• Koordinaterna är viktig information för myndigheterna så att de kan ha beredskap för eventuella sjukdomsutbrott. (evira.fi)
 • Vi har full koll på hela världen, de senaste rekommendationerna och eventuella sjukdomsutbrott. (cityakuten.se)
 • Vi håller oss ständigt uppdaterade kring de senaste rekommendationerna i världen och eventuella sjukdomsutbrott. (aleris.se)
 • Dessa finns med i vårt register för att snabbt få information vid eventuella sjukdomsutbrott. (svenskaagg.se)
 • Transport av djur kan även begränsas vid sjukdomsutbrott. (wikipedia.org)
 • Viruset orsakar då och då sjukdomsutbrott hos andra djur och människor. (1177.se)
 • Följden kan bli en "kretsloppskrasch", dvs ett sjukdomsutbrott bland människor eller djur som kan leda till en förtroendekris för den moderna kretsloppsarbetet. (fof.se)
 • Det var den stora kreatursdödens århundrade - aldrig tidigare hade så många djur störtat i så häftiga sjukdomsutbrott. (svenskhistoria.se)
 • Som statsepizootolog är man högsta ansvarig för frågor som rör smittsamma sjukdomar hos djur på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, och Karl Ståhl berättar att vid en kris går man även in som krisledare när det gäller allvarliga sjukdomsutbrott hos djur. (ja.se)
 • Norovirus, Calicivirus och Hepatit E är några exempel på virus som orsakar sjukdomsutbrott via livsmedel. (mynewsdesk.com)
 • Bakgrund: Smittsamma sjukdomar kan spridas på många sätt, och vissa sjukdomar har egenskapen att de sprids snabbt och orsakar sjukdomsutbrott. (uppsatser.se)
 • Tid från smitta till sjukdomsutbrott är en till tre dagar och symtomen kvarstår vanligtvis fyra till sex dagar. (tlv.se)
 • Rapporten beskriver hanteringen av dricksvattenburna sjukdomsutbrott i Sverige och de utbrott under åren 1992-2011 som Folkhälsomyndigheten samlat in detaljerad information om inom ett nordiskt projekt. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Vattenburna sjukdomsutbrott förekommer i Sverige liksom i andra länder. (vardgivarguiden.se)
 • Såvitt jag vet har vi inte haft något sjukdomsutbrott i Sverige som kan knytas till en tävling. (tidningenridsport.se)
 • Vid sjukdomsutbrott i ett annat land gör SVA direkt en snabb värdering av risken för spridning till Sverige. (ja.se)
 • Genom fem årtionden har Läkare Utan Gränser arbetat i naturkatastrofer, krig, hungersnöd och sjukdomsutbrott. (lakareutangranser.se)
 • Bilddatan gör det möjligt att förutse såväl naturkatastrofer som sjukdomsutbrott. (storadesignpriset.se)
 • Med kvalitativ, global och kostnadseffektiv bilddata är Globhe ett verktyg för att förutse och bekämpa naturkatastrofer och sjukdomsutbrott. (storadesignpriset.se)
 • Om du vill ha information om allvarliga olyckor, bränder, naturkatastrofer eller sjukdomsutbrott ringer du 113 13 . (enkoping.se)
 • Det kan handla om tillfälliga kriser såsom ett sjukdomsutbrott, ekonomiska utmaningar, torka eller brand. (lrf.se)
 • Till 113 13 ringer allmänheten då man vill ha information om allvarliga olyckor eller vid kriser som exempelvis översvämningar eller sjukdomsutbrott. (degerfors.se)
 • 113 13 är ett telefonnummer som allmänheten kan ringa om man vill ha information om kriser, till exempel energikriser, större stormar, översvämningar eller sjukdomsutbrott. (borlange.se)
 • Livsmedelskontrollen innefattar även registrering av livsmedelsanläggningar och utredningar av klagomål och sjukdomsutbrott orsakade av livsmedel. (nybro.se)
 • Vid sjukdomsutbrott som har sitt ursprung i livsmedel, till exempel salmonella, ska verket till exempel hjälpa till med att spåra och stoppa smittad mat. (krisinformation.se)
 • På sikt kommer detta att leda till säkrare livsmedel och minskad risk för livsmedelsrelaterade sjukdomsutbrott. (tataa.com)
 • Minskningen i variation betyder att den östliga låglandsgorillan sannolikt har försämrad förmåga att anpassa sig till framtida sjukdomsutbrott och miljöförändringar. (uu.se)
 • Riskanalyser visar att kompletteringar av dricksvattenförsörjningen i Göteborg i form av en ultrafilteranläggning i Alelyckan skulle ge både tillräcklig marginal mot vattenburna sjukdomsutbrott och säkrare dricksvattenleveranser. (goteborg.se)
 • Numera är det förbättrade övervakningssystem som är i stånd att detektera foodborne sjukdomsutbrott snabbare. (jove.com)
 • Till exempel har det inom andra EU-länder satsats på veterinärinstitut efter de senaste årens sjukdomsutbrott. (mynewsdesk.com)
 • Genetiskt framtagna organismer kan vara bra för att till exempel få stopp på sjukdomsutbrott. (nyteknik.se)
 • Naturvårdsverket skriver att man bör ta fram strategier för viltfodring i samband med sjukdomsutbrott, till exempel i form av regleringar eller vaccinering av vilt. (atl.nu)
 • Till exempel dog 25 personer av mässling i Europa 2010 efter stora sjukdomsutbrott i södra Europa. (wordpress.com)
 • Några kända sjukdomsutbrott har inte skett i Örebrotrakten under februari. (tidningenridsport.se)
 • Beredskap och övervakningsystem som har att göra med extrema väder och sjukdomsutbrott ska utvecklas och stärkas. (lakartidningen.se)
 • Myndigheter, sjukdomsutbrott och industri samverkar alltid längs händelsekedjan. (newsvoice.se)
 • Är du intresserad av vad som händer i världen avseende sjukdomsutbrott, epidemiologi, resemedicin och förebyggande hälsovård? (jobbsafari.se)
 • Sjukdomsutbrott förorsakade av patogena bakterier utgör ett allvarligt hot mot den odlade fiskens hälsa och medför avsevärda ekonomiska förluster för fiskodlingsindustrin. (abo.fi)
 • Med anledning av information som idag kommit till SKK från Norge rörande ett allvarligt sjukdomsutbrott hos hund har inneburit att ett antal hundar dött. (skk.se)
 • Efter ebolaepidemin vill Södra sjukvårdsregionen, där Region Kronoberg ingår, ha en god beredskapsnivå inför en nytt smittsamt sjukdomsutbrott. (svt.se)
 • Våra samhällsekonomiska analyser har också visat att det är mer lönsamt att investera i ett nytt filter än att ta ett enda sjukdomsutbrott av typen som inträffade i Östersund, säger Claes Wångsell, som är dricksvattensproduktionschef i Göteborg. (gp.se)
 • I boken sker ett sjukdomsutbrott på en klinik där patienter smittas av Clostridium difficile-bakterier. (lakartidningen.se)
 • Större sjukdomsutbrott med hög mortalitet sker under de varmaste sommarmånaderna och drabbar främst fiskodlingar. (wikipedia.org)
 • CHR-registeret kan bl.a. användas i samband med allvarliga sjukdomsutbrott, som t.ex. (branschinfo-kott.se)
 • Vilket ansvar har du som arbetsgivare vid pandemiska sjukdomsutbrott? (draftit.se)
 • Vi har full koll på hela världen, de senaste rekommendationerna och eventuella sjukdomsutbrott. (aleris.se)
 • Som Martin påpekade i sin grundliga genomgång av Fergusons karriär har han de senaste tjugo åren målat upp skräckscenarier oavsett vilket sjukdomsutbrott det gällt. (benulic.se)
 • Vid misstanke om sjukdomsutbrott bör matningen avbrytas helt under några veckor. (hfk.name)
 • Under vissa år kan hastigt uppblossande sjukdomsutbrott utplåna hela odlingar av unga äppelträd. (lantbruksforskning.se)