• psykolog och Peter Gröön, landstingsjurist vid Smittskydd Stockholm för att prata om smittskyddslagen ur ett rättighetsperspektiv. (noaksark.org)
 • Norrtälje kommun samverkar vid behov med Smittskydd Stockholm som arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till, och mellan människor. (norrtalje.se)
 • Arbetet som sker hos Smittskydd Stockholm regleras av smittskyddslagen. (norrtalje.se)
 • smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm föreläser om Hepatit B och TB - vem och hur vaccinera? (qbrick.com)
 • Vi uppmanar nu till extra uppm rksamhet p symtom som kan tyda p hepatit A. Tag kontakt med Smittskydd direkt om misstanke skulle uppst , dvs utan att inv nta provsvar, eftersom snabba tg rder kan f rebygga fler fall. (lj.se)
 • Vi uppmanar nu till extra uppmärksamhet på symtom som kan tyda på hepatit A . Tag kontakt med Smittskydd direkt om misstanke skulle uppstå, dvs utan att invänta provsvar, eftersom snabba åtgärder kan förebygga fler fall. (lj.se)
 • Malmö stad följer utvecklingen noga och har kontinuerlig kontakt med Smittskydd Skåne. (malmo.se)
 • Vid händelserna togs även omedelbar kontakt med Smittskydd Skåne vars rekommendationer och anvisningar Malmö stad följer. (malmo.se)
 • Smittskydd är insatser inom en rad samhällssektorer, bland annat inom hälso- och sjukvården, som syftar till att skydda befolkningen mot spridning av smittsamma sjukdomar. (wikipedia.org)
 • Verksamhetsområde Smittskydd och Vårdhygien är Region Jämtland Härjedalens infektionsförebyggande enhet, med uppgift att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor i samhället och inom sjukvården. (regionjh.se)
 • Utgångspunkten för vårt arbete är såväl att säkerställa elevernas behov av smittskydd som deras rätt till utbildning. (malmo.se)
 • Målsättningen för Eviras och MTT:s smittskyddsprojekt var att identifiera riskområden som påverkar ekologiska kalkoners hälsa och smittskydd samt riskernas konsekvenser och riskhanteringsmedel. (ruokavirasto.fi)
 • Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: godkänd FH700A-Folkhälsoarbete och folkhälsovetenskap A1N och godkänd BM501G-Klinisk mikrobiologi och antibiotikaresistens G2F och godkänd BM700A-Vårdhygien A1N och godkänd FH702A-Kvantitativ metodik inom folkhälsovetenskap A1N och godkänd BM702A-Vaccinologi och immunologi A1N och godkänd BM704A-Infektionsepidemiologi och smittskydd A1F och genomgången FH703A-Kvalitativ metodik inom folkhälsovetenskap A1N och genomgången FH704A-Hälsa för alla - teoretiska ansatser A1N (eller motsvarande kunskaper). (his.se)
 • Prenumerera på nyheter från Smittskydd och vårdhygien. (regionjh.se)
 • Ansvaret i sådana fall ligger hos länsstyrelsen eller Smittskydd Skåne, men givetvis kan Lunds kommun ge råd och information även i dessa situationer. (lund.se)
 • Därför är boken Hygien och smittskydd i tandvården så viktig. (cdon.se)
 • Boken vänder sig till studerande på tandvårdsutbildningarna och till yrkesverksamma inom tandvården, men kan också användas inom andra verksamheter där hygien och smittskydd är viktigt. (cdon.se)
 • Han driver sedan många år eget bolag med inriktning mot hygien och smittskydd samt kvalitetsutveckling. (cdon.se)
 • Det förekommer även ett fåtal campusträffar där du bland annat kommer att få möjlighet att utföra några enklare teoristöttande laborationer inom smittskydd och hygien. (ki.se)
 • Vid några av dessa träffar får studenten möjlighet att utföra några enklare teoristöttande laborationer inom smittskydd och hygien. (ki.se)
 • Smittskydd Västra Götaland arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor. (vgregion.se)
 • Smittskydd Gävleborg arbetar med att förebygga och minska risken för spridning av smittsamma sjukdomar till och mellan människor. (regiongavleborg.se)
 • Vi arbetar ständigt med rutiner för smittskydd, men ber också dig som vill besöka oss att hjälpa oss och minska risken för att våra boende smittas. (berg.se)
 • Smittskydd Västra Götaland utreder fall av salmonella bland personer som vårdats inneliggande på regionens sjukhus och kan ha smittats där. (vgregion.se)
 • Från 1 juli gäller en ny lag om smittskydd på serveringsställen. (fellingsbro.se)
 • På grund av den ökade smittspridningen i länet rekommenderar Smittskydd Dalarna länets särskilda boenden (SÄBO) att vara fortsatt restriktiva med besök inomhus även efter den 1 oktober. (it-halsa.se)
 • Nationalencyklopedin, Smittskydd och behandling. (ne.se)
 • Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: godkänd FH700A-Folkhälsoarbete och folkhälsovetenskap A1N och godkänd BM501G-Klinisk mikrobiologi och antibiotikaresistens G2F och godkänd BM700A-Vårdhygien A1N och godkänd FH702A-Kvantitativ metodik inom folkhälsovetenskap A1N och godkänd BM702A-Vaccinologi och immunologi A1N och godkänd BM704A-Infektionsepidemiologi och smittskydd A1F och genomgången FH703A-Kvalitativ metodik inom folkhälsovetenskap A1N och genomgången FH704A-Hälsa för alla - teoretiska ansatser A1N (eller motsvarande kunskaper). (his.se)
 • Denna bok ger såväl bakgrundskunskaper som praktiska kunskaper om mikroorganismer, smittskydd, hygienrutiner och smittreningsprocesser. (cdon.se)
 • Smittskydd i Norrbotten är en länsövergripande myndighet som planerar, organiserar och leder länets smittskyddsarbete. (nll.se)
 • Start Små avlopp Samband mellan BOD-rening och smittskydd? (vaguiden.se)