• För fler nyheter om genmodifierade djur gå till sidan med forskningsnyheter om djur . (genteknik.nu)
  • Djur kan genmodifieras för att göra läkemedel, eller rättare sagt djuren genmodifieras för att producera proteiner som kan användas i läkemedel. (genteknik.nu)
  • Alla metoder fungerar inte på alla djur, därför har forskare tagit fram flera metoder. (genteknik.nu)
  • När forskare har identifierat en tidigare okänd gen och vill veta mer om genens funktion kan de använda genetiskt modifierade (GM) djur för att studera vad som händer när till exempel genen saknas ( knockout ), när en gen sätts in ( knockin ) eller när en gen överuttrycks (producerar mer protein än normalt). (genteknik.nu)
  • Genom att ge djur upprepade doser av ett läkemedel eller en kemikalie under en längre period kan man också ta reda på mer om långtidseffekterna, till exempel om det kan ge upphov till cancer. (djurforsok.info)