• Havtornspulver med flest vitaminer, mineraler och spårämnen. (bravara.se)
 • Vi rekommenderar kosttillskott i naturlig form som b idrar till rikligare upptag av antioxidanter, vitaminer, mineraler, enzymer och spårämnen, framför multivitaminer och kemiska tillsattser. (bravara.se)
 • Dessutom är Porphyra rikt på protein, vitaminer, spårämnen och mineraler. (nrm.se)
 • Inget blir överkokt och alla vitaminer, mineraler och spårämnen finns kvar intakta. (bosch-home.se)
 • Antioxidanter kan vara antingen vitaminer, mineraler eller spårämnen. (apotea.se)
 • Hårkontroll innehåller vitaminer, mineraler, aminosyror och spårämnen som är byggstenar för håret. (apotea.se)
 • Knöltången och Blåstången innehåller alla kända former av mineraler och spårämnen, ett tjugotal olika aminosyror, riklig mängd av Omega-3 fetterna, samtliga vitaminer m.m. (naturliganorrland.se)
 • Även den friska och välmående hästen kan behöva ett komplement av viktiga mineraler, spårämnen och vitaminer. (sadelmakarna.com)
 • Den innehåller alla mineraler och spårämnen, en mängd vitaminer och hundratals matsmältningsenzymer. (morotsliv.com)
 • Vitaminer och Spårämnen. (tmgrandin.se)
 • Det ger fåglarna rikligt med högvärdigt protein för en bra start i livet och en rejäl dos vitaminer och spårämnen av allra bästa slag. (sadelmakarna.com)
 • Framför allt är deras innehåll av mineraler, spårämnen och vitaminer som de upptar ur havsvattnet och lagrar av stor vikt för oss. (swerlander.com)
 • Eftersom Purenatural innehåller alla behövliga vitaminer, spårämnen och näringsämnen, behöver din hund inga andra näringstillskott. (purenaturalpetfoods.se)
 • TalliPro Active kompletterar utfodringen, som baserar sig på hö/ensilage och havre, med mineral- och spårämnen samt vitaminer enligt hästens behov. (vilomix.fi)
 • Mysli passar för alla hästar och ger en lämplig dos av mineral- och spårämnen samt vitaminer. (vilomix.fi)
 • TalliPro Premium är ett granulerat kompletteringsfoder som innehåller alla nödvändiga mineraler, spårämnen och vitaminer och lämpligt för alla hästar. (vilomix.fi)
 • Vilolix Menthol ger kalven jästkomponenter som stöder motståndskraften, viktiga spårämnen, vitaminer och ett behövligt extraenergi. (vilomix.fi)
 • Beroende på djurslag har du som ägare möjlighet att välja en sten berikad med rätt spårämnen och vitaminer. (granngarden.se)
 • Wiromineral Får: Är sammansatt för att ge en balanserad tillförsel av mineraler,spårämnen och vitaminer. (wiromin.se)
 • Nässla är en hälsosam och mycket näringsrik växt, som innehåller rikligt med naturliga vitaminer och spårämnen. (chiadegracia.se)
 • Idag baseras utfodringen av hästar till stor del på odlat hö samt ett fåtal utvalda kraftfodersorter, som så gott som utan undantag behöver kompletteras med olika typer av vitaminer och spårämnen för att uppfylla kroppens absoluta behov. (chiadegracia.se)
 • Vitaminer, spårämnen och mineraler från en naturlig kost orsakar ingen överdoserings- eller förgiftningsrisk. (chiadegracia.se)
 • Slanka VLCD innehåller alla de vitaminer, mineraler och spårämnen som din kropp behöver samt fullvärdiga proteiner. (slanka.se)
 • Och för detta krävs i sin tur en mängd olika näringsämnen som aminosyror, vitaminer och spårämnen. (myone.se)
 • Dessa primära ingredienser stöds ytterligare av nödvändiga vitaminer och spårämnen som behövs för att kunna prestera. (horsenews.se)
 • Men det behövs även mikronutrienter, som är alla mineraler, spårämnen, vitaminer och andra näringsämnen som kroppen behöver. (turkos.se)
 • Djur behöver precis som vi människor vissa fetter, proteiner, mineraler, vitaminer och spårämnen för att må som bäst. (ifokus.se)
 • Det har energi och är näringsrikt, och inkluderar protein, kolhydrater och ett stort antal vitaminer, mineraler och spårämnen. (codenottheory.com)
 • Rawpowders ekologiska spirulinapulver innehåller över hundra näringsämnen, bland annat 18 aminosyror, 16 olika mineraler, spårämnen och 13 olika vitaminer. (jordklok.se)
 • Det är ju inte ett gödselmedel i vanlig bemärkelse utan ett tillskott med mängder av mineraler och spårämnen som växter behöver för att må bra. (blogg.se)
 • Jag fick idag mail av Lars Ångström från Wiksunds trädgård som säljer Rockdust och han hävdar bestämt att stenmjölet från Skottland innehåller mycket fler mineraler och spårämnen än det stenmjöl som kommer från Sverige. (blogg.se)
 • Humiforte Plus+ är ett unikt kosttillskott som baseras på Humus- & Fulvosyra, full med naturligt förekommande mineraler, mikronäringsämnen och spårämnen. (ion-silver.com)
 • Det gröna teet innehåller C-vitamin samt viktiga mineraler och spårämnen, bland annat mangan. (grongava.se)
 • Utrensande, tillför mineraler och spårämnen. (naturliganorrland.se)
 • Den innehåller mer än 70 mineraler och spårämnen i jonform som också finns i din kropp. (turkos.se)
 • Vatten från Great Salt Lake med naturligt förekommande mineraler och spårämnen. (turkos.se)
 • Naturligt förekommande mineraler och spårämnen. (iapotek.se)
 • Naturlig saltsten från Himalaya med mineraler och spårämnen. (myone.se)
 • Vill du veta vilka mineraler/spårämnen du har brist på? (nosundshalsocenter.se)
 • Nässla utgör ett bra tillskott av mineraler och spårämnen för hästar. (chiadegracia.se)
 • En fuktighetsbevarande hudlotion med utvalda Ishavsalger, rik på mineraler och spårämnen. (alg-borje.se)
 • Ett kosttillskott som baseras på Humus- & Fulvosyra, innehåller naturligt förekommande mineraler, mikronäringsämnen och spårämnen. (iapotek.se)
 • Den rikliga förekomsten av mineraler, spårämnen och polysackarider (geleämnen) i ishavsalgerna, gör håret starkare och fylligare. (alg-borje.se)
 • Då är håret en idealisk vävnad att analysera för att avslöja eventuella brister eller överskott på mineraler och spårämnen. (nosundshalsocenter.se)
 • Ekologiskt morotspulver med massor av C-vitamin, flavonoider, karoten (Vitamin-A) aminosyror och spårämnen. (grongava.se)
 • Förutom makromineralerna som kalcium, fosfor, kalium, magnesium och svavel innehåller vallfodret en stor mängd mikromineraler(spårämnen). (greppa.nu)
 • Vedaska innehåller många nyttiga näringsämnen, framför allt är den rik på kalium och kalcium, fosfor och spårämnen som är viktiga för växterna. (wexthuset.com)
 • Vid en PET-undersökning förs radioaktiva spårämnen in i kroppen. (wikipedia.org)
 • PET-avbildning använder selektiva och specifika spårämnen, radioaktiva kemiska molekyler, för tidig upptäckt av patologiska tillstånd. (ki.se)
 • Resultatet är mer exakt information än med vanliga radioaktiva spårämnen. (akademiska.se)
 • Framtagandet av radioaktiva spårämnen har pågått i Uppsala sedan 1970-talet i samarbete mellan universitetet och sjukhuset. (akademiska.se)
 • Projektet syftar till att identifiera biologiska processer och centrala molekyler vid instabilitet i åderförkalkningsplack som kan användas för att bland annat utveckla biomarkörer (spårämnen) för instabil åderförkalkning hos riskpatienter. (ki.se)
 • För tackan spelar spårämnen en viktig roll för bland annat immunförsvar, fertilitet, fosterutveckling, bildandet av hormoner och för muskelutvecklingen. (wiromin.se)
 • Matias Rönnqvist från Berner berättar kring vårens aktualiteter gällande spårämnen och mangan. (boden.fi)
 • Vi samarbetar också med professor Bengt Långströrm (Uppsala universitet), professor Agneta Nordbergs Lab (vid KI) och professor Christer Halldins Lab (vid KI) på ett projekt som syftar till att utveckla nya PET-kamera spårämnen för avbildning av det kolinerga system i bl. (ki.se)
 • Därför är det viktigt för forskningen att utveckla spårämnen för astrocytsvar vid PET-avbildning, positronemissionstomografi. (ki.se)
 • Geokemisk kartläggning vid SGU bedrivs huvudsakligen i syfte att visa den naturliga förekomsten av huvudämnen och spårämnen samt pH i mark och vatten. (sgu.se)
 • Finländska cleantech-företaget Tracegrow har utvecklat teknologi som gör det möjligt att utnyttja spårämnen i alkaliska batterier effektivare än tidigare. (yle.fi)
 • Spårämnen spelar en viktig roll i många kroppsfunktioner. (equistro.se)
 • De kommersiella mineralfodersorterna innehåller oftast tillräckligt med spårämnen, men på vissa odlingsplatser uppstår brister som är viktiga att förebygga. (greppa.nu)
 • Sport Mysli innehåller mineral- och spårämnen i en rätt. (vilomix.fi)
 • Balanserade halter av vitamin, mineral och spårämnen ger vitalitet, hälsa och hög fertilitet. (eggersmann.info)
 • Vattnet renas då det passerar genom jordlagren och samtidigt upptar det spårämnen som är viktiga för människans hälsa. (ymparisto.fi)
 • De slutsatser som drogs i försöken var att en ökad andel rödklöver i vallblandningen ger ett högre innehåll av spårämnen, men att jordart, pH, mineralernas utbredning och tillgänglighet har en stor inverkan på koncentrationen i vallfodret. (greppa.nu)
 • Hög andel spårämnen i lättupptaglig form för ett bättre utnyttjande i djuret. (wiromin.se)
 • De kallas mikronäringsämnen , eller spårämnen. (wexthuset.com)
 • Proverna analyseras med modern molekylär biologisk teknik och frontlinjeteknologi med syftet att klarlägga vilka processer och molekyler som orsakar instabilitet, som läcker ut i blodet från förträngningen (spårämnen/biomarkörer) och som därmed kan bestämmas i ett blodprov. (ki.se)
 • Blodet från förträngningen (spårämnen/biomarkörer) och därmed kan bestämmas i ett blodprov. (ki.se)
 • Havtornspulver med flest vitaminer, mineraler och spårämnen. (bravara.se)
 • Vi rekommenderar kosttillskott i naturlig form som b idrar till rikligare upptag av antioxidanter, vitaminer, mineraler, enzymer och spårämnen, framför multivitaminer och kemiska tillsattser. (bravara.se)
 • Spårämnen är de mineraler vi behöver i kroppen av mindre kvantitet för att bibehålla kroppens normala funktioner. (happyfoodstore.se)
 • Här hittar du våra noga utvalda mineraler som zink, järn, magnesium och andra spårämnen. (happyfoodstore.se)
 • Du ska använda spårämnen, vitaminer och mineraler från naturliga källor om du kan. (krav.se)
 • De spårämnen, vitaminer och mineraler som är tillåtna hittar du i bilaga V och VI i förordning (EG) nr 889/2008. (krav.se)
 • Förutom rikligt med magnesium innehåller den mer än 70 mineraler och spårämnen i jonform som absorberas snabbt. (naturligt.se)
 • Vatten från Great Salt Lake med naturligt förekommande magnesium (ca 101 mg/ml) och mer än 70 andra mineraler och spårämnen i jonform. (naturligt.se)
 • Dräktiga och digivande katter behöver ett högre energiinnehåll och tillräckligt höga halter av vitaminer, antioxidanter, mineraler- och spårämnen. (arkenzoo.se)
 • Helamin® TRACE är ett lättupptagligt multimineral och innehåller både mineraler och ett 70-tal naturliga spårämnen från soltorkat innanhavsvatten. (bodystore.com)
 • Helamin TRACE innehåller mineraler samt ett 70-tal spårämnen. (bodystore.com)
 • Koncentreringen har skett genom avdunstning och detta har resulterat i en produkt som innehåller rikligt med magnesium och mer än 70 mineraler och spårämnen i jonform. (gymgrossisten.com)
 • Dessutom är Porphyra rikt på protein, vitaminer, spårämnen och mineraler. (nrm.se)
 • Detaljerad förteckning över vitaminer och mineraler /spårämnen. (makupalat.fi)
 • Även överviktiga människor är undernärda, i bemärkelsen ha brist på viktiga mikronäringsämnen som vitaminer, mineraler och spårämnen. (mynewsdesk.com)
 • Det är garanterat fritt från pesticider, herbacider och skadliga kemikalier och certifierat Saltet innehåller mycket mineraler och spårämnen. (clearlife.se)
 • Det torkas i solen och vinden vilket gör att det bibehåller havets fukt samt alla viktiga mineraler och spårämnen som finns naturligt i salt. (clearlife.se)
 • Kroppen använder sig av mineraler och spårämnen för att upprätthålla en sin vätskebalans vilket är viktigt för alla kroppens celler. (clearlife.se)
 • Kosttillskott laddad med naturliga vitaminer, organiskt bundna mineraler och spårämnen med extrakt av örter och grönt. (lifebutiken.se)
 • En bred sammansättning av naturliga vitaminer, organiskt bundna mineraler och spårämnen. (lifebutiken.se)
 • Dricksvatten innehåller många viktiga spårämnen, som mineraler och salter. (stenungsund.se)
 • De innehåller också mineraler, spårämnen och vitaminer, exempelvis vitamin C. (hudoteket.se)
 • Vårt kran- och flaskvatten saknar oftast de mineraler och spårämnen som förr fanns i våra naturliga källor. (svenskamagasinet.nu)
 • Rikt på viktiga mineraler och spårämnen som ger näring till huden. (hudoteket.se)
 • I raffinerad mat försvinner många värdefulla mineraler och spårämnen under produktionsprocessen. (mmsports.se)
 • Kött, fisk och ägg ger förutom ett bra proteinvärde viktiga vitaminer, mineraler och spårämnen. (netdoktor.se)
 • Inget blir överkokt och alla vitaminer, mineraler och spårämnen finns kvar intakta. (bosch-home.se)
 • Viktigaste källan för mineraler/spårämnen i ett foder är naturligt från råvaror. (doggy.se)
 • Vanliga mineraler i foder är kalcium, fosfor och magnesium och vanliga spårämnen är järn, zink och selen. (doggy.se)
 • Det är ju inte ett gödselmedel i vanlig bemärkelse utan ett tillskott med mängder av mineraler och spårämnen som växter behöver för att må bra. (blogg.se)
 • Jag fick idag mail av Lars Ångström från Wiksunds trädgård som säljer Rockdust och han hävdar bestämt att stenmjölet från Skottland innehåller mycket fler mineraler och spårämnen än det stenmjöl som kommer från Sverige. (blogg.se)
 • Både vallens sammansättning och odlingsplats påverkar koncentrationen av viktiga spårämnen i det färdiga grovfodret. (greppa.nu)
 • De kommersiella mineralfodersorterna innehåller oftast tillräckligt med spårämnen, men på vissa odlingsplatser uppstår brister som är viktiga att förebygga. (greppa.nu)
 • Vattnet renas då det passerar genom jordlagren och samtidigt upptar det spårämnen som är viktiga för människans hälsa. (ymparisto.fi)
 • Fisk innehåller bland annat D-vitamin, nödvändiga nyttiga fetter och viktiga spårämnen. (sportfiskarna.se)
 • Förutom makromineralerna som kalcium, fosfor, kalium, magnesium och svavel innehåller vallfodret en stor mängd mikromineraler(spårämnen). (greppa.nu)
 • Ljus i huvudet - Radioaktiva spårämnen avslöjar hjärnans aktivitet. (illvet.se)
 • Vid en PET-undersökning förs radioaktiva spårämnen in i kroppen. (wikipedia.org)
 • Det kan finnas spårämnen av proteiner från vetet. (siaglass.se)
 • Multimineral + spårämnen! (bodystore.com)
 • En multimineral som även innehåller ett 70-spårämnen, från det mineralrika vattnet i Utah Salt Lake. (naturligt.se)
 • Multimineral med spårämnen. (naturligt.se)
 • Det innebär att de praktiska villkoren för till exempel dosering av spårämnen, dimensionering av omrörning, pumpning och avvattning på sikt ges ett säkrare underlag med mindre risk för överraskningar i form av processtörningar. (liu.se)
 • Tillgången till mikronäringsämnen och spårämnen gör att smaken varierar. (naturskyddsforeningen.se)
 • Åkermarkens spårämnen varierar mycket per område och man har märkt försvagning i spårämnenas tillstånd. (mmm.fi)
 • Jag har sedan vi fick veta att hon är det varit otroligt noga med ALLT för att undvika spårämnen. (allergimat.com)
 • De yttre lagren i fullkornsriskornet är extra värdefulla i det här fallet då de innehåller fibrer och spårämnen som ger den nödvändiga konsistensen och är bra för kroppen. (schaer.com)
 • Svampar är bra på att ta upp spårämnen ur luft och mark. (klt.nu)
 • Hej Spårämnen är små mängder av ett flertal mineralämnen som hunden behöver i små mängder. (vetzoo.se)
 • Ett företag i Norra Österbotten tar tillvara och utvinner spårämnen ur gamla alkalibatterier. (yle.fi)