• En noggrann smärtanalys med anamnes (Fakta 1), status och eventuell röntgenologisk undersökning utgör basen. (lakartidningen.se)
 • Det är viktigt att initialt ta sig tid och göra en noggrann smärtanalys. (internetmedicin.se)
 • Diagnosen ställs genom en noggrann smärtanalys, granskning av magnetkamerabilder samt en klinisk undersökning. (rkc.se)
 • Efter genomförd kurs ska studenten - ha färdighet att utifrån sjukgymnastens yrkesroll självständigt göra en klinisk smärtanalys i ett neurobiologiskt perspektiv med fokus på detaljer kring patientens smärttyp - ha grundläggande och inom särskilt väsentliga delar fördjupade kunskaper om smärta i ett kliniskt perspektiv i enlighet med kunskapskrav formulerade av IASP (International Association for the Study of Pain). (ki.se)
 • Smärtanalys och diagnostik. (ki.se)
 • För att lägga grunden för optimal behandlingsstrategi av smärtan är det viktigt att från början göra en genomtänkt smärtanalys. (privatmedicin.se)
 • Smärtanalys, såväl nociceptiv som neuropatisk smärta kan förekomma. (viss.nu)
 • Behandlingen måste föregås av smärtanalys för att fastställa smärtans mekanism. (cancercentrum.se)
 • Utifrån detta kan man efter en individuell smärtanalys skräddarsy behandlingen för varje smärtpatient. (nisus.se)
 • En smärtanalys är väsentlig som underlag för utredning, behandling och förklaring till patienten. (lakemedelsboken.se)
 • Vårt omhändertagande för att utgöra god smärtvård börjar med att vi tillsammans med patienten gör en smärtanalys. (sodertaljesjukhus.se)
 • Under dagen diskuteras vad en smärtanalys i primärvården bör innefatta, vilka patienter som ska remitteras till specialistklinik och smärtbehandling av den äldre patienten. (privatmedicin.se)
 • Om smärta : ett fysiologiskt perspektiv pdf Ladda ner Cecilia Norrbrink Boken Om smärta belyser smärta och smärtbehandling ur ett fysiologiskt perspektiv med stor tonvikt lagd på att på ett enkelt sätt och med tydliga illustrationer förklara bakomliggande mekanismer, klassifikation av smärta, kroppsegen smärthämning, placebo/nocebo och smärtanalys. (ning.com)
 • Den beskriver smärta i vid bemärkelse: smärtfysiologi, smärtanalys, problem vid speciella diagnoser, psykologiska aspekter och mycket annat. (diva-portal.org)
 • Trots att det finns ett stort antal nationella och internationella rekommendationer förekommer omfattande underbehandling av cancerrelaterad smärta, inte minst i de patientgrupper där smärtanalys och behandling kan bereda svårigheter (se nedan), men också andra cancerpatienter kan få otillräcklig smärtbehandling. (internetmedicin.se)
 • Bristande kunskaper, bristande kommunikation och otillräcklig smärtanalys utgör de vanligaste orsakerna till otillfredsställande behandling av cancerrelaterad smärta. (internetmedicin.se)
 • Det beskriver hur det praktiska arbetet med allt från smärtanalys till hur vi kan stötta alla funderingar om vad som händer sedan som många människor får i livets slut. (palliativ.se)
 • Eftersom patientens emotionella status och psykosociala situation påverkar smärtupplevelsen skall även dessa faktorer klarläggas i en smärtanalys, liksom vilka konsekvenser tillståndet har för patientens livsföring och livskvalitet. (netdoktorpro.se)
 • Muskuloskeletalt status skall inriktas på smärtanalys och förekomst av ledhypermobilitet. (smarthjalpen.se)
 • Behandlingen inriktas mot smärtanalys, smärtbehandling och smärthantering. (socialstyrelsen.se)
 • Muskuloskeletalt status skall inriktas på smärtanalys och förekomst av ledhypermobilitet. (smarthjalpen.se)