• 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om införsel av och handel med sprutor och kanyler som kan användas för injektion i människokroppen genom huden. (lagen.nu)
 • 2. Den som vid ikraftträdandet har ett tillstånd att bedriva handel med sprutor och kanyler enligt den upphävda förordningen ska anses ha anmält handeln enligt 3 § 2 denna lag. (lagen.nu)
 • Detta är Regeringens förslag kring hur import och handel med sprutor och kanyler ska fungera i fortsättningen. (brukarforeningarna.se)
 • Det generella införselförbudet och tillståndskravet upphävs för handel med sprutor och kanyler samt för personer som använder produkterna i sin yrkesutövning. (brukarforeningarna.se)
 • Reglerna för införsel och handel med sprutor och kanyler EU-anpassas. (riksdagen.se)
 • 2 § En privatperson får inte föra in sprutor eller kanyler till Sverige. (lagen.nu)
 • Bevisbördan för att sprutor och kanyler som förs in i Sverige är avsedda för att användas av den enskilde för eget medicinskt bruk ligger hos den enskilde. (brukarforeningarna.se)
 • På Mascus Sverige finner du [Other] -d3630 dragna sprutor. (mascus.se)
 • På Mascus Sverige finner du Hardi -navigator-4000 dragna sprutor. (mascus.se)
 • Sprutor är rankad 409 813 i Sverige. (urlm.se)
 • Det blir tillåtet för sjukvården att dela ut rena sprutor till narkomaner. (vardfokus.se)
 • För vissa människor är det till exempel mer än tillräckligt att tänka på sprutor för att symtomen ska visa sig. (utforskasinnet.se)
 • Den som får bedriva handel enligt 3 § och som förfogar över sprutor och kanyler ska lämna det biträde vid undersökningen som tillsynsmyndigheten begär. (lagen.nu)
 • Ett program som innebär att man förser narkomaner med rena sprutor för att stoppa spridning av exempelvis hiv. (sverigesradio.se)
 • Försöken med fria sprutor till narkomaner ska permanentas och spridas över landet. (sverigesradio.se)
 • Försöksverksamheten med fria sprutor till narkomaner har pågått i 16 år på två mottagningar i Lund och Malmö. (sverigesradio.se)
 • Där har man kunnat lämna in smutsiga sprutor och kanyler och fått rena i utbyte. (sverigesradio.se)
 • 10 § Sprutor eller kanyler som har varit föremål för brott enligt denna lag eller deras värde samt utbyte av sådant brott ska förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. (lagen.nu)
 • 1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas vid verksamhet enligt lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler. (socialstyrelsen.se)
 • 2 § Den region som avser att bedriva en verksamhet med utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika ska ansöka om tillstånd hos Inspektionen för vård och omsorg. (socialstyrelsen.se)
 • Till Socialstyrelsen Stockholm 2006-12-20 ______________________________________________________________________ Remissvar från Svenska Brukarföreningen angående Socialstyrelsens föreskrifter om utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika. (brukarforeningarna.se)
 • Sprutor i sig kan väl inte vara farliga på något annat sätt än att folk kan sticka sig på dem, men den risken elimineras ju till stor del genom att rena sprutor erhålles i utbyte mot rena. (brukarforeningarna.se)
 • Färgkodade autosamplersprutor och manuella sprutor med hög kvalitet. (scantecnordic.se)
 • Hozelock Pro-sprutor är av hög kvalitet med ökad hållbarhet och bästa prestanda. (hozelock.se)
 • För att uppfylla den kvalitet och tillförlitlighet som förväntas av bogserade sprutor är M700- och M700i-serien baserad på samma plattform som John Deere 700-serien, med redan väl beprövade och erkända komponenter, samt bättre, avancerade och intelligenta lösningar. (deere.se)
 • M700 och M700i-serien bogserade sprutor, ett idealiskt växtskydd. (deere.se)
 • Idag har vi (Tobias och Jag) varit på lasarettet och tagit sprutor, totalt 9 st blev det. (blogspot.com)
 • Dessutom är alla Apotekets sprutor spårbara och genomgår noggrann farmaceutisk kontroll i en kvalitetssäkrad process. (apoteket.se)
 • För att hålla kostnaderna för växtskydd under kontroll, kan alla M700-serien sprutor utrustas med automatisk sektionskontroll. (deere.se)
 • Fria sprutor - rätt eller fel? (fof.se)
 • Katastrof- och irrationella tankar associerade med sprutor, tankar om död och förvirring bland annat. (utforskasinnet.se)
 • Set med 30 sprutor, i tre olika storlekar, 10 st av varje. (hos.se)
 • I den här artikeln ska vi använda begreppet trypanofobi och med detta hänvisar vi till den kraftiga rädslan för sprutor och injektioner. (utforskasinnet.se)
 • Ökar drogmissbruket om samhället delar ut rena sprutor, eller är det ett verklighetsan-passat och effektivt sätt att skydda injektionsmissbrukare från att smittas av hiv? (fof.se)
 • Framför allt narkotikamissbrukare som tar droger intravenöst riskerar att smittas via blod om de delar sprutor med någon som är smittad. (wikipedia.org)
 • Exempel på sådana sprutor är insulin som används vid diabetes. (1177.se)
 • I fallet med trypanofobi är det fruktade föremålet sprutor, vilket innefattar kanyler och situationer som till exempel att bli vaccinerad . (utforskasinnet.se)
 • Några av mina arbetskamrater tyckte att det var obehagligt med sprutor. (diabetes.se)
 • Jag såg knappar (libre, dexcom, eversense) på många armar, det stack fram pumpslangar lite här och där, vid maten togs det fram sprutor och jag tyckte nog mig höra minst en omnipods "det är dags att byta mig"-signal i aulan. (everydiabetic.com)
 • Sprutor skulle kunna erbjudas - varför inte av mobila enheter på de platser där injektions-missbrukare vistas. (brukarforeningarna.se)
 • Att lida av injektionsfobi betyder att man får stark ångest av att ta sprutor eller blodprov. (botapanikangest.com)
 • Dels vill man inte ta några sprutor, ge blodprov eller vaccinera sig om man ska resa utomlands eller ta vaccin mot något annat. (botapanikangest.com)
 • En av de vanligaste orsakerna är en traumatisk upplevelse relaterad till sprutor. (utforskasinnet.se)
 • Jag har efter två Letrozol-kurer (enkel och dubbel) inte reagerat alls och har nu istället blivit ordinerad Bemfola-sprutor och Ovitrelle. (familjeliv.se)
 • På vilket sätt skulle det vara bättre att inte dela ut sprutor alls? (brukarforeningarna.se)
 • Det var dags att ta sig till neurologen och ta mina sprutor, nästan 30 stick, mest i nacke och övre rygg. (blogg.se)
 • Sprutor tas det varje kväll här och det går lika bra som det har gjort de tidigare gångerna. (metbacken.se)