• Landet innanför - en bok om kreativt skrivande och psykiskt lidande. (permagnusjohansson.com)
 • Boken dokumenterar pilotprojektet "Kreativt skrivande inom psykiatrin" som 2018 drevs på Sahlgrenska universitetssjukhuset.ABF Kultursamtal streamar ett samtal mellan Stefan Karlsson, konstnär och projektets ledare, Per Magnus Johansson, idéhistoriker och psykoanalytiker som skrivit en längre text i antologin. (permagnusjohansson.com)
 • Utöver det har jag läst Kreativt skrivande på Linnéuniversitetet i snart tre år. (mariehedegard.se)
 • Kreativt skrivande har sin egen uppsättning regler när det kommer till dialog. (universalclimate.com)
 • Texterna representerar en annan typ av akademiskt skrivande än det man oftast tänker på, och har till syfte att stödja studenterna i deras utveckling av en professionell identitet som socionomer, men och att förbereda dem för arbetslivets skrivande där ett reflekterande förhållningssätt inom exempelvis skrivande av utredningar är en förutsättning. (gu.se)
 • Först av allt kommer du att få höra olika röster om akademiskt skrivande. (coursera.org)
 • Det är bästa kurs i svenska akademiskt skrivande! (coursera.org)
 • Dags för en Skrivsöndag om mitt eget skrivande. (fiktiviteter.se)
 • Genom att ta del av olika typer av skönlitterära texter får du chansen att analysera hantverket och inspireras till ditt eget skrivande. (gotlandsfolkhogskola.se)
 • Under veckan får du reflektera över ditt eget skrivande och utbyta tankar med andra kursdeltagare i forumet. (coursera.org)
 • AC Collin och Elisabet Norin är båda författare och skrivarcoacher/pedagoger och du kan därför ta upp frågor du har kring eget skrivande. (askis.se)
 • Vill du utveckla ditt skrivande i en stimulerande miljö? (gotlandsfolkhogskola.se)
 • Du får göra skrivövningar - prova dig fram och experimentera - allt för att du ska få möjlighet att utveckla ditt skrivande, hitta ditt eget språk och din egen stil. (gotlandsfolkhogskola.se)
 • Programmet förbereder för en bred arbetsmarknad där förmågan att skriva är gångbar på en rad områden utanför de specifika fält som kurserna i skrivande primärt riktas mot. (hig.se)
 • När du använder Cowrites teknologi för förstärkt skrivande kommer du skriva dina texter på några minuter istället för timmar. (cowrite.com)
 • Vetenskapligt skrivande är en egen texttyp med krav på hur texten ska skrivas och hur dispositionen för arbetet ska se ut. (vasa.se)
 • 37169, Vetenskapligt skrivande och veten. (timeedit.net)
 • 37169, Vetenskapligt skrivande och vetenskapsteori inom kemi och kemiteknik, KEA. (timeedit.net)
 • Under dagen fokuserade vi på hur vi kan förbereda eleverna inför studier på universitetet , hur läsande kan ligga till grund för ett mer vetenskapligt skrivande och hur vi i klassrummet kan skapa engagerande lärmiljöer där eleverna känner att de kan och vill utvecklas. (strategierforlarande.se)
 • Samma sak har jag noterat här på bloggen - inlägg som berör just undervisning i vetenskapligt skrivande tillhör de mest lästa för tillfället och det är också något som jag får många frågor om av er läsare. (strategierforlarande.se)
 • Inlägget riktar sig alltså till dig som vill utveckla din undervisning i vetenskapligt skrivande och kanske hitta nya sätt att arbeta och undervisa på! (strategierforlarande.se)
 • Vetenskapligt skrivande för ekonomer tas på kandidatnivå. (hanken.fi)
 • Kursen har bytt namn från Vetenskapligt skrivande I (samma kurskod). (hanken.fi)
 • tillämpa de regler och rekommendationer för källhantering, språklig utformning och bruk av terminologi som gäller för vetenskapligt skrivande inom den egna disciplinen. (hanken.fi)
 • Vetenskapligt skrivande för ekonomer tas på kandidatnivå och studenten påbörjar kursen den termin då kandidatavhandlingen påbörjas. (hanken.fi)
 • Grunden till de förmågor inom läsande och skrivande som förväntas av eleverna behöver ju läggas redan i Svenska 1, så snabba quick-fix lösningar är det ofta inte tal om - även om det kan vara oerhört effektivt att börja i det lilla . (strategierforlarande.se)
 • Du får konkreta tips på vad du kan tänka på för att utveckla både dina texter och ditt skrivande. (coursera.org)
 • Nu kommer du att få tips på hur du steg för steg planerar ditt skrivande och hur du kan använda respons som ett medel för att göra dina texter bättre och utvecklas som skribent. (coursera.org)
 • I den femte modulen, som mer specifikt riktar sig till lärare, får du tips om hur du kan integrera och formulera mål för skrivande i din egen ämnesundervisning, hur du kan motivera studenter samt hur du kan effektivisera skrivträning och textrespons. (coursera.org)
 • Den här veckan handlar om hur du kan integrera och formulera mål för skrivande i din egen ämnesundervisning. (coursera.org)
 • Avhandlingen vill placera sig i smärtpunkten och gör så med tankar kring den skrivande, litterära praktiken. (ginza.se)
 • Write Your Selfs skrivmetoden grundar sig bland annat på pedagogiskt arbete och vetenskaplig forskning inom psykiatri, socialpsykologi och skrivande. (writeyourself.com)
 • Här får du konkreta tips och verktyg för att utveckla ditt akademiska skrivande, din studieteknik och din informationssökning redan från början. (umu.se)
 • Välkommen till en datasession med material i form av studenttexter insamlade inom projektet "Att bygga professionell identitet genom skrivande" (Andreas Nord & Siv-Britt Björktomta). (gu.se)
 • Jag är lärare i botten och har arbetat med barns skrivande i över tjugo år. (mariehedegard.se)
 • Hur kan en författare beskriva ansvar inom skrivandet, och hur kan skrivande utgöra motstånd, utan att göra avkall på den konstnärliga gestaltningen? (ginza.se)
 • Två dagar i veckan är det skrivdag då du arbetar med ditt skrivande samt ditt läsande. (gotlandsfolkhogskola.se)
 • Parallellt med detta praktiska skrivande erövras också en teoretisk kompetens inom huvudområdet Medie- och kommunikationsvetenskap. (hig.se)
 • Jag hade önskat att mina elever varit där, då de säkert också hade uppskattat Beijers prat om skrivande och vägen till det som blev de två böcker hon hittills skrivit. (enligto.se)
 • Kommunikationsprogrammet: Inriktning professionellt skrivande är en bred och allsidig utbildning som samtidigt ger konkreta färdigheter i skrivande. (hig.se)
 • I projektet utforskas reflekterande skrivande inom ett socionomprograms kurser i Personlig och professionell utveckling. (gu.se)
 • De flesta skrivutbildningar börjar i en annan ände - du tvingas som student välja yrkesidentitet redan innan du på allvar har hunnit utforska ditt skrivande. (hig.se)
 • Till lärare: Hur utvecklar vi studenters skrivande? (coursera.org)
 • Biblioteket erbjuder också läs- och skrivstöd där du får tillgång till ett antal program som kan stödja ditt lärande och skrivande. (umu.se)
 • I kursen utvecklar studenten sitt vetenskapliga skrivande och kritiska förhållningssätt dels genom att analysera och diskutera konkreta exempel på akademiskt. (allastudier.se)
 • Texterna representerar en annan typ av akademiskt skrivande än det man oftast tänker på, och har till syfte att stödja studenterna i deras utveckling av en professionell identitet som socionomer, men och att förbereda dem för arbetslivets skrivande där ett reflekterande förhållningssätt inom exempelvis skrivande av utredningar är en förutsättning. (gu.se)
 • Kursen behandlar svensk sakprosa med fokus på akademiskt skrivande och språkliga hjälpmedel. (lu.se)
 • Studieavgiften för Svenska för studerande med utländsk bakgrund: Akademiskt skrivande är 12 500 SEK. (lu.se)
 • Akademiskt skrivande ställer stora krav på dig som skribent när det gäller till exempel disposition och struktur, styckeindelning, textbindning, ordval, språklig stil och användning av källor. (ki.se)
 • På våra sidor om akademiskt skrivande kan du lära dig mer om de generella kraven. (ki.se)
 • Språkverkstaden erbjuder dig som studerar vid KI handledning i akademiskt skrivande, presentationsteknik och studieteknik, på svenska och engelska. (ki.se)
 • Akademiskt skrivande ställer stora krav på förmågan att använda språket på olika nivåer som textens övergripande struktur, styckets struktur, användning av sambandsord, språk och stil samt användning av källor. (ki.se)
 • Vi delar texterna med varandra och samtalar kring dem och hur man kan utveckla sitt skrivande. (vallentuna.se)
 • Det bästa med att vara svensklärare är att se hur elever med rätt hjälp och stöd kan utveckla sitt skrivande och sin analytiska blick, berättar Uno. (gleerups.se)
 • Här kan du läsa om mitt eget och andras skrivande, litteratur i allmänhet och barn- och ungdomsböcker i synnerhet. (ekensten.se)
 • Jag är extremt sugen på att testa det senare själv, men det jag tycker är trist med Logitecs iPadtangentbord överlag är att de i regel inte har fullstora ÅÄÖ-tangenter, vilket menligt försvårar långvarigt skrivande. (danielaberg.se)
 • I Writing Power visas ett årsupplägg där läraren får en plan med effektiva minilektioner, tips för hur läraren kan introducera och genomföra skrivande varje vecka och hur man använder olika typer av skrivande beroende på innehåll och ämne. (nok.se)
 • Vår skrivarkurs riktar sig till dig som vill utveckla ditt skrivande och pröva dina författardrömmar. (allastudier.se)
 • Detta är en skrivarkurs för dig som vill komma vidare med ditt skrivande. (tollare.org)
 • Nu är det inte elevernas språkbruk som stått i fokus för Johan Elmfeldt och Per-Olof Erixon utan att ställa ungdomarnas skrivande i relation till det medielandskap de lever i. (skolverket.se)
 • Hos oss kan du fördjupa dina kunskaper, utveckla din kompetens eller pröva på ett nytt område inom kommunikation, skrivande och media. (folkuniversitetet.se)
 • Att känna till din egen skrivprocess kan underlätta för dig att bli mer effektiv i ditt skrivande och på så sätt utvecklas som skribent. (ki.se)
 • Under textsamtalen ger vi varandra feedback och konstruktiv kritik med mål att utvecklas som skrivande människor. (gotlandsfolkhogskola.se)
 • Att komma till en ny plats och sedan vara där i flera dagar och endast ägna sig åt sina egna tankar och sitt eget skrivande. (angelicaohrn.se)
 • Här hittar du föreläsare, föredragshållare, utbildare och talare som kan föreläsa om ämnet Skrivande. (kvinnligatalare.se)
 • Kommunikationsprogrammet: Inriktning professionellt skrivande är en bred och allsidig utbildning som samtidigt ger konkreta färdigheter i skrivande. (hig.se)
 • Skrivarlinjen är en utbildning i skönlitterärt skrivande. (allastudier.se)
 • I en utbildning i skrivande och copywriting kan du få lära dig om kanal- och målgruppsanpassat språk, intresseväckande innehåll och SEO-optimering. (utbildning.se)
 • Skrivarlinjen är en ettårig utbildning i skönlitterärt skrivande för dig som är beredd att ta ditt skrivande p. (utbildningssidan.se)
 • I förra veckan träffades 30 ungdomar mellan 12 och 16 år i Karlstad för att ägna en vecka åt skrivande och drama. (skriva.net)
 • En blogg om mitt skrivande och det som följer i dess spår. (danielaberg.se)
 • Här får du konkreta tips och verktyg för att utveckla ditt akademiska skrivande, din studieteknik och din informationssökning redan från början. (umu.se)
 • Jag har fått verktyg till mitt skrivande. (mynewsdesk.com)
 • Läs igenom och fundera på vilket arbetssätt som passar just dig, ditt skrivande och din berättelse. (tidningenskriva.se)
 • Den grundläggande delen av skrivprocessen består av åtta steg består av ett material med traumaanpassade skrivövningar, skrivande i grupp, samtal och textrespons, och material för att hjälpa skribenten att utveckla ett hållbart skrivande och hur vi kan göra för att ta hand om oss själva under skrivprocessen. (fhsk.se)
 • Biblioteket erbjuder också läs- och skrivstöd där du får tillgång till ett antal program som kan stödja ditt lärande och skrivande. (umu.se)
 • Hos Kvinnligatalare.se kan du boka bra föreläsare som är kunniga inom ämnen som skrivande. (kvinnligatalare.se)
 • Fyll i din e-postadress nedan för att bli rekommenderad utbildningar inom journalistik & skrivande! (utbildningssidan.se)