• Till fältet hör även hemostasen, kroppens förmåga att stoppa blödningar och regleringen av denna. (wikipedia.org)
 • Vaccination eller vaccinering är en metod att framkalla skydd mot en viss infektionssjukdom genom tillförsel av vaccin (innehållande antigen), det vill säga ett preparat som aktiverar kroppens immunförsvar mot den sjukdomsalstrande faktorn, till exempel bakterier, bakterietoxin, virus eller parasiter. (wikipedia.org)
 • förtydliga] Många sjukdomsalstrande ämnen och organismer är blodburna. (wikipedia.org)
 • Encelliga alger , bakterier och sjukdomsalstrande organismer och som bedrivs i akvarievatten , förstörs när de passerar över den ultravioletta lampan. (308569.com)
 • Detta har till uppgift att känna igen och eliminera dessa främmande, sjukdomsalstrande organismer (patogener), medan frisk, kroppsegen vävnad inte känns igen av immunsystemet. (lu.se)
 • Detta bestäms av faktorer som har att göra med hur läkemedlet påverkar kroppen själv eller sjukdomsalstrande organismer i kroppen. (fass.se)
 • Den starkt anticeptiska oljan påverkar många olika former av sjukdomsalstrande organismer t.ex. (yogastudion.net)
 • Människor och djur utsätts ständigt för sjukdomsalstrande virus, bakterier och parasiter som finns i vår omgivning. (lu.se)
 • En typ av protein som framställs av kroppens immunförsvar med förmåga att lokalisera främmande substanser, bakterier eller virus. (hansabiopharma.com)
 • Vacciner förändrar den metaboliska aktiviteten hos neutrofilerna som utgör kroppens försvar mot sjukdomsalstrande bakterier och virus, och sänker deras förmåga att förflytta sig dit de behövs. (vaccin.me)
 • Där finns också oerhört mycket seriös forskning som visar medlets förmåga att ta kål på nästan alla bakterier, virus, amöbor, encelliga parasiter och andra sjukdomsalstrande mikrober - samt att det är helt ofarligt för miljön. (svaradoktorn.se)
 • Vårt immunsystem skyddar normalt kroppen mot sjukdomsalstrande bakterier och virus, men ibland kan det reagera på ämnen som finns i pollen eller andra ofarliga saker. (fof.se)
 • Ju mer frekvent kontakten människor emellan är, ju tätare vi befolkar oss i städer, desto lättare har sjukdomsalstrande bakterier och virus chansen att smitta oss, att öka sin resistens och därmed även bilda livskraftigare populationer. (abo.fi)
 • Dödar över 99,99 % av potentiella sjukdomsalstrande, vattenburna bakterier och virus för ett vatten med bättre kvalitet och säkerhet. (waytolife.se)
 • Han befriade kroppen från kvicksilver och sjukdomsalstrande mikroorganismer, främst candidasvamp och parasiter. (sture-alfredson.se)
 • Forskarna hoppas att projektet bland annat kan minska spridningen av sjukdomsalstrande mikroorganismer. (doktorn.com)
 • Man hoppas att kunskapen projektet ger kan bidra till att förbättra vår omgivning och miljö och förhoppningsvis minska spridningen av sjukdomsalstrande mikroorganismer. (doktorn.com)
 • I en studie har franska forskare undersökt hur ofta patogena (sjukdomsalstrande) mikroorganismer kan förekomma i fästingarten Ixodes ricinus. (borrelia-tbe.se)
 • Plasmaferes (plasmabyte) bör inledas snarast möjligt på klinisk misstanke om TTP för att avlägsna sjukdomsalstrande auto-antikroppar och tillföra nytt ADAMTS13. (internetmedicin.se)
 • Enzymet har en unik förmåga att klyva och därigenom inaktivera mänskliga IgG-antikroppar medan andra Ig-isotyper förblir intakta. (hansabiopharma.com)
 • Denna unika metod har fördelen att samtidigt identifiera sjukdomsalstrande målstrukturer och antikroppar som binder till dessa. (bioinvent.se)
 • Slutsatsen av detta är att våra antikroppar har förmåga att känna igen och binda till det som orsakar den toxiska effekten i hjärnan. (swelife.se)
 • När en sjukdomsalstrande bakterie delar sig i två kan en mutation inträffa, så att en av de nya bakterierna blir resistent mot antibiotika. (nrm.se)
 • De sjukdomsalstrande bakterierna trängs därmed undan och får svårare att föröka sig. (kurera.se)
 • För att döda sporbildande bakterier krävs särskilda apparater, så kallade autoklaver som uppnår en temperatur på minst 120 grader C. De sjukdomsalstrande bakteriernas skadeverkningar beror främst på giftiga ämnesomsättningsprodukter, toxiner och enzymer som bakterierna frigör under sin tillväxt. (kursnavet.se)
 • Du studerar molekylärbiologi utifrån alla former av liv och inte bara de sjukdomsalstrande bakterierna utan bakterier över huvud taget och hur djur och växter fungerar. (framtid.se)
 • Med hjälp av nya kemiska föreningar kan listeriabakteriens sjukdomsalstrande förmåga, dess virulens, bromsas. (vardfokus.se)
 • Ojämn fuktighet i jorden spelar en stor roll för plantans förmåga att transportera kalcium, därför är ojämn vattning ofta den främsta orsaken till pistillröta. (gronarader.se)
 • Åderlåtning har ju varit en "universalmetod" under flera tusen år för att bota sjukdomar och särskilt har slemmet, som antogs härröra från hjärnan, haft en mycket stor roll som sjukdomsalstrande faktor. (doktorn.com)
 • En indirekt effekt av våra produkter blir ett starkare system som inte bjuder in eller lämnar luckor för sjukdomsalstrande arter och mikrober. (hindenseko.se)
 • Om man vänder på denna sjukdomsalstrande kost och byter energin från kolhydraterna mot energi från naturligt fett så börjar kroppen läka sig. (wordpress.com)
 • Vatten har nämligen en förmåga att leda och lagra stora mängder energi. (cloudbuster.se)
 • En ineffektiv andning ger upphov till syrebrist och då minskar cellernas förmåga att producera energi. (systerkarin.se)
 • Men jag bryr mig inte för de fåtal människor som lyssnar och vågar pröva finner att den ketogena kosten har en fantastisk förmåga att läka och stärka immunförsvaret i kroppen. (wordpress.com)
 • Det förbättrar våra kognitiva funktioner, minskar stressresponsen och ökar vår sociala förmåga, menar John Cryan. (nordicnutritioncouncil.com)
 • För att bli varse dessa läkande reaktioner behöver synsättet förändras: från att fokusera på det sjukdomsalstrande (patogena) för att utplåna det, till att se det hälsobringande (salutogenesen) och understödja det. (forbundetsal.org)
 • Maria Fällman, professor i medicinsk mikrobiologi vid Umeå universitet, har tidigare visat hur sjukdomsalstrande bakterier kan ta sig in i kroppsvävnad och värja sig mot dess immunförsvar. (wallenberg.org)
 • Studenterna ska förvärva grundläggande kunskaper om människans immunsystem och om smittämnen och deras sjukdomsalstrande förmåga, samt spridning med särskild tonvikt på de smittämnen som kan orsaka sjukdom i ögat hos människor, samt principerna för hur man kan förebygga, känna igen och behandla infektionssjukdomar. (ki.se)
 • De saknar andlig och själslig mognad, överskattar sin egen förmåga och gör mer skada än nytta i sin verksamhet. (helapingsten.com)
 • De blir annars lätt inkörsport till sjukdomsalstrande svampar och bakterier. (gronarader.se)
 • Den resulterande mikroorganismen har kvar sin förmåga att föröka sig och orsaka immunitet, men orsakar normalt inte sjukdom. (wikipedia.org)
 • Det är inte en sjukdom som orsakas av en sjukdomsalstrande organism utan en långsiktig förgiftning som börjar i din bukspottskörtel och ditt nervsystem. (ifokus.se)
 • Kiselgel fungerar som en tvättsvamp som effektivt suger upp vätska och kapslar in alltifrån magsyra, gaser och sjukdomsalstrande ämnen och lägger sig dessutom som en skyddande hinna i magen och tarmarna. (octean.se)
 • Skyddande eller sjukdomsalstrande effekt? (dietdoctor.com)
 • Sjukdomar är stagnerade tankemönster som vi nu håller på och lär oss bli av med, via affirmationstekniken bl a… Vi är inte offer för den nuvarande tidens sjukdomar utan för våra egna sjukdomsalstrande tankar. (vof.se)
 • sjukdomsalstrande förmåga, till följd av högre värmetålighet, kan leda till ökande problem med bakteriesjukdomar. (aka.fi)
 • Det är ganska vanligt att TTP-patienter har små tysta hjärninfarkter och en majoritet av TTP-patienter får sekvele med nedsatt neurokognitiv förmåga. (internetmedicin.se)
 • Minskningen i variation betyder att den östliga låglandsgorillan sannolikt har försämrad förmåga att anpassa sig till framtida sjukdomsutbrott och miljöförändringar. (uu.se)
 • Jon Ågren är professor vid institutionen för ekologi och genetik och har forskat länge om pollinering och växters förmåga att anpassa sig till olika klimat. (uu.se)