• Arbetsomr dena f r forskargruppen i EPICSS r forskning om psykiatriska tillst nd, alkohol och droger, samt uppf ljning och analys av sjukdomsb rdan. (vakanser.se)
  • Ta kontakt med svenska och internationella myndigheter, organisationer och forskare f r datainsamling och analys av sjukdomsb rda och riskfaktorer. (vakanser.se)
  • 1. sjukdomsb rdan i samh llet, i h lso- och sjukv rden och f r enskilda individer, 2. (notisum.se)
  • vaccinationens f rv ntade p verkan p sjukdomsb rdan och p sjukdomens epidemiologi, 3. (notisum.se)
  • Folkh lsomyndigheten ska ocks med l mpliga mellanrum s nda ut redog relser med s dan information till ber rda myndigheter, l kare och veterin rer. (notisum.se)
  • I uppdraget angavs att den generella modellen ska inkludera samtliga kostnader och int kter i ett brett samh llsperspektiv och att den ska kunna anv ndas f r uppdateringar av utf rda utv rderingar av vaccin n r eventuell ny data blir tillg nglig. (folkhalsomyndigheten.se)
  • V r bed mning r att det inte r m jligt att utveckla en generell h lsoekonomisk modell som p ett adekvat s tt beskriver spridningsf rloppet med och utan vaccination, och som kan anv ndas f r att ber kna sjukdomsb rda och kostnader f r olika typer av smittsamma sjukdomar p ett transparant s tt. (folkhalsomyndigheten.se)