• Skandinavien är ett geografiskt område i norra Europa som omfattar Danmark och den Skandinaviska halvön med Norge och Sverige, där man talar skandinaviska språk. (wikipedia.org)
 • Gränsen mellan Sverige och Norge skär genom vargens kärnområde i Skandinavien. (slu.se)
 • Nu återstår det att se om M-Zero någonsin blir verklighet och om den i så fall kommer att byggas i Danmark, Norge, Sverige eller kanske Finland, beroende på hur man ser på begreppet Skandinavien. (teknikensvarld.se)
 • Skandinavien är ett geografiskt område i norra Europa som omfattar Danmark , Norge och Sverige , där man talar skandinaviska språk . (wikipedia.org)
 • Som uppföljning till "World tour of Skåne" har Johan Glans gjort "World tour of Skandinavien", vilket betydde att Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island fick besök av komikern från Eslöv. (dvdkritik.se)
 • Vi är stolta över att vara det första företaget i Skandinavien som kan erbjuda våra kunder fullständig realtidsbevakning av FT.com - en unik källa som är oersättlig för företag och organisationer med ett internationellt perspektiv, säger John Friesland, International Content & Relations Manager på Retriever. (retriever.se)
 • Skandinavien var en av de sista delarna av Europa att bli kvitt inlandsisen under den senaste istiden. (uu.se)
 • Motsättningen mellan genetik och geografi kan förklaras genom två huvudsakliga migrationer till Skandinavien efter den senaste istiden. (uu.se)
 • Vargen invandrade till Skandinavien för ungefär 10 000-12 000 år sedan, i samband med att den senaste istiden tog slut. (wikipedia.org)
 • Det totala antalet vargar i Skandinavien inventeringsperioden (1 oktober - 31 mars) 2017/18 beräknas till cirka 410 inklusive de vargar som dött under samma period. (naturvardsverket.se)
 • Tre nya finskryska vargar dokumenterades, alla i norra Skandinavien, utanför reproduktionsområdet. (naturvardsverket.se)
 • Nordiska Kvalitetspooler är sedan 2007 leverantör av pooler, spabad och pooltillbehör för kunder i Sverige och Skandinavien. (colorama.se)
 • Den genomsnittliga inavelskoefficienten bland valpkullar i Skandinavien under perioden 1987 till 2018. (naturvardsverket.se)
 • Den genomsnittliga inavelsgraden i Skandinavien är 0,25 år 2018 vilket är en ökning med 0,02 från 2016. (naturvardsverket.se)
 • Var utövade människor sin religion i Skandinavien, under vikingatiden och längre tillbaka? (svenskhistoria.se)
 • Under vintern 2017/18 dokumenterades 72 familjegrupper och revirmarkerande par i Skandinavien. (naturvardsverket.se)
 • Diagrammet visar antal dokumenterade familjegrupper och revirmarkerande par i Skandinavien sedan vintern 1998/99 fram till 2017/18. (naturvardsverket.se)
 • Namnet Skandinavien delar troligen etymologi med Skåne och är känt sedan antiken. (wikipedia.org)
 • Namnet Skandinavien skulle i så fall betyda "farlig ö", vilket anses syfta på förrädiska sandbankar och rev utanför delar av Skåne. (wikipedia.org)
 • Elzéns ambitiösa verk i tre delar belyser mottagandet av ett av Wollstonecrafts verk, skrivet som brev till en älskare under en resa i Skandinavien. (omkonst.com)
 • I en ny studie publicerad i PLOS Biology beskriver en internationell forskargrupp hur först grupper från söder (dagens Danmark och Tyskland) och därefter grupper från nordost bosatte sig i det nyligen isfria Skandinavien för mer än 10 000 år sedan. (uu.se)
 • Det nya fyndet om Skandinavien behandlar alltså inte Sverige utan Danmark och sannolikt var det detta som gjorde att han dröjde med att publicera boken. (svensktidskrift.se)
 • Rese-, fotografi-, och matbloggarna som följer är alla exempel på hur bra bilder och ett personligt innehåll kan motivera dig att planera för din nästa reseupplevelse i Skandinavien och Norden. (skyscanner.se)
 • Den som kan sin geografi vet att de länderna utgör Norden och inte Skandinavien, vilket Glans även poängterar i sin föreställning. (dvdkritik.se)
 • I föreliggande artikel presenterar jag några tankar om språkförståelsen i Skandinavien och Norden. (lu.se)
 • För att kunna göra detta behövs en omtolkning av några av de termer och begrepp som vanligtvis används i diskussioner om språkförståelsen i Skandinavien och övriga Norden. (lu.se)
 • Vinge har biträtt Heda Skandinavien, Sveriges ledande företag inom installation och service av områdessäkerhet, vid förvärv av Upplands Stängsel AB. (vinge.se)
 • Skandinavien (Skandinaviska halvön) utgör en geologisk enhet, Fennoskandia, tillsammans med Finland, Kolahalvön och Ryska Karelen. (wikipedia.org)
 • Denna artikel berör primärt varg i Skandinavien , och således belyses endast i förbigående frågor som handlar om varg i Finland . (wikipedia.org)
 • En välfungerande integration skulle kunna ge en betydande ökning av arbetskraften i Skandinavien, därför måste det vara prioriterat att korta ner den tid det tar för flyktingar att få sitt första jobb. (ratio.se)
 • Under årets inventering registrerades sammanlagt 79 föryngringar i Skandinavien, vilket förvisso är färre än i fjol men det är ändå en överraskande positiv utveckling med tanke på att det varit ett bottenår för smågnagare i fjällen. (epochtimes.se)
 • Tid för tillväxt Välkommen till ett nytt nummer av "magasin mitt i Skandinavien", en mötesplats som handlar om tid för tillväxt. (issuu.com)
 • En tidigare outgiven bok av en av Tysklands främsta författare, som dessutom handlar om Skandinavien, publiceras. (svensktidskrift.se)
 • HMS Skandinavien var ett linjeskepp i svenska flottan som sjösattes den 8 november 1860. (wikipedia.org)
 • Till vår svenska filial söker vi en teknisk säljare i Sverige/Skandinavien som kan börja så snart som möjligt. (dagenshandel.se)
 • Den långa epoken då IQ har stigit i världen utmanas nu av fallande resultat i Skandinavien. (fof.se)
 • I en ny rapport presenterar Rovdata resultat från DNA-övervakningen av järv i Skandinavien. (de5stora.com)
 • Resultat från en enkätundersökning i Skandinavien", av Slunge et al 2019. (gu.se)
 • Bredband2 i Skandinavien AB (publ) grundades 1989 och har cirka 5600 aktieägare med notering på Nasdaq First North Stockholm. (aktiespararna.se)
 • Skandinavien "grundades" knappast av två 1800-tals män i cylinderhatt. (dietdoctor.com)
 • Som enda aktör i Skandinavien har vi nyligen certifierats av hydrofiltertillverkaren 3P. (ohlssons.se)
 • Robert Burén, styrelseledamot i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) har förvärvat 400 000 aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ), noterat på First North (BRE2). (aktiespararna.se)
 • Tj nsten inneb r att ta sj lvst ndigt ansvar f r f retagets grafiska produktion f r marknadsf ringen i Skandinavien, England och stersj omr det (med tre olika grafiska profiler). (vakanser.se)
 • Varg i Skandinavien har funnits i betydande utsträckning från istidens slut fram till utrotandet under 1900-talet. (wikipedia.org)
 • Men i Skandinavien är det vanligt att man ser folk gå omkring nakna. (svd.se)
 • Pilz Skandinavien K/S är ett dotterbolag till Pilz GmbH & Co., som med mer än 2000 anställda över hela världen är ledande inom säker automationsteknologi. (entreprenad.com)
 • Tieto är en av Nordens ledande IT-leverantörer med verksamhet på drygt 20-talet orter i Skandinavien. (coor.se)
 • De två grupperna som migrerade till Skandinavien under mesolitikum var genetiskt distinkta och skilde sig åt utseendemässigt. (uu.se)
 • Samarbetet mellan de nazistiska grupperna i Skandinavien blir allt mer betydelsefullt. (expo.se)
 • Med sitt kompakta format och sitt fokus på tekniken är Sectech ett unikt event i Skandinavien. (securityuser.com)
 • Satellitbild över Skandinavien den 19 februari 2003 . (wikipedia.org)
 • Det är inte ens några stereotypa vikingar med ickehistoriska hjälmar på bilden som "komiska" Skandinavien-bilder brukar innehålla. (dietdoctor.com)