp av stamceller. (biostock.se)
 • Över åttio allvarliga sjukdomar kan behandlas med hjälp av egna eller donerade stamceller. (investerarbrevet.se)
 • Kunskap och forskning om stamceller spelar också en avgörande betydelse i förståelsen för hur olika sjukdomar uppkommer. (stemcellcenter.se)
 • Forskarna hoppas att stamceller i framtiden ska kunna användas för att behandla en mängd olika sjukdomar. (vetenskaphalsa.se)
 • Stamceller är källan till kroppens olika celler och kan bilda nya stamceller vilket ger oss helt nya möjligheter att bota svåra sjukdomar. (lu.se)
 • I vuxna individer utgör stamceller ett reparationssystem för att ersätta skadade celler. (fargochforandring.se)
 • I embryon ger stamceller upphov till alla vävnader i det blivande fostret och i vuxna individer utför stamceller ett reparationssystem för att ersätta skadade celler. (skitignes.se)
 • Stamceller har två egenskaper som utmärker dem från andra celltyper. (fargochforandring.se)
 • Dessa egenskaper gör stamceller väldigt intressanta inom medicinsk forskning. (stemcellcenter.se)
 • Med hjälp av stamceller hoppas svenska läkare kunna återskapa den hjärtmuskelmassa som går förlorad vid en hjärtinfarkt. (sverigesradio.se)
 • Många hoppas också att stamceller kan leda till framställning av nya organ, som helt enkelt odlas med hjälp av stamceller och sedan transplanteras till mottagaren, istället för dagens system som bygger på organdonatorer. (stemcellcenter.se)
 • Redan idag används stamceller vid bl.a. behandling av flera olika blodcancerformer där patientens immunsystem slås ut för att ersättas av ett nytt. (biostock.se)
 • En behandlingsmetod är att slå ut patients immunförsvar och sedan transplantera stamceller för att bygga upp ett nytt immunförsvar. (stemcellcenter.se)
 • Tisdag 15 aug 2017( HealthDay News) - Stamceller från unga hjärtan kan andas nytt liv till åldrande, forskning på råttor föreslår. (medicaltipes.com)
 • Totipotenta stamceller är den mest generella typen av stamceller och de kan utvecklas till kroppens alla celltyper. (skitignes.se)
 • Pluripotenta stamceller är celler som kan utvecklas till flera av kroppens celltyper, men kan däremot inte ge upphov till en ny individ. (skitignes.se)
 • Stamceller kan utvecklas till nervceller, hudceller, blodceller eller någon annan av kroppens många celltyper. (stemcellcenter.se)
 • Den japanska forskaren Shinya Yamanaka hade tidigare gjort upptäckten, som tjänat Nobelpriset 2012, att celler från vuxen hud kan omvandlas till celler som är typiska för tidiga embryon, så kallade inducerade pluripotenta stamceller (iPSC). (nutecsciences.com)
 • Gruppen äldre råttor genomgick en ytterligare testrunda en månad efter att ha fått stamceller från hjärtat av de unga råttorna. (medicaltipes.com)
 • Med vissa faktorer från blod från unga möss och sätta dem i gamla möss, gör gamla stamceller karaktären hos yngre stamceller. (medicaltipes.com)
 • I Sverige pågår världens första försök att reparera trasiga stämband med stamceller. (fof.se)
 • Stamceller skulle kunna bilda nya hjärtmuskelceller och reparera skadan efter en hjärtinfarkt och en transplantation av stamceller skulle kunna få patienter med diabetes att producera eget insulin. (vetenskaphalsa.se)
 • Det var när jag insåg potentialen som stamcellerna hade för den framtida sjukvården som jag även förstod att det här var något som jag var tvungen att spara för min egen familj, vilket jag också på egen hand gjorde när vi fick vårt barn, beskriver Mathias Svahn, grundare till Cellaviva som är Sveriges första biobank för familjesparande av stamceller från nyfödda barns navelsträngsblod. (investerarbrevet.se)
 • Tidigare har man trott att stamceller i olika organ, framförallt i huden, är ganska låsta till speciella områden och inte delar sig speciellt ofta. (netdoktor.se)
 • MÅ är det första varumärket som kan erbjuda en ansiktsbehandling där levande stamceller från växtriket används direkt på huden, närmre bestämt från Rosenrot. (holidayspa.se)
 • Vi är först i världen med att erbjuda levande stamceller för huden. (holidayspa.se)
 • Varför vi valt att satsa på levande stamceller är för att det i ett gediget forskningsunderlag från Lunds universitet visar att det sker en unik uppbyggnad av huden. (holidayspa.se)
 • Stamceller som odlas i laboratorium och som har obegränsad förmåga att dela sig brukar kallas stamcellslinje. (skitignes.se)
 • Det är nästintill omöjligt att odla fram stamceller från växter. (holidayspa.se)
 • En typ av stamceller i hudens hårsäckar är mer rörliga och beter sig mer aktivt än vad forskarna tidigare trott enligt ny svensk forskning på möss. (netdoktor.se)
 • Tack vare att stamceller hjälper till med att organisera hudens struktur så är de mycket användbara, vid alla typer av hudtillstånd, hudproblem eller för att motverka ålderstecken. (fargochforandring.se)
 • Stamceller från alpina växter understödjer hudens försvarsmekanismer och kollagenproduktion. (diatermikliniken.se)
 • Transplantation med egna (autologa) stamceller kräver ingen immunosuppression, syskons stamceller ofta inte heller, vilket i allmänhet är fallet om andras (allogena) stamceller används. (biostock.se)
 • Stamceller används också vid transplantation av benmärg till patienter med leukemi, blodsjukdomar och immunbristsjukdomar. (vetenskaphalsa.se)
 • Studier visar bland annat att 36 procent av de tillfrågade är villiga att betala för ett privat familjesparande av stamceller", säger Ylva Bäckström som är marknadsansvarig på Cellaviva. (investerarbrevet.se)
 • Stefan Jovinges forskarlag utvecklar stamceller, ur äggceller som blir över vid provrörsbefruktningar, och har nu lyckats få fram rena hjärtmuskelceller. (sverigesradio.se)
 • Här är molekylen som jontransportör, och det är denna specifika aktivitet som forskarna lyckats ansluta till en minskning av andelen cancerceller från stamceller. (nutecsciences.com)
 • Dels kan stamceller genomgå ett obegränsat antal celldelningar, och dels har stamceller förmågan att mogna till flera celltyper. (fargochforandring.se)
 • Innehåller ocså lugnande komponenter samt stamceller från äpple som befrämjar frisk hud. (diatermikliniken.se)
 • I studien togs en speciell typ av stamceller från hjärtat av nyfödda råttor och injicerades i hjärtat av gamla råttor, medelåldern 22 månader. (medicaltipes.com)
 • De gamla råttorna som fick stamceller visade bättre hjärtfunktion, en ökning med 20 procent övningskapacitet och, märkligt nog, en förbättrad förmåga att regrow hår. (medicaltipes.com)
 • Stamceller kan rädda liv och ger människan helt nya förutsättningar. (tv4.se)
 • I laboratoriet odlar man stamceller på ett sätt som låter dem ge upphov till många olika typer av celler. (vetenskaphalsa.se)
 • Consensums elever fick den fantastiska möjligheten att besöka Lunds biomedicinska centrum för att titta på hur man odlar, sorterar och analyserar stamceller för att undersöka hur de kan användas i vården. (vetenskaphalsa.se)
 • Hoppet står nu till transplantationer av nya näthinneceller som omvandlas från stamceller, celler som kan förvandlas till vilka celler som helst. (sankterik.se)
 • Nu visar kanadensisk forskning inom leukemi att cancerceller kan fortsätta att bildas av en sorts leukemi-stamceller, som är väldigt lika vanliga blodproducerande stamceller. (sverigesradio.se)
 • erbjuder blivande föräldrar en helhetslösning för att samla in stamceller vid barnets födelse som sedan analyseras, fryses ned och sparas för framtiden. (biostock.se)
 • I försök har man sett att transplanerade stamceller också kan klumpa ihop sig och bilda en tumör. (vetenskaphalsa.se)