• Fyra socialt engagerade personer i storstaden Chennai har i trettio r utf rt ett konstruktivt social arbete i n gra slumomr den. (fredsrorelsen-pa-orust.se)
 • Rapporten speglar en bredd av viktiga milj aspekter i landstingens och regionernas verksamhet och milj arbete i j mf rbar form ren 2009-2016. (skl.se)
 • Inom Plan- o Milj kontoret arbetar vi med fysisk planering, bygglov, milj - o h lsoskydd, naturfr gor, m t- o GIS-verksamhet, fastighetsbildning och trafikfr gor. (vakanser.se)
 • Här hittar du grundpaket för dig inom offentlig verksamhet, med aktuella, verksamhetsspecifika standarder inom social omsorg. (stannade-duger.fun)
 • Samtidigt befinner sig regionen i snabb social och ekonomisk utveckling. (wwf.se)
 • Den inneh ller 17 globala m l med 169 delm l med syfte att stadkomma l ngsiktig h llbar ekonomisk, social och milj m ssig utveckling f r att utrota extrem fattigdom, minska oj mlikheter och or ttvisor i v rlden och att bek mpa klimatf r ndringen. (handelsbanken.se)
 • Dessa pengar var avsedda att främja en social och ekonomisk utveckling. (riksdagen.se)
 • Högre utbildning och forskning är grundpelare i ett hållbart samhälle - kloka beslut kräver kunskap inom allt från ekologisk och ekonomisk till social hållbarhet. (su.se)
 • Vill man vara v ldigt milj v nlig och ekonomisk kan man k ra p metangas. (alternativ.nu)
 • Det r denna bredd som g r G teborg Energi Milj fond unik och viktig i att lyckas skapa h llbara energil sningar, s ger Anders dahl, Milj fondens juryordf rande. (klimatsmart.se)
 • Vilket i sin tur skulle skapa en milj medveten trend i globalt perspektiv. (ecoprofile.se)
 • Tanken дr att skapa en stadsdel dдr social hеllbarhet дr en livsstil. (filasinternational.eu)
 • H r f r du exempel p hur man kan skapa en bra social milj p n tet samtidigt som du bygger upp engagemang hos studenterna. (celainfo.se)
 • S+C+MP vill alltså skapa en social inkluderingspott. (karvling.com)
 • S+C+MP har alltså tänkt sig att skapa en social inkluderingspott på 19,3 milj kr. (karvling.com)
 • Vi kan inte avg ra om det beror p att sm syskon r mer riskben gna och kreativa eller p att de har sv rare att hitta jobb, s ger Bj rn ckert som r en av rapportf rfattarna. (barnsidan.se)
 • Positiv och social tjej som r villig att l ra mig och testa mig fram f r att hitta det jag trivs med. (modellbilder.se)
 • Det handlar d rf r om att hitta en balans mellan exploatering och skyddandet av milj n, n got som inte r helt enkelt. (wwf.se)
 • Att hitta en mer m ngsidig t vlingskompis n nordsvensken Rainy blir sv rt. (hippson.se)
 • Klicka hдr om du upplever tekniska problem pе sajten eller har svеrt att hitta det du. (filasinternational.eu)
 • Du beh ver inte f rb ttra milj n, bina kommer att hitta massor runt omkring i skogarna. (alternativ.nu)
 • Dejta och hitta kärlek bland 457 milj. (bayleenoe.com)
 • Storasyskon har b ttre social f rm ga n sm syskon. (barnsidan.se)
 • Storasyskon uppvisar b ttre social f rm ga och har st rre chans att bli chefer n sm syskon, visar en ny rapport fr n IFAU. (barnsidan.se)
 • Att storasyskon har b ttre social f rm ga beror enbart p milj faktorer. (barnsidan.se)
 • mnesomr de som g ller neurovetenskaplig forskning om hur processer i hj rnan hanterar och reglerar emotionella reaktioner som har betydelse f r relationer och samspel mellan m nniskor, hur f rm gan till affektreglering i social relationer utvecklas i nervsystemet, hur den kan p verkas av neurologiska skador och sjukdomar och s vidare. (psykologiguiden.se)
 • Rapporten vi tagit fram f r en gr n korridor r ett viktigt verktyg i kontakten med myndigheterna, men ocks f r att ka kunskapen hos m nniskor i byarna s att alla ska f rst hur viktigt det r att vi bevarar milj n, forts tter Panudet Kerdmali. (wwf.se)
 • Milj ekonomi s tter delvis fingret p denna otillr cklighet och studerar vilka egenskaper i interaktionen mellan m nniskor och p marknaderna som g r att vi - trots att vi antas vara rationella - inte lyckas anv nda och producera saker p ett s tt som man skulle kunna f rv nta sig givet att vi vet v rt eget b sta. (ecoprofile.se)
 • Centralt f r milj ekonomin r att man tar h nsyn till att marknaden inte fungerar p ett s tt s att m nniskor kan v lja optimalt. (ecoprofile.se)
 • Ett k nt exempel p det h r s ttet att f rklara b de m nniskor och milj problem r det som Garreth Hardin kallade allm nningarnas tragedi (artikeln Tradegy of the commons publicerades i Science 1968). (ecoprofile.se)
 • S som Anderson har p pekat, r en s dan gemenskap dock inte blott en illusion utan en social realitet f r en del m nniskor, eller en reell abstraktion, vilket sociologen Henning Bech har h vdat med h nvisning till 'homosexuell' i det moderna samh llet.4 De homosexuella har upplevts som ett subjekt. (finnqueer.net)
 • Milj & Eko d r du kan se ett urval av v ra milj certifierade produkter. (felestad.se)
 • M let att ka insatserna f r att st dja milj m rkta produkter r viktigt och b r lyftas fram tydligare. (konsumentsamverkan.se)
 • Samtidigt ligger skyddet av milj n ocks i lokalbefolkningens intresse. (wwf.se)
 • L nsstyrelsen f r ocks inr tta en social funktion utanf r den allm nna enheten. (notisum.se)
 • Antagandet om m nniskan som rationell och driven av fr mst ekonomiska incitament och fr nvaron av fungerande institutioner som gander tter eller kontrollmekanismer antas p s vis f rklara, och st ds ocks i m nga fall av exempel p , milj problem runt om p jorden. (ecoprofile.se)
 • Det r ocks ett av de sv rtillg ngligaste och dunklaste, fast n det blivit allm nt vedertaget. (marxists.org)
 • Och mer kanske inte beh vs, det stora flertalet av oss l r i tidig lder f rst att det handlar om klimat, f roreningar, smuts, kontamination, nedsmutsning, nedskr pning, avfall, utsl pp, milj f rst ring m.m. mnet har ver tid i stigande grad gripit in i v ra liv och associerar som synes till en hel del. (tidskrift.nu)
 • Lyckas vi med det s kan vi ytterligare st rka arbetet f r milj n! (wwf.se)
 • En v ldigt bra lista att anv nda som ledst ng i arbetet med att utveckla strategier, kunnande, kompensatoriska tg rder f r elever som hamnar i sv righeter med det sociala samspelet eller med att planera f r arbetet f r att ta n gra exempel. (elevhalsan.se)
 • Varf r r ekonomiska modeller och processer viktiga f r milj n? (wwf.se)
 • WWF har st tt Seub-stiftelsen som bland annat tagit fram en studie om hur de naturstr k, som kallas gr na korridorer, skulle kunna bidra till att skydda milj n. (wwf.se)
 • Fokus p m nniskans egenintresse och behovet av ekonomiska incitament leder milj ekonomin till att bland annat f respr ka priss ttning av externa milj effekter. (ecoprofile.se)
 • Den anti-civ milj vi kom ifr n var influerade av bland annat Camatte, Perlman 5 , situationisterna 6 och anti-statliga kommunister. (krigsmaskinen.se)
 • M rkningen inneb r att produkten uppfyller de internationella Fairtrade-kriterierna, att f rb ttra arbets- och levnadsvillkor f r odlare och anst llda i utvecklingsl nder samt milj m rkt r vara. (felestad.se)
 • Detta projekt innefattar f ljande effekter p milj n : Minskar utsl ppen av v xthusgaser. (ecoprofile.se)
 • Jobba i verksamheten Milj och bygg inom huvuduppdrag Samh lle i ngelholm! (vakanser.se)
 • Vi kontaktades under 2007 av Lugna Gatan vid Fryshuset, f r att hj lpa till att v rdera verksamheten ur ett social- eller samh llsekonomiskt perspektiv. (seeab.se)
 • Vi arbetar efter ett dagligt aktivt milj engagemang samt letar kontinuerligt och ut kar st ndigt v rt h llbara profilsortiment. (felestad.se)
 • Du ska ha kunskaper om milj balken. (vakanser.se)
 • Specialpedagogik r en tv rvetenskaplig disciplin som studerar relationen mellan personliga f ruts ttningar och omv rlden i syfte att utveckla kunskaper som kan anv ndas f r att eliminera risksituationer som ger upphov till utsatthet, utslagning och sv righeter f r den enskilda personen. (psykologiguiden.se)
 • Ett exempel r de ISO-certifieringar Felestad New Wave Profile har sedan 2013 g llande kvalitet - ISO 9001 och milj - ISO 14001. (felestad.se)
 • Milj p verkan och social p verkan synligg rs till exempel inte i BNP-m ttet. (wwf.se)
 • Milj problem r n mligen exempel p kostnader som ofta saknar direkta marknadspriser. (ecoprofile.se)
 • Att synligg ra konsekvenserna av akt rers beteenden med hj lp av till exempel milj skatter eller avgifter kan d hj lpa akt rerna att fatta rationella beslut. (ecoprofile.se)
 • rets temadel presenterar flera goda exempel p hur landstingen upphandlar och f ljer upp milj krav. (skl.se)
 • I denna ligger s v l genetiska/biokemiska faktorer som milj faktorer, familj, kamrater etc. (psykjouren.com)
 • En kl dbytardag r en rolig, social och helt gratis aktivitet som ger konkret milj nytta. (klimatsmart.se)
 • Fick sj lv min autismdiagnos sent i livet och hade innan dess blivit feldiagnosticerad med "schizoid personlighetsst rning" och blivit anklagad f r att ha social fobi (pga min bristande f rm ga att klara av att vistas i stimmiga milj er, kommunicera verbalt, anta de korrekta ansiktsgrimarserna vid r tt tillf lle, h lla gonkontakt och skaffa v nner) problemen blev. (bokus.com)
 • Vi söker dig som har hög social kompetens, mycket god kommunikativ förmåga och är van att bemöta människor. (jobbjakt.se)
 • Vid ingången av maj 2010 upphävdes EG:s förordning om samordning av social trygghet 1408/71 och förordningen 574/72 om tillämpning av den i huvudsak. (kommunforbundet.fi)
 • Du r ven social och kan jobba i grupp som sj lvst ndigt samt r har en mycket god planerings- och organisationsf rm ga. (vakanser.se)
 • Stockholm den 23 juni 1994 Carl Bildt G rel Thurdin (Milj - och naturresursdepartementet) Propositionens huvudsakliga inneh ll Propositionen inneh ller f rslag till ndring i lagen (1987:12) om hush llning med naturresurser m.m. (ekoparken.org)
 • Detta begrepp r dock inte bara anv nt f r milj v rd utan ven i allt h gre grad f r fr gor som r r m nniskors h lsa. (konsumentsamverkan.se)
 • Vi anser inte att punkt 12 beh ver avslutas med h nvisningen till handelshinder, eftersom alla unders kningar visar att milj m rkta varor och tj nster i sj lva verket gynnar u-l nderna och sm skaliga producenter i synnerhet. (konsumentsamverkan.se)
 • Det kade intresset bland medvetna konsumenter f r milj m rkta varor och tj nster b r v lkomnas tydligare i texten. (konsumentsamverkan.se)
 • Utveckling av kompletterande v lf rdsm tt till BNP, d r sociala och milj m ssiga indikatorer utg r sj lvklara delar. (wwf.se)
 • F reningen Furuboda Folkh gskola som erbjuder en utvecklande, tillg nglig, social milj med studier kombinerat med internat. (infoo.se)
 • Detta r inte att f rv xla med generellt tillg nglighetsarbete d r man kan beh va g ra anpassningar i milj n eller i l rverktygen f r en eller flera elever. (elevhalsan.se)
 • Med ett brett spann av tj nster, fr n kontorschefer och kontorsassistenter till chefssekreterare och orderadministrat rer, kan vi ge dig stimulerande och utvecklande uppgifter i en milj som passar dig och dina nskem l. (vakanser.se)
 • Nu Vanligtvis Social Gratis gratis site gay dating apps teen bästa stället att möta. (administration.nu)
 • WWF har som vergripande m l f r 2050, att biologisk m ngfald i v rldens mest unika milj er ska bevaras och att v ra ekologiska fotavtryck ryms inom ramen f r en planet. (wwf.se)
 • Den ekologiska dimensionen r numera stadf st i 16 milj politiska m l som riksdagen har antagit. (fredsrorelsen-pa-orust.se)
 • F rstf dda har st rre uth llighet, initiativf rm ga, social mognad och k nslom ssig stabilitet. (barnsidan.se)
 • Det vetenskapliga mnet milj ekonomi f rs ker svara p dessa fr gor - och p vad man ska g ra t problemen. (ecoprofile.se)
 • Du r social och har god samarbetsf rm ga. (vakanser.se)
 • Press/ reklam Fr n rsskiftet f rst rker Normark Scandinavia AB sin svenska organisation med en Social Media- och Marketing Manager. (fisheco.se)
 • Du kommer att arbeta med och ansvara f r bygglovverksamheten inom kommunen samt vara sekreterare i Plan- och Milj n mnden. (vakanser.se)
 • Hans vigtigste interesseomr der er i dag milj - og forbrugerpolitik samt forvaltningsforskning. (leksikon.org)
 • L s det f rsta avsnittet i h ftet f r att f reda p vad orden antropocen och social ekologi st r f r. (globalreform.se)
 • Arbetsmiljöns betydelse för sömnstörningar" (på sv). (wikipedia.org)
 • Arbetsmiljöns betydelse för symtom på depression och utmattningssyndrom" (på sv). (wikipedia.org)
 • Arbetsmiljöns betydelse för hjärt-kärlsjukdom - exponering för kemiska ämnen" (på sv). (wikipedia.org)
 • Linkedin växer i betydelse som plattform och 1,5 milj köpstarka kunder och beslutsfattare är inte att förakta. (dn.se)
 • Barnen i byn g r i kommunal skola men har sv rt att klara ens dess minimala krav, eftersom deras f r ldrar i regel r analfabeter och r teoretiskt otr nade. (fredsrorelsen-pa-orust.se)
 • Nordrest tar social hänsyn, dvs att vi ställer krav/villkor på våra leverantörer som syftar till att nå en ökad delaktighet och tillgänglighet i samhället. (nordrest.se)
 • Milj ekonomi och naturresursekonomi r grenar inom det som kallas den neoklassiska nationalekonomin. (ecoprofile.se)
 • Systematiskt översiktsarbete av detta slag har tidigare främst bedrivits inom medicinen, exempelvis av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). (wikipedia.org)
 • Som f rklaring till saker vi inte kan se nyttan med, som exempelvis milj problem, kan den neoklassiska teoribildningen framst som ett otillr ckligt ramverk. (ecoprofile.se)