• Det är för övrigt - enligt SOU 2003:46 - bara i mindre än fem procent av hundbett som leder till sjukhusvistelse en tidigare okänd hund som orsakat skadan. (blogspot.com)
 • Det kan även noteras att det var familjens egna hundar som stod för skadan, vilket är representativt, då 95 procent av alla hundattacker som leder till sjukhusvistelse utförs av en tidigare känd hund. (blogspot.com)
 • Efter en kort sjukhusvistelse skickades den 90-årige mannen hem igen till sin bostad på landet utanför Eslöv. (svt.se)
 • Trots värsta psykbrytet och sjukhusvistelse vill Richard Andersson nu tillbaka till Big Brother. (bingokul.com)
 • If erbjuder en privat sjukvårdsförsäkring som garanterar vård inom 14 arbetsdagar och som ersätter dig vid bland annat sjukhusvistelse och resor. (qompis.se)
 • Sammanfattande information om din försäkring Försäkringen kan lämna ersättning för kreditavtalets månadsbetalningar, ränta och amortering, om du skulle drabbas av hel arbetsoförmåga, arbetslöshet till följd av arbetsbrist eller sjukhusvistelse. (docplayer.se)
 • För patienter som efter sjukhusvistelse bedöms ha ett fortsatt behov av vård och omsorg. (malmo.se)
 • Trots flera månaders sjukhusvistelse kom han hem och var helt sängliggande, förlamad från midjan och neråt. (helsingborg.se)
 • Tre fall smittades i samband med sjukhusvistelse på en barnavdelning p.g.a. användning av flerdosampuller med koksaltlösning för spolning av infusionskanyler. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Gabriel Slättberg sitter i ett rum på barnmottagningen vid Södra Älvsborgs sjukhus och bläddrar i en bok där bilder på allt som kan hända under en sjukhusvistelse finns. (vardfokus.se)
 • Maria, som driver Ballongmagi, besöker sjukhus runt om i landet och ger svårt sjuka barn en rolig dag som blir ett välkommet avbrott under en jobbig sjukhusvistelse. (sahlinlanguages.com)
 • Sjukhusskolan hjälper barn och unga klara av skolan vid sjukhusvistelse. (boras.se)
 • Efter en sjukhusvistelse är det inte alltid lätt att återgå direkt till hemmet. (helsingborg.se)
 • För patienter som efter sjukhusvistelse bedöms ha ett fortsatt behov av vård och omsorg. (malmo.se)
 • Om du efter sjukhusvistelse bedöms ha ett fortsatt behov av vård och omsorg görs en vårdplanering. (malmo.se)
 • Med start våren 2016 kan du som är folkbokförd i Håbo kommun bli erbjuden Trygg hemgång om du efter sjukhusvistelse bedöms ha behov av fortsatt vård/omsorg och/eller rehabilitering. (habo.se)
 • Ibland kan behov av omsorg uppstå i samband med sjukhusvistelse. (eksjo.se)
 • Därför är det viktigt att identifiera de mest effektiva interventionerna för att minska konsekvenserna av akut sjukhusvistelse hos äldre personer. (ki.se)
 • Vi ersätter också kostnader vid exempelvis sjukhusvistelse, rehabilitering och tandskador. (folksam.se)
 • Där kan åldringar bo tillfälligt efter exempelvis sjukhusvistelse, tills de kan klara sig själva. (sverigesradio.se)
 • a. omfattar medicinsk invaliditet vid sjukdom, ersättning vid sjukhusvistelse och ersättning vid vissa medfödda sjukdomar och gäller från födseln fram till barnets 6-månaders dag. (gravid.se)
 • Under 2019 följdes drygt var fjärde sjukhusvistelse, 28 procent, i gruppen mest sjuka äldre av en återinskrivning. (aftonbladet.se)
 • Du ska alltid känna dig trygg och kunna klara vardagen när du kommer hem efter en sjukhusvistelse. (kungsor.se)
 • Sjukhusundervisning är till för att säkra skolpliktiga barns och ungas skolgång vid sjukhusvistelse. (boras.se)
 • Sjukhusskolan hjälper barn och unga klara av skolan vid sjukhusvistelse. (boras.se)
 • En elak förkylning utvecklas till hjärnhinneinflammation och en sjukhusvistelse på ett par veckor. (dina.se)
 • Olyckan medförde lång sjukhusvistelse och livet förändrades helt. (corren.se)
 • Oavsett om din sjukhusvistelse är planerad eller helt oväntat att du kan fortsätta att leva sparsamt och samtidigt vara begränsade. (halsanet.com)
 • Avdrag görs inte vid sjukhusvistelse. (nacka.se)
 • För mamman omfattar försäkringen bl a förlossningskomplikationer, ersättning vid sjukhusvistelse och livförsäkring. (gravid.se)
 • Om du efter en sjukhusvistelse behöver hjälp och stöd i din vardag kan du ansöka om insatser innan du lämnar sjukhuset. (orebro.se)
 • Vissa är mycket smärtsamma och leder till sjukhusvistelse. (tlv.se)
 • Korttidsboende är ett äldreboende som beviljas av kommunen till exempel efter sjukhusvistelse. (sydsvenskan.se)
 • Denna lista täcker de vanligaste saker du behöver under din sjukhusvistelse. (halsanet.com)
 • Osäkerheten kan, enligt Försäkringskassan, leda till att assistenter sägs upp under den assistansberättigades sjukhusvistelse. (esv.se)
 • Sväljsvårigheter kan leda till viktnedgång, uttorkning och lunginflammation, vilket kan orsaka sjukhusvistelse eller död. (unt.se)