• Galtlukten uppkommer på grund av två hanliga hormoner, androstenon och skatol. (wikipedia.org)
  • Grisen vaccineras med en motsvarighet till tillväxthormonet GnRH som verkar genom att minska androstenon så att skatol hinner brytas ned i levern vilket gör att lukten inte uppkommer. (wikipedia.org)
  • Ornelukt orsakas främst av de naturligt förekommande hormonerna androstenon och skatol hos grisen. (svensktkott.se)
  • Den biologiska bakgrunden till utvecklandet av galtlukt hos hangrisar karaktäriseras huvudsakligen av två kemiska föreningar - androstenon och skatol. (branschinfo-kott.se)
  • Den naturliga vätskan innehåller till exempel indol och skatol. (wikipedia.org)
  • Vanligtvis är mängden avföring mellan 75 milliliter och 250 milliliter per dag och den gulbruna färgen kommer från gallfärgämnens nedbrytningsprodukter, och lukten från aromatiska aminer, såsom skatol och indol. (skillingaryd.nu)
  • Egentligen så finns de också i andra substanser, mer jag vill inte att ni ska missförstå mig nu… fasiken, jag vill också att bloggen ska förbli informativ och pedagogisk… ok, jag skriver det - indol finns representerat i den dåliga andedräkten och tillsammans med skatol finns i bajs. (bottegaolfattiva.com)
  • När bakterierna bryter ned aminosyrorna i födan, bildar de en rad illaluktande ämnen, bland annat skatol, som känns igen från lukten av avföring, och svavelföreningar som vätesulfid, som luktar ruttna ägg. (illvet.se)
  • Av syntetiska doftämnen lockas den främst till metylcinnamat och skatol. (wikipedia.org)