• Alla produkter som du bär som skydd mot hälso- och säkerhetsrisker kallas för personlig skyddsutrustning. (hallakonsument.se)
 • Produkter avsedda för militärt bruk har inte planerats eller testats i de användningsförhållanden eller mot de faror som konsumenterna skyddar sig mot med personlig skyddsutrustning. (tukes.fi)
 • Om produkter marknadsförs för användning som personlig skyddsutrustning ska de uppfylla de krav som gäller personlig utrustning. (tukes.fi)
 • Möjlig användning av produkter som saluförs som prydnads- eller samlarobjekt får inte heller hänvisas till genom att i samband med dessa objekt marknadsföra tilläggsutrustning som förknippas med skyddsutrustning, t.ex. (tukes.fi)
 • Konsumenter kan ha svårt att skilja mellan kravenlig personlig skyddsutrustning och produkter som liknar på personlig skyddsutrustning, men är avsedda för användning som rekvisita eller samlarobjekt. (tukes.fi)
 • Vi erbjuder produkter inom Personlig skyddsutrustning för ADR. (germ.se)
 • Vi har ett brett sortiment av produkter för alla dina behov av personlig skyddsutrustning. (3msverige.se)
 • Produkter som används som skydd mot hälso- och säkerhetsrisker regleras i lagen om personlig skyddsutrustning. (hallakonsument.se)
 • Under 2015 genomför vi kontroller av skyddsutrustning för "Gör det själv"-arbete, till exempel ögonskydd, arbetshandskar, andningsskydd, sågskyddskläder och fallskydd. (konsumentverket.se)
 • Med skyddsutrustning avses den skyddsutrustning som i första hand är avsedd för personalen som vårdar infekterade patienter, till exempel ansiktsskydd, andningsskydd, operationsmasker, skyddsrockar osv. (valtioneuvosto.fi)
 • Lagstiftningen anger övergripande vilka krav som gäller för personlig skyddsutrustning, men detaljerna förs in i så kallade harmoniserade standarder. (konsumentverket.se)
 • Övergångsregler gäller under ett år, så att personlig skyddsutrustning som omfattas av 89/686/EEG och som uppfyller dessa krav, fortfarande får släppas ut på marknaden fram till den 21 april 2019. (av.se)
 • Den innehåller råd för hur du ska avgöra vilken skyddsutrustning som behövs och vilka krav du ska ställa på den. (av.se)
 • skyddsvästar och hjälmar som inte uppfyller de krav som ställts på personlig skyddsutrustning. (tukes.fi)
 • Den ställer inte bara krav på tillverkare av personlig skyddsutrustning utan även på importörer och distributörer. (prevent.se)
 • En annan skillnad mot tidigare är att det nu inte bara ställs krav på tillverkare av personlig skyddsutrustning utan även på importörer och distributörer. (prevent.se)
 • Konsumentverket är marknadskontrollmyndighet för personlig skyddsutrustning för privat bruk. (konsumentverket.se)
 • Lagen gäller bara skyddsutrustning som du använder för privat bruk. (hallakonsument.se)
 • EU-förordningen om personlig skyddsutrustning, 2016/425, börjar gälla den 21 april 2018 och samtidigt upphävs Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 1996:7, om utförande av personlig skyddsutrustning och direktivet 89/686/EEG som legat till grund för föreskrifterna. (av.se)
 • Om emellertid personlig skyddsutrustning som ursprungligen planerats för militärt bruk eller vid upprätthållandet av allmän ordning, t.ex. (tukes.fi)
 • Efter att ha upptäckt brister har Arbetsmiljöverket förbjudit personlig skyddsutrustning som används inom vård och omsorg på 26 arbetsplatser runt om i Sverige. (svd.se)
 • Medicinskt ansvariga sjuksköterskor och inköpare ute i kommuner, regioner och vårdbolag sökte också febrilt efter skyddsutrustning på marknaden i hård konkurrens med resten av världen. (svd.se)
 • Föreskrifterna AFS 1996:7 gäller fortsatt för personlig skyddsutrustning som redan släppts ut på marknaden under det gamla direktivet. (av.se)
 • Vårt arbete med personlig skyddsutrustning sker genom marknadskontroll, standardisering, EU-arbete och genom information till företag och konsumenter. (konsumentverket.se)
 • Vårt arbete med personlig skyddsutrustning är förebyggande genom att vi informerar näringslivet om vilka regler som gäller. (konsumentverket.se)
 • Checklistan är lämplig att användas av ansvarig chef och skyddsombud vid skyddsronden eller av den som ska genomföra ett arbete där personlig skyddsutrustning behövs. (prevent.se)
 • När du köper personlig skyddsutrustning ska du få med en bruksanvisning på svenska. (hallakonsument.se)
 • Personlig skyddsutrustning ska alltid vara CE-märkt samt ha en bruksanvisning på svenska. (prevent.se)
 • Den här broschyren riktar sig till dig som har ansvar för att köpa skyddsutrustning till en arbetsplats. (av.se)
 • Många gånger hade dessa skador kunnat undvikas om lämplig skyddsutrustning hade använts. (hallakonsument.se)
 • Det innebär bland annat att behöriga myndigheter, som köper in utrustning till vissa utpekade typer av verksamheter, nu även kan välja personlig skyddsutrustning som inte är CE-märkt. (teknikforetagen.se)
 • 3M erbjuder personlig skyddsutrustning för alla typer av användarbehov så att du kan arbeta så effektivt som möjligt. (3msverige.se)
 • En personlig skyddsutrustning är en anordning, ett redskap eller skyddsklädsel som har planerats och tillverkats för att användas av en person för att skydda dennes hälsa eller säkerhet mot en hotande fara. (tukes.fi)
 • Vi tar även fram information till konsumenter om personlig skyddsutrustning. (konsumentverket.se)
 • Följden har blivit att det används många olika sorters skyddsutrustning och att det råder förvirring kring om utrustningen är godkänd och skyddar personalen från smitta. (svd.se)
 • Om du ska köpa någon form av personlig skyddsutrustning är det viktigt att du kontrollerar att utrustningen är CE-märkt. (hallakonsument.se)
 • Hur fungerar utrustningen tillsammans med annan personlig skyddsutrustning? (prevent.se)
 • Har du eller ditt företag möjlighet att på något sätt stödja arbetet med att ta fram skyddsutrustning? (lansstyrelsen.se)
 • Sjukvårdspersonal med skyddsutrustning vid en drive-in teststation för covid-19. (abounderrattelser.fi)
 • Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna om personlig skyddsutrustning. (3msverige.se)
 • Arbetsmiljöverket har nu fått i uppdrag av regeringen att kvalitetssäkra och godkänna skyddsutrustning för personal inom hälso- och sjukvård samt äldreomsorg. (teknikforetagen.se)
 • Marknadsföringsmaterial får inte innehålla motstridiga uppgifter om produktens användningsändamål eller på något sätt framhålla att produkten skulle kunna användas som personlig skyddsutrustning. (tukes.fi)
 • Behovet av skyddsutrustning för att minska smittspridningen är stort. (teknikforetagen.se)
 • Läs om hur föreskrifter och standarder påverkar dig och få hjälp med att välja personlig skyddsutrustning, skapa skyddsprogram för arbetsplatsen och mycket mer. (3msverige.se)
 • Vi deltar som nationella experter inom personlig skyddsutrustning vid möten som EU-kommissionen kallar till. (konsumentverket.se)