• Syftet med personlig skyddsutrustning är att minska anställdas exponering för faror när tekniska kontroller och administrativa kontroller inte är genomförbara eller effektiva för att minska dessa risker till acceptabla nivåer. (wikipedia.org)
 • AFS 2001:03 - Användning av personlig skyddsutrustning. (wikipedia.org)
 • Just nu är det förbjudet att exportera personlig skyddsutrustning, exempelvis munskydd, som kan användas som skydd mot potentiellt smittsamt material. (tullverket.se)
 • Restriktionerna för export av personlig skyddsutrustning upphörde att gälla den 26 maj 2020. (tullverket.se)
 • Equipnor kan inom personlig skyddsutrustning erbjuda skyddsutrustning som omfattar alltifrån enskilda komponenter till heltäckande personliga skyddssystem. (equipnor.com)
 • Vi håller oss ajour med vad marknaden erbjuder och har Skandinaviens mest omfattande leverantörsportfolio avseende personlig skyddsutrustning för myndigheter och säkerhetsföretag. (equipnor.com)
 • Användning av personlig skyddsutrustning. (lu.se)
 • Skyddsutrustning är ett begrepp som omfattar allehanda produkter som är avsedda att bäras av en person som skydd mot skade- och hälsorisker. (wikipedia.org)
 • Oavsett om du jobbar inom restaurang, vården, förskola, byggbranschen, hanterar industrimaskiner eller arbetar inom lagerhantering, kan vi erbjuda ett stort utbud av produkter inom skyddsutrustning och säkerhet för olika behov. (packoplock.se)
 • Detta inom Socialstyrelsens uppdrag om att för hela landet säkra tillgången på skyddsutrustning och annat material till följd av spridningen av covid-19. (regeringen.se)
 • Vi har under lång tid i dialog med SKR arbetat för bättre rutiner i kommunerna när det gäller privata anordnares tillgång till skyddsutrustning med anledning av covid-19 i det system för statliga inköp som regeringen beslutade om tidigt i våras. (fremia.se)
 • Till följd av den rådande pandemin av covid-19 har behovet av skyddsutrustning satt ett högt tryck på den Europeiska Unionens marknad. (postnord.se)
 • På nätet är det enkelt att köpa falska mediciner och icke fungerande skyddsutrustning mot covid-19. (lu.se)
 • abstract = "P{\aa} n{\"a}tet {\"a}r det enkelt att k{\"o}pa falska mediciner och icke fungerande skyddsutrustning mot covid-19. (lu.se)
 • Vår personliga skyddsutrustning (PPE) har utformats för att skydda användaren mot hälsorisker och säkerhetsrisker i arbetet. (abena.se)
 • Skydda dig själv och dina nära med vårt urval av pålitlig handsprit och skyddsutrustning. (bar-life.se)
 • Syftet med ABENAs personliga skyddsutrustning är att göra personalen mindre utsatt för faror och infektioner. (abena.se)
 • Målet med denna upphandling är att kunna erbjuda våra kunder fortsatt hjälp vid anskaffning av järnhandelsvaror, skyddsutrustning och kemikalier. (adda.se)
 • Med anledning av detta har EU-kommissionen beslutat om tillfälligt förbud mot export till tredjeland av skyddsutrustning avsedd för att bekämpa viruset. (postnord.se)
 • Tvärtom förbjöd både Tyskland, Tjeckien och Frankrike till en början export av respiratorer och annan skyddsutrustning mitt under pågående kris. (gp.se)
 • Regeringen uppdrar åt länsstyrelserna att hjälpa Socialstyrelsen samordna kommunernas lägesbilder och behov av skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial. (regeringen.se)
 • Det är arbetsgivarens ansvar att planera för, köpa in och se till att personalen har tillgång till och instruktioner för den skyddsutrustning som behövs. (fremia.se)
 • Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att säkra tillgången till skyddsutrustning nationellt. (fremia.se)
 • När det kommer till att ta hand om din hund, erbjuder Pawpalace en rad skyddsutrustning och träningsredskap som är konstruerade med både hunden och hundägarens välmående i åtanke. (pawpalace.se)
 • Skyddsutrustning förekommer i yrkessammanhang samt i fritidssammanhang, som i hobby-, sport- eller idrottsutövande. (wikipedia.org)
 • Kommande ramavtal är ett grossistavtal för järnhandelsvaror och skyddsutrustning, samt drifts- och underhållskemikalier. (adda.se)
 • När du arbetar i vård och omsorg i Tanums kommun ska du vara noga med att använda skyddsutrustning. (tanum.se)
 • Avtalet ska ersätta Järnhandelsvaror inklusive skyddsutrustning 2018 när det löper ut i mars 2024. (adda.se)
 • I vissa fall är det också möjligt att minska den personliga skyddsutrustning som krävs genom att utrusta personalen med beröringsfria IR-verktyg, exempelvis värmekameror , IR-termometrar och trådlösa övervakningssensorer. (fluke.com)
 • Som ett led i den myndighetssamverkan som görs i det gemensamma arbetet med att hindra smittspridningen i Sverige har vi inventerat Tullverkets skyddsutrustning. (tullverket.se)
 • En intressant sak som alltid dyker upp när vi har utländska jägare med oss i jaktlaget är att de blir så fascinerade av våra skyddsvästar på hundarna för "de aldrig sett något liknande" och vad det verkar så ligger Sverige extremt långt i framkant när det gäller just skyddsutrustning för hundar. (xn--jakthjrta-02a.se)
 • Vänligen kontakta oss så hjälper vi dig hitta rätt bland förbrukning & skyddsutrustning. (labteamet.com)
 • Vi erbjuder ett brett sortiment med Skyddsutrustning , Pipettspetsar , Mikroplattor / PCR-plattor , Provrör / Centrifugrör / Mikrorör , Kryorör , Petriskalar / Flaskor / Vialer / Burkar , Desinfektion / Sterilisering / Rengöring och Lansetter . (labteamet.com)
 • Skyddsutrustning som har tillfälligt tillstånd av Arbetsmiljöverket får användas t o m den 31 december 2021, under särskilda villkor som rör exempelvis inköp i enlighet med nuvarande föreskrifter (AFS 2020:2), som upphör att gälla det datumet, att inköp gjorts senast 30 juni 2021 och att sista förbrukningsdag enligt tillverkaren inte har infallit före utgången av december 2021. (regelradet.se)
 • Vi är alltid klar till att hjälpa dig med att hitta de skyddsutrustning, som du leter efter. (roykon.se)
 • Behöver du hjälp att hitta rätt bland Förbrukning & Skyddsutrustning? (labteamet.com)
 • Exempel på skyddsutrustning är skyddsglasögon, visir och munskydd. (bengtsfors.se)
 • När det gäller skyddsutrustning och skyddskläder går det i regel åt mer material än för att tillverka en vanlig sko till exempel. (robustor.se)
 • LabTeamet säljer förbrukning & skyddsutrustning för alla laboratorier och för medicinskt bruk. (labteamet.com)
 • Försörjningsberedskapscentralen har under den senaste tiden upprepade gånger varit i nyheterna på grund av misslyckade köp av skyddsutrustning. (yle.fi)
 • Hemsjukvården har förberett lådor med skyddsutrustning för arbete hos vårdtagare med misstänkt smitta. (bengtsfors.se)
 • De tekniska detaljerna som krävs för skyddsutrustning presenteras i de europeiska harmoniserade standarderna. (tunnentuotteeni.fi)
 • Skyddsutrustning förekommer i yrkessammanhang samt i fritidssammanhang, som i hobby-, sport- eller idrottsutövande. (wikipedia.org)
 • Den brittiska regeringen planerar att bränna oanvändbar skyddsutrustning som hastigt köptes in under coronapandemin, hävdar Parliament's Public Accounts Committee, en kommitté som övervakar hur offentliga medel spenderas. (barometern.se)
 • För närvarande har vi god tillgång till material och skyddsutrustning för vår vårdpersonal. (bengtsfors.se)
 • Sedan en tid tillbaka har vi upprättat ett centrallager för skyddskläder och skyddsutrustning. (bengtsfors.se)