• Skalbaggar är en stor grupp insekter, de känns igen på att framvingarna är omvandlade till hårda täckvingar. (raa.se)
 • En annan projektägare är Konsthall Norra Kvarken i Nordmaling som beviljades 1 030 000 kr i projektbidrag för projektet Konst för fåglar, humlor, skalbaggar, maskar och svampar. (timbro.se)
 • Skalbaggar (Coleoptera) är den artrikaste ordningen inom insekterna och hela djurriket. (wikipedia.org)
 • Konst för daggmaskar och skalbaggar. (timbro.se)
 • Hos de skalbaggar som saknar flygförmåga är täckvingarna ibland sammanvuxna. (wikipedia.org)
 • Skalbaggar har två par vingar, av vilka det främre paret är ombildade till styva, starkt sklerotiserade täckvingar. (wikipedia.org)
 • Såg du till några mörkbruna skalbaggar eller ljusgröna larver bland jordgubbsplantorna? (odla.nu)
 • Mjölmasken kommer från skalbaggar som lägger ägg, som sedermera blir larver som skördas. (mora.se)
 • Reservatets gamla och murkna aspar gör att lavar, skalbaggar och vedsvampar trivs här. (lansstyrelsen.se)
 • En tätortsnära skog i Ryssbergen i Nacka med 400-åriga tallar, ovanliga mossor, lavar och skalbaggar ska exploateras. (skyddaskogen.se)
 • Hos en del skalbaggar som lever i grottor eller i underjordiska gångar saknas ögon fullständigt. (wikipedia.org)
 • Den svarta änkan lever av insekter som flugor, skalbaggar, myggor och gräshoppor och använder två vapen i jakten: spindelväv och gift. (illvet.se)
 • Samma natt som Harry fyller elva år bankar det på dörren till det ruckel där familjen gömt sig och in kommer en jätte med stort, yvigt hår och ögon gnistrande som svarta skalbaggar. (cirkbloggen.se)
 • Vid användning av siktanalys med metalltrådnät eller utstansade runda hål kommer de flesta arter av små skalbaggar passera en sikt med 2 mm stora masker. (pestium.se)
 • Ägnade sig på fritiden åt skalbaggar och arbetade med svåra artkomplex, bland annat inom familjerna Cryptophagidae och Corylophidae, där även flera nya arter beskrevs. (lu.se)