• Skalbaggar (Coleoptera) är den artrikaste ordningen inom insekterna och hela djurriket . (wikipedia.org)
 • Fjärilar (Lepidoptera) och skalbaggar (Coleoptera) är de artrikaste djurordningar man känner till. (pestium.se)
 • skalbaggar, Coleoptera , ordning insekter som har världsvid utbredning och omfattar 370 000 kända arter, varav 4 400 i Sverige. (ne.se)
 • En studie av de antropogena stamhålen i bok i reservaten Osbecks bokskogar och Biskopstorp med syftet att kartlägga vilka insekter inom ordningarna tvåvingar och skalbaggar som i detta stadium utnyttjar stamhålen, skaffa en referensfauna från ickeantropogena stamhål samt presentera överskådlig, beskrivande statistik för det insamlade materialet. (lansstyrelsen.se)
 • Skalbaggar är mycket bestämda insekter. (sofiesbokblogg.se)
 • Men det är jättemånga skalbaggar och andra insekter som lever av veden, säger Karin Sandberg. (hn.se)
 • Byrrhoidea ingår i ordningen skalbaggar , klassen egentliga insekter , fylumet leddjur och riket djur . (wikipedia.org)
 • Både som larver och fullbildade insekter lever de av rov, främst på andra insekter och deras larver, exempelvis myror, fluglarver och larver av andra skalbaggar. (wikipedia.org)
 • Skalbaggar, myror, termiter och andra insekter har ett yttre hudskelett som är uppbyggt av kitin, ett ämne som gör dem svårsmälta. (bt.se)
 • Så lär en evolutionsforskare ha uttryckt sig om skalbaggar, då de klassificerats i fler arter än några andra djur (380 000 arter hitintills). (genesis.nu)
 • Ovanliga skalbaggar trivs i mulmholkar, som bör innehålla spån, löv och något dött djur. (hn.se)
 • På ängarna vid havsstranden lever många fjärilar, skalbaggar och andra ryggradslösa djur. (ymparisto.fi)
 • I ordningen skalbaggar finns de följande fyra underordningar med nu levande arter och cirka 300 familjer varav 106 finns i Sverige (se Lista över skalbaggsfamiljer i Sverige ). (wikipedia.org)
 • Egentligen rör det sig om flera olika arter skalbaggar. (nrm.se)
 • Totalt hittades 326 arter, främst skalbaggar, varav 23 var rödlistade. (sca.com)
 • Här i Sverige ska man hålla utkik efter larver och skalbaggar i mottagliga lövträd och i träemballage. (jordbruksverket.se)
 • Utan att man hittar samma mångfald, med samma slags skalbaggar, bland fossilen. (genesis.nu)
 • Det finns beskrivet över 140.000 olika sorters fjärilar och 350.000 slags skalbaggar. (pestium.se)
 • Didrik Vanhoenacker är jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet och säger till P4 Jönköping att det handlar om flera olika slags skalbaggar, men att de mest rör sig om den håriga videbaggen. (su.se)
 • 27 lokaler med gamla lindar i Södermanlands, Uppsala och Västmanlands län inventerades på vedlevande skalbaggar. (lansstyrelsen.se)
 • Vissa vedlevande skalbaggar kräver träd som utgör en stabil miljö i mer än hundra år. (byggnadsvard.se)
 • Sju miljoner skalbaggar ska på kalas hos kusin Marcelo, som bor på andra sidan havet. (sofiesbokblogg.se)
 • Den lämnar inte särksilt stora avtryck i mig, och jag kommer förmodligen glömma Sju miljoner skalbaggar ganska snabbt. (sofiesbokblogg.se)
 • Man har hittat fossil som visar förekomsten av skalbaggar redan för 200 miljoner år sedan. (iblandgormanratt.se)
 • Sannolikt var det så att en tidig dinosauriesläkting, en Silesaurus opolensis, satte i sig en munfull skalbaggar vid en måltid för ungefär 230 miljoner år sedan, varpå den uträttade sina behov på en plats där det kom att bli ett fossil. (svd.se)
 • Dykare (Dytiscidae) är en familj av skalbaggar i underordningen rovskalbaggar som är besläktad med familjen jordlöpare, men ombildad för ett levnadssätt i vatten. (wikipedia.org)
 • Enligt studien är det just detta som förvånat forskarna mest, att så snart en familj av skalbaggar dyker upp i de fossila lagren, så kan man som regel följa den fram tills idag. (genesis.nu)
 • Fossil som klassificerats i 214 olika familjer med skalbaggar, varav endast 35 familjer dött ut helt och hållet. (genesis.nu)
 • Vi har ett stort urval av medel och saluför endast de bästa produkter för bekämpning av skalbaggar. (skadedjursstopp.se)
 • Främst hittar du dessa skalbaggar på flockblommiga växter som hundkäx, vildmorot eller kirskål. (iblandgormanratt.se)
 • Det visar en forskningsstudie över fossila skalbaggar, som kom för ett par år sedan. (genesis.nu)
 • De är sådana skalbaggar som sällan visar sig, det kan ta flera decennier mellan man ser dem eller så har man kanske aldrig sett dem i landskapet förut. (svt.se)
 • Skalbaggar som visar sig vara allt annat än vanliga. (ginza.se)
 • Marcus Eriksson i Ronneby har istället en groda, vandrande pinnar, levande lövdjur, en snigel och skalbaggar som husdjur. (sverigesradio.se)
 • Hos några skalbaggar är de inte längre än huvudet, men kan hos vissa långhorningar vara flera gånger längre än hela kroppen. (wikipedia.org)
 • Hela området har nämligen fyllts med skalbaggar. (su.se)
 • Beroende på luftströmmarna kan skalbaggar spridas till hela södra och östra Finland. (evira.fi)
 • Vissa skalbaggar är nästan skivlikt utplattade och andra halvklotformiga. (wikipedia.org)
 • Hos en del skalbaggar som lever i grottor eller i underjordiska gångar saknas ögon fullständigt. (wikipedia.org)
 • I två av dessa parker jobbar Albin Larsson Ekström med att studera förekomsten och sammansättningen av skalbaggar som lever av dött trä. (slu.se)
 • Idag är minst 130 olika skalbaggar, knutna till alléer, hotade i det skånska jordbrukslandskapet. (byggnadsvard.se)
 • Till exempel är många sällsynta skalbaggar beroende av död ved från ekar. (malmo.se)
 • I den fossiliserade klicken, som troligen lämnats av en dinosaurie, fanns ett helt gäng näst intill intakta skalbaggar med antenner och ben. (svd.se)
 • Alldeles intill har skalbaggar konstaterats senast för fem år sedan. (evira.fi)
 • Hos de skalbaggar som saknar flygförmåga är täckvingarna ibland sammanvuxna. (wikipedia.org)
 • Denna artikel om skalbaggar saknar väsentlig information . (wikipedia.org)
 • Byrrhoidea [ 1 ] är en överfamilj av skalbaggar . (wikipedia.org)
 • Med en mulmholk gör man en jätteinsats för några riktigt sällsynta skalbaggar, som också är ganska snygga, säger Karin Sandberg. (hn.se)
 • Dyntaxa Dytiscidae ^ Johan Ernst Rietz: Svenskt dialektlexikon, Gleerups, Lund 1867/Malmö 1962, s 800 [1] Wikimedia Commons har media som rör Dykare (skalbaggar). (wikipedia.org)
 • Konst för daggmaskar och skalbaggar. (timbro.se)
 • Om du har fått besök av skalbaggar i bostaden i större mängder, kan du hitta produkter för bekämpning av skalbaggar här nedan. (skadedjursstopp.se)
 • De artrikaste grupperna är skalbaggar, steklar och så kallade tvåvingar. (folkbladet.se)
 • Det kan väl knappast ha något att göra med att många skalbaggar är skadedjur. (gester.se)
 • Det är också sannolikt att övervintrade skalbaggar kan dyka upp i potatisbestånden också på andra håll", säger överinspektör Atro Virtanen på Eviras enhet för växthälsa. (evira.fi)