• I vattnen utanför Somalia pågår en kamp mellan somaliska sjöpirater och västvärldens marina styrkor som försöker sätta stopp för fartygskapningarna. (sverigesradio.se)
 • Den somaliska centralorganisationen FESTU vill stärka fackets roll i freds- och konfliktarbetet i det krigsdrabbade Somalia. (palmecenter.se)
 • Biståndsmyndigheten Sida drog igång ett 4-årigt biståndsprojekt där entreprenörer i den somaliska diasporan i Sverige skulle få hjälp med att starta företag i Somalia och den vägen skapa arbetstillfällen för att bidra till återuppbyggnaden av hemlandet. (newsgram.se)
 • I Sverige skulle driftiga personer i den somaliska diasporan få hjälp att starta företag i Somalia och skapa arbetstillfällen för att utveckla det krigsdrabbade landets näringsliv. (newsgram.se)
 • Jag är helt övertygad om att den mycket skärpta och driftiga somaliska militärkvinnan Iman Elman tillsammans med många andra i hennes nätverk kommer att kunna åstadkomma mycket gott i framtiden för deras älskade hemland Somalia. (petterssonsblogg.se)
 • Somalia kommer att dra nytta av förnyat internationellt stöd, både politiskt och ekonomiskt, eftersom landet genomför viktiga reformer för att övervinna år av konflikt och säkra en bättre framtid för det somaliska folket. (eureporter.co)
 • Sedan Läkare Utan Gränser återvände till Somalia 2017 har vi kontinuerligt ökat stödet till vårdinrättningar i olika delar av landet. (lakareutangranser.se)
 • Genom den totala korruptionen i delar av Somalia har sjörövarna kunnat få frihet och framgång. (wikipedia.org)
 • Samtidigt pågår en mängd andra konflikter i olika delar av Somalia, däribland lokala konflikter som hänger samman med den begränsade tillgången på betesmark och vatten. (fba.se)
 • Stora delar av befolkningen i Somalia saknar socialt, ekonomiskt och politiskt inflytande. (fba.se)
 • Sedan november 2016 har tydligt märkts ett tecken av tork för många håll i Somalia, särskild norra, central och sydvästra delar av Somalia. (sydvastsomaliska.org)
 • Vid Ledningsregementet i Enköping, flera hundra mil från Somalia, pågår ett arbete som är av stor betydelse för den svenska insatsen i landet. (forsvarsmakten.se)
 • Diakonia är en av de svenska organisationer som varit på plats längst i Somalia. (diakonia.se)
 • Diakonia är en av få svenska organisationer som bedriver biståndsarbete i Somalia. (diakonia.se)
 • Varför heter det Somalia på svenska? (kotus.fi)
 • Min position har skapats för att hålla bättre koll på organisationer som får svenska pengar och jag är på plats i Somalia nästan varje vecka. (omvarlden.se)
 • Svenska kyrkan stödjer insatser för att säkra tillgången till bland annat vatten och mat i Somalia. (tt.se)
 • Nu har den svenska biståndsmyndigheten beslutat att lägga ner det jobbskapande biståndsprojektet i Somalia. (newsgram.se)
 • Ade Adepitan reser till östra delen av kontinenten, från Tanzania genom Etiopien och vidare till krigshärjade Somalia. (urplay.se)
 • Kriget mellan Somalia och Etiopien på 70-talet var förödande för framför allt Somalia - och beredde vägen till det inbördeskrig som inleddes 1991 och som skapade en gigantisk svältkatastrof. (mittmedia.se)
 • Etiopien fick omfattande amerikanskt militärt bistånd men på Somalia hade ännu ingen funnit det lönande att satsa. (militarhistoria.se)
 • Två av delarna, det brittiska och italienska Somalia tillhörde nu republiken, men tre återstod: Frankrike hade lagt beslag på det som i dag är republiken Djibouti, norra delen av det brittiska protektoratet Kenya beboddes av somalier liksom det mest omstridda territoriet, Ogaden i östra Etiopien. (militarhistoria.se)
 • Europeiska kommissionen har meddelat ytterligare humanitärt bistånd på € 60 miljoner för att hjälpa människor i Somalia, Etiopien och Kenya, som har mött kritiska nivåer av livsmedelssäkerhet på grund av allvarlig torka. (eureporter.co)
 • Nordland var en självstyrande region, i norra Somalia , i det omstridda området mellan Somaliland i väster och Puntland i öster. (wikipedia.org)
 • Här publicerar jag reflektioner och nyheter som rör både Somaliland och Somalia. (mittmedia.se)
 • Klippet ovan är från Radio Garowe i Puntland, alltså den del av Somalia som befinner sig i konflikt med Somaliland. (mittmedia.se)
 • Jag vet att jag har läsare från Somalia - som anser att det nästan är ett skällsord att över huvud taget nämna Somaliland vid namn. (mittmedia.se)
 • Jag har faktiskt också läsare som bor i Somalia och Somaliland. (mittmedia.se)
 • Somaliland är inte erkänt internationellt, men har ändå lyckats få respekt i både internationella medier och bland många folkvalda i exempelvis Europa för att landet är väl fungerande, jämfört med Somalia. (mittmedia.se)
 • Republiken Somalia bildades av två kolonier som gick samman, Brittiska Somaliland och Italienska Somalia. (militarhistoria.se)
 • 98 procent av kvinnorna i Somalia utsatts för ingreppet och globalt sett är 200 miljoner drabbade, enligt FN. (svt.se)
 • I Somalia är det en kombination av klimat och politik som har gjort att sex miljoner människor - hälften av landets befolkning - är i behov av humanitärt stöd. (omvarlden.se)
 • I december gick FN ut med en humanitär appell - en vädjan om 865 miljoner USD för att bistå torkans offer i Somalia. (omvarlden.se)
 • Sida betalade i slutet av 2016 ut 180 miljoner och ytterligare 200 miljoner i humanitärt stöd till Somalia är hittills beslutade för 2017. (omvarlden.se)
 • Totalt satsade biståndsmyndigheten Sida runt 32 miljoner kronor i projektet - detta för att skapa 500 arbetstillfällen i Somalia. (newsgram.se)
 • EU och Somalia undertecknade 14 oktober ett avtal om att ge € 100 miljoner till Somalias budget under de kommande 2.5-åren. (eureporter.co)
 • På 20 januari har Europeiska kommissionen meddelat € 29 miljoner i humanitärt stöd till de mest utsatta befolkningarna i Somalia för 2016. (eureporter.co)
 • [ 5 ] Fartyget var lastat med 17 000 ton last varav 5000 ton var avsett för Somalia, Uganda, och Kenya. (wikipedia.org)
 • Nedenstående er en automatisk oversættelse af artiklen Somalia i olympiska sommarspelen 2000 fra den svenske Wikipedia , udført af GramTrans den 2016-02-16 07:44:57. (wikitrans.net)
 • Efter nästan fyra års frånvaro är vi nu tillbaka och arbetar vid Mudug sjukhuset i Puntland-regionen, Somalia, i samarbete med landets hälso- och sjukvårdsmyndigheter. (lakareutangranser.se)
 • Gunnel Mohme, lektor i pedagogik och filosofie doktor i barn- och ungdomsvetenskap samt expert på Somalia, berättar om landets utbildningshistoria. (urplay.se)
 • Europaparlamentsledamöterna har krävt ett slut på godtyckligt frihetsberövande av journalister i Sudan, fördömer terrorattackerna i Somalia och uttrycker sin oro över det kommande valet i Madagaskar. (eureporter.co)
 • Nu byggs landet upp på nytt och FBA:s arbete i Somalia bidrar bland annat till att öka kvinnors och ungas deltagande i de pågående fredsprocesserna. (fba.se)
 • Övergångsregeringen bildades förra året i samband med fredssamtal i Nairobi, men säkerhetsläget i Somalia har varit för instabilt för att den skulle kunna komma i gång med sitt arbete. (svd.se)
 • Sedan 2017 har 74 företag fått stöd och 140 arbetstillfällen skapats i Somalia. (newsgram.se)
 • Ett problem i Somalia är att det inte har funnits någon enhetlig säkerhetssektor i landet på flera decennier. (fba.se)
 • Målet är att Somalia ska kunna bygga upp en fungerande säkerhetssektor som kan utöva kontroll över hela landet och garantera medborgarnas trygghet. (fba.se)
 • Nu har regeringen i Somalia börjat bygga upp ett fungerande skolsystem igen. (urplay.se)
 • Avsnitt 6 · 29 min · Regeringen i Somalia börjat bygga upp ett fungerande skolsystem igen. (urplay.se)
 • Med stöd av Afrikanska unionens fredsinsats AMISOM försöker regeringen ta över de områden i södra och mellersta Somalia som fortfarande kontrolleras av terrorgruppen Al-Shabaab. (fba.se)
 • Vid den hungerkatastrofen i Somalia 2011 dog en kvarts miljon människor - hälften av dem redan innan deklarationen om svält gjordes i juli. (omvarlden.se)
 • Sedan mitten av 2015 har Somalia återkommande drabbats av torka. (tt.se)
 • I de östra delarna av Somalia, i Puntland och i centrala delarna, Galmadug, råder det fortfarande mat- och vattenbrist. (diakonia.se)
 • Tillräckligt många somalier har fått råd med dyra mobiler och surfplattor för att det ska bli lönsamt att laga sådana som gått sönder på plats i Somalia. (newsgram.se)
 • Telefonsamtalet diskuterades den senaste rapporter av tork och kolera som drabbats i Sydvästra Somalia. (sydvastsomaliska.org)
 • Nästan 30-35% av befolkningen som vistas i Sydvästra Somalia anses drabbades av katastrofen och behöver av bistånd är nuläget nödvändigt. (sydvastsomaliska.org)
 • Dessutom möter han en kvinnlig läkare i Somalia som har återvänt till sitt hemland för att hjälpa till att bygga upp det igen. (urplay.se)
 • Abdi-Noor Mohamed berättar om tiden som ung, engagerad lärare på 1970-talet då Somalia satsade stort på att bygga skolor. (urplay.se)
 • Livh (V): Detta hände ungdomar som ville bygga ett bättre Somalia. (stockholmsvanstern.se)
 • Vi belyser relevanta tolkningar och traditioner, samt vilken betydelse islam har i vardagen såväl som i det politiska livet i Somalia. (inkultura.se)
 • Två systrar, 10 och 11 år gamla, har dött på grund av könsstympning i en by i Puntland i Somalia. (svt.se)
 • För fyra år sedan avslutade vi vår verksamhet i Somalia på grund av en rad attacker på vår personal. (lakareutangranser.se)
 • Våra team arbetar också med insatser mot covid-19 i Somalia. (lakareutangranser.se)
 • Efter 22 år av medicinsk hjälp i Somalia sätter övergrepp och missbruk stopp för vidare humanitära insatser. (lakareutangranser.se)
 • Sedan några månader tillbaka jobbar Diakonia i Somalia med att hjälpa människor som drabbats av matbrist till följd av den ovanligt svåra torkan. (diakonia.se)
 • Somalia har drabbats av alla sorters konflikter sedan självständigheten. (militarhistoria.se)
 • Nu stoppar Sida biståndsprojektet med motiveringen att inte tillräckligt många jobb skapades i Somalia. (newsgram.se)
 • Sida skrotar biståndsprojekt i Somalia. (newsgram.se)
 • Eftersom den tilltänkta partnern Business Sweden aldrig varit verksamma i Somalia och saknade möjlighet att betala ut projekt-bidragen bjöd Sida in biståndsorganisationen Forum Syd för att komma igång med projektet. (newsgram.se)
 • Även om det ännu saknas mycket pengar verkar det alltså som om de tidiga hjälpinsatserna i Somalia denna gång har potential att förhindra svält och massiva dödstal. (omvarlden.se)
 • Kvinnor väntar på utdelning av mat i Afgoye, Somalia. (omvarlden.se)
 • I Somalia visade sig den så kallade etnonationalismen högst levande, alltså tanken att en nation också skulle utgöra ett land - alla somalier skulle tillhöra Storsomalia. (militarhistoria.se)