• Antalet vattenburna sjukdomsutbrott har minskat under flera decennier. (skl.se)
 • Vattenburna sjukdomsutbrott förekommer i Sverige liksom i andra länder. (vardgivarguiden.se)
 • Tidigare studier av krishantering har genomförts efter större händelser, som vattenburna sjukdomsutbrott. (mynewsdesk.com)
 • Rapporten beskriver hanteringen av dricksvattenburna sjukdomsutbrott i Sverige och de utbrott under åren 1992-2011 som Folkhälsomyndigheten samlat in detaljerad information om inom ett nordiskt projekt. (folkhalsomyndigheten.se)
 • I korthet kan man säga att inga större sjukdomsutbrott har rapporterats de senaste åren, med undantag för sommaren 2013, då ett hägn i södra Sverige drabbades av stor dödlighet hos dovhjort. (gardochdjurhalsan.se)
 • Om andra större sjukdomsutbrott uppstår i Sverige används Hälsorapports deltagare ibland som kontrollgrupp. (halsorapport.se)
 • Till exempel har det inom andra EU-länder satsats på veterinärinstitut efter de senaste årens sjukdomsutbrott. (mynewsdesk.com)
 • Vid sjukdomsutbrott som har sitt ursprung i livsmedel, till exempel salmonella, ska verket till exempel hjälpa till med att spåra och stoppa smittad mat. (krisinformation.se)
 • ECDC ska fokusera på infektionssjukdomar och sjukdomsutbrott av okänt ursprung. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Svenskt Vatten anser att denna typ av sjukdomsutbrott kan förebyggas genom riskanalyser av vattentjänstverksamheten. (mynewsdesk.com)
 • Koordinaterna är viktig information för myndigheterna så att de kan ha beredskap för eventuella sjukdomsutbrott. (evira.fi)
 • Vi har full koll på hela världen, de senaste rekommendationerna och eventuella sjukdomsutbrott. (cityakuten.se)
 • Dessa finns med i vårt register för att snabbt få information vid eventuella sjukdomsutbrott. (svenskaagg.se)
 • Antalet vattenburna sjukdomsutbrott har minskat under flera decennier. (skl.se)
 • Vattenburna sjukdomsutbrott förekommer i Sverige liksom i andra länder. (vardgivarguiden.se)
 • Riskanalyser visar att kompletteringar av dricksvattenförsörjningen i Göteborg i form av en ultrafilteranläggning i Alelyckan skulle ge både tillräcklig marginal mot vattenburna sjukdomsutbrott och säkrare dricksvattenleveranser. (goteborg.se)
 • Inom dricksvattenområdet pågår även utvecklingsprojektet Säkrare vatten med flera delprojekt som bland annat behandlar dricksvattentillgång och spridning av vattenburna sjukdomsutbrott. (tyrens.se)
 • Norovirus, Calicivirus och Hepatit E är några exempel på virus som orsakar sjukdomsutbrott via livsmedel. (mynewsdesk.com)
 • Livsmedelskontrollen innefattar även registrering av livsmedelsanläggningar och utredningar av klagomål och sjukdomsutbrott orsakade av livsmedel. (nybro.se)
 • Vid sjukdomsutbrott som har sitt ursprung i livsmedel, till exempel salmonella, ska verket till exempel hjälpa till med att spåra och stoppa smittad mat. (krisinformation.se)
 • På sikt kommer detta att leda till säkrare livsmedel och minskad risk för livsmedelsrelaterade sjukdomsutbrott. (tataa.com)
 • Minskningen i variation betyder att den östliga låglandsgorillan sannolikt har försämrad förmåga att anpassa sig till framtida sjukdomsutbrott och miljöförändringar. (uu.se)
 • Tid från smitta till sjukdomsutbrott är en till tre dagar och symtomen kvarstår vanligtvis fyra till sex dagar. (tlv.se)
 • Numera är det förbättrade övervakningssystem som är i stånd att detektera foodborne sjukdomsutbrott snabbare. (jove.com)
 • Bearbetade data från samtal till 1177 från boende i Göteborg ger möjlighet till snabbare upptäckt av ett eventuellt sjukdomsutbrott orsakat av dricksvattnet. (docplayer.se)
 • Det kan handla om tillfälliga kriser såsom ett sjukdomsutbrott, ekonomiska utmaningar, torka eller brand. (lrf.se)
 • Till 113 13 ringer allmänheten då man vill ha information om allvarliga olyckor eller vid kriser som exempelvis översvämningar eller sjukdomsutbrott. (degerfors.se)
 • Exempelvis ett sjukdomsutbrott. (cornubot.se)
 • Syftet med studien var att undersöka förutsättningarna för att skapa ett system där enheter utanför akutsjukvården utgör alternativa vårdinrättningar vid kraftigt ökad tillströmning av patienter, exempelvis vid terrordåd, större olycka eller omfattande sjukdomsutbrott. (gu.se)
 • Bilddatan gör det möjligt att förutse såväl naturkatastrofer som sjukdomsutbrott. (storadesignpriset.se)
 • Med kvalitativ, global och kostnadseffektiv bilddata är Globhe ett verktyg för att förutse och bekämpa naturkatastrofer och sjukdomsutbrott. (storadesignpriset.se)
 • Om du vill ha information om allvarliga olyckor, bränder, naturkatastrofer eller sjukdomsutbrott ringer du 113 13 . (enkoping.se)
 • Transport av djur kan även begränsas vid sjukdomsutbrott. (wikipedia.org)
 • Följden kan bli en "kretsloppskrasch", dvs ett sjukdomsutbrott bland människor eller djur som kan leda till en förtroendekris för den moderna kretsloppsarbetet. (fof.se)
 • Det var den stora kreatursdödens århundrade - aldrig tidigare hade så många djur störtat i så häftiga sjukdomsutbrott. (svenskhistoria.se)
 • Till exempel dog 25 personer av mässling i Europa 2010 efter stora sjukdomsutbrott i södra Europa. (wordpress.com)
 • Miljöförvaltningen utreder orsaken till sjukdomsutbrott där minst 2 personer har blivit sjuka av samhällsfarliga och anmälningspliktiga sjukdomar som sprids med objekt. (habokommun.se)
 • Till exempel har det inom andra EU-länder satsats på veterinärinstitut efter de senaste årens sjukdomsutbrott. (mynewsdesk.com)
 • Genetiskt framtagna organismer kan vara bra för att till exempel få stopp på sjukdomsutbrott. (nyteknik.se)
 • Naturvårdsverket skriver att man bör ta fram strategier för viltfodring i samband med sjukdomsutbrott, till exempel i form av regleringar eller vaccinering av vilt. (atl.nu)
 • Beredskap och övervakningsystem som har att göra med extrema väder och sjukdomsutbrott ska utvecklas och stärkas. (lakartidningen.se)
 • Myndigheter, sjukdomsutbrott och industri samverkar alltid längs händelsekedjan. (newsvoice.se)
 • Efter ebolaepidemin vill Södra sjukvårdsregionen, där Region Kronoberg ingår, ha en god beredskapsnivå inför en nytt smittsamt sjukdomsutbrott. (svt.se)
 • Våra samhällsekonomiska analyser har också visat att det är mer lönsamt att investera i ett nytt filter än att ta ett enda sjukdomsutbrott av typen som inträffade i Östersund, säger Claes Wångsell, som är dricksvattensproduktionschef i Göteborg. (gp.se)
 • När de tog prover på luften i sjukhuskorridorer under misstänkta sjukdomsutbrott visade den sig innehålla gott om små luftpartiklar med virus. (suntarbetsliv.se)
 • Under vissa år kan hastigt uppblossande sjukdomsutbrott utplåna hela odlingar av unga äppelträd. (lantbruksforskning.se)
 • CHR-registeret kan bl.a. användas i samband med allvarliga sjukdomsutbrott, som t.ex. (branschinfo-kott.se)
 • Vilket ansvar har du som arbetsgivare vid pandemiska sjukdomsutbrott? (draftit.se)
 • Vid misstanke om sjukdomsutbrott bör matningen avbrytas helt under några veckor. (hfk.name)