• De pengar som kommunen får in kommer till största delen från skatter, statliga bidrag och avgifter för service och tjänster. (sandviken.se)
 • Jag har idag hållit ett anförande vid Rättssäkerhetsdagen den 8 november 2011 arrangerat av Institutet för Skatter och Rättssäkerhet - Taxpayer's Charter ett alternativ för Sverige? (wordpress.com)
 • Här är ett urval och en kort sammanfattning av de förslag som kan röra din privatekonomi - de kan delas in i skatter respektive bidrag samt lite smått och gott. (nordea.com)
 • 24 aug 2017 Utöver den statliga inkomstskatten kan ytterligare skatter tillkomma beroende på vilken stat lotten är såld i. (web.app)
 • Samlingsplats för nyheter om politik kring skatter. (gp.se)
 • Utfallet av skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter kade med 2,2 procent r 2018. (tilastokeskus.fi)
 • Rättvisa skatter Motion 2019/20:3285 av Jamal El-Haj m.fl. (riksdagen.se)
 • Skatteslagens egna referensnummer ska alltid användas vid betalning av fastighetsskatt, tilläggsförskott och skatter på eget initiativ (såsom moms eller arbetsgivarprestationer). (vero.fi)
 • Deklarera och betala uppgifterna som gäller moms och andra skatter på eget initiativ i MinSkatt. (vero.fi)
 • P Ekonomifakta.se Skatter hittar du statistik och fakta om olika typer av skatter som moms, bolagsskatt, fastighetsavgift och kommunalskatt. (100.nu)
 • Dansk sida om skatter. (100.nu)
 • Vi har också förslag på sänkta skatter för dem med låga inkomster. (di.se)
 • Kristdemokraterna vill se lägre skatter på arbete och pension för att fler ska få behålla mer av sina inkomster. (kristdemokraterna.se)
 • Regeringen bör i framtiden överväga ytterligare insatser för att minska skatteklyftan mellan lön och andra typer av inkomster, med målet rättvisa skatter. (riksdagen.se)
 • EU-parlamentet välkomnar trevande nya planer som ska få storföretag att offentligt redovisa inkomster och skatter. (europaportalen.se)
 • Tullen uppbär lagstadgade tullar, skatter och avgifter för varor som importeras till Finland. (tulli.fi)
 • Skatter på varor och tjänster (klass 5000 i OECD:s skattestatistik) omfattar alla skatter och avgifter som påförs för produktion, tillvaratagande, försäljning, transport, leasing eller distribution av förnödenheter samt för användning av förnödenheter eller utövande av verksamheter, t.ex. (stat.fi)
 • Skatter p varor och tj nster (klass 5000 i OECD:s skattestatistik) omfattar alla skatter och avgifter som p f rs f r produktion, tillvaratagande, f rs ljning, transport, leasing eller distribution av f rn denheter samt f r anv ndning av f rn denheter eller ut vande av verksamheter, t.ex. (stat.fi)
 • Oavsett sin personliga syn på skatter (och vad pengarna ska användas till) är det ju uppenbart att Skatteverket inte hängt med vad det gäller handel med virtuella varor. (fz.se)
 • Behöver du fakta, siffror eller diagram om skatter? (timbro.se)
 • Fakta om skatter och skattesystemet. (100.nu)
 • Man kan också undgå att betala tullar och andra skatter eller vara berättigad till nedsatta importtullar, om man vid importen tillämpar särskilda förfaranden. (tulli.fi)
 • Rapporten tar också upp teorier om dolda skatter, om så kallad skatteförvillning och diskuterar olika möjligheter att öka tydligheten och transparensen kring skatternas omfattning. (skattebetalarna.se)
 • Säg nej till dolda skatter! (skattebetalarna.se)
 • När du betalar skatter är det viktigt att du använder rätt bankkontonummer och referensnummer eller uppgifter i meddelandefältet. (vero.fi)
 • Utred vid behov på din bank hur lång tid det tar att förmedla en betalning och beakta tiden då du betalar skatter. (vero.fi)
 • Statistiken ver milj baserade skatter och avgifter beskriver beloppet av de milj skatter och avgifter som den offentliga sektorn samlar in och deras andel av de totala skatteinkomsterna. (stat.fi)
 • Statistiken omfattar milj baserade skatter och avgifter samt vissa milj baserade anv ndningsavgifter. (stat.fi)
 • Statistiken ver milj baserade skatter och avgifter baserar sig p en internationellt sett enhetlig statistikram, som bl.a. (stat.fi)
 • Skatter p l nesumma och arbetskraft (klass 3000 i OECD:s skattestatistik) omfattar s dana p arbetskraftsstorleken eller l nesummebeloppet baserade skatter som inte ger upphov till en r tt till sociala f rm ner. (stat.fi)
 • Om man måste sätta en rubrik var det högervinden som vann valet 2006 åt alliansen, och här ingår förstås åsikter om skatter och skattenivåer i en sådan förklaring. (henrikoscarsson.com)
 • Inom området skatter arbetar vi för att upplysa om hur skattesystemet ser ut och för att förändra skattesystemet så att tillväxt och ökad sysselsättning främjas. (timbro.se)
 • Skatter.se r en guldgruva f r dig som arbetar aktivt med skatter och skattefr gor. (100.nu)
 • Under denna inkomsttyp redovisas skatter m.m. löpande av respektive myndighet. (esv.se)
 • I månadsutfallet under inkomsttyp 9000 Löpande redovisade skatter m.m. redovisas debiterade samt in- och utbetalda skatter (alltså kassamässigt redovisade skatter). (esv.se)
 • Avskaffa den statliga inkomstskatten, gör om arbetsgivaravgifterna till vanliga skatter och skattebefria arbetsinkomster upp till 10 000 kr per månad. (timbro.se)
 • Delrapporten visar på preliminära sammanställningar av rörliga och fasta skatter och avgifter samt eventuell subvention per trafikslag för persontrafik respektive godstrafik. (trafa.se)
 • Det gör det möjligt att redan tidigt i processen utesluta bland annat företag där företrädare är kriminellt belastade eller på annat sätt inte visat sig ta sitt ansvar beträffande exempelvis betalning av skatter. (trafikverket.se)
 • Svenskar i Världens medlemmar har uttryckt en önskan om mer lättillgänglig information om exempelvis skatter, pensioner och försäkringar i samband med en utlandsflytt. (sviv.se)
 • S dana skatter f rekommer f r n rvarande inte i Finland. (stat.fi)
 • Det betyder också att de ofta betalar största delen av sina skatter i Finland, tillägger hon. (yle.fi)
 • Det förs också en diskussion kring de skatter som nyligen har införts, och som föreslagits på området. (sns.se)
 • Skatter p f rm genhet (klass 4000 i OECD:s skattestatistik) omfattar l pande skatter och skatter av eng ngsnatur p f rm genhetsanv ndning eller -innehav samt skatter p f rm genhets verl telse. (stat.fi)
 • Finlands officiella statistik (FOS): Skatter och avgifter av skattenatur [e-publikation]. (tilastokeskus.fi)
 • Finlands officiella statistik (FOS): Milj skatter [e-publikation]. (stat.fi)
 • I en delredovisning av uppdraget görs en preliminär och grövre sammanställning av aktuella skatter, avgifter och subventioner på området. (trafa.se)
 • Regeringen anser sig ha vunnit sin seger, och svenska folket får högre skatter. (svensktidskrift.se)
 • Andelen väljare som i svenska valundersökningar på en helt öppen fråga nämnt ett skäl till partival som handlar om skatter har varierat mellan 8 och 20 procent. (henrikoscarsson.com)
 • Frågan om sänkta skatter är en av de sakfrågor som har starkast statistiskt samband med valet av parti i svenska val. (henrikoscarsson.com)
 • Nytt år, nya uppdrag med gömda skatter som skapar läsglädje och kan vända den nedåtgående lästrenden. (lr.se)
 • Ett nytt spännande uppdrag, är att hjälpa lärare och elever att hitta Sveriges Radio Drama för unga och Barnradions gömda skatter. (lr.se)