• Vad är en sjuk sinusknuta? (netdoktor.se)
 • Sjuk sinusknuta är egentligen namnet på flera tillstånd då sinusknutan inte fungerar som den ska. (netdoktor.se)
 • En del människor med sjuk sinusknuta har inga besvär eller bara milda tecken på sjukdom. (netdoktor.se)
 • Oftast beror en sjuk sinusknuta på ärrbildning i förmaken som kommer med åldern. (netdoktor.se)
 • Läkaren kan diagnostisera sjuk sinusknuta via tester. (netdoktor.se)
 • EKG visar hjärtats elektriska rytm och det kan användas för att diagnostisera rytmstörningar som är typiska för sjuk sinusknuta. (netdoktor.se)
 • Andra medicinska tillstånd kan också orsaka sjuk sinusknuta, så det är därför viktigt att genomgå en grundlig undersökning för att diagnostisera eventuella sådana underliggande orsaker. (netdoktor.se)
 • De flesta personer med sjuk sinusknuta behöver få en pacemaker inopererad. (netdoktor.se)
 • Läkaren bör kritiskt utvärdera de läkemedel patienten eventuellt tar, eftersom vissa läkemedel har en ogynnsam inverkan på sjuk sinusknuta. (netdoktor.se)
 • Förekomsten av hjärt- och kärlsjukdom är hög bland patienter med sjuk sinusknuta, något som ger hög dödlighet under det första året efter inoperation av pacemaker. (netdoktor.se)
 • Kul att du vill bidra till att förbättra informationen om Sjuk sinusknuta. (sahlgrenska.se)
 • Tyvärr kan sidan om Sjuk sinusknuta inte skrivas ut just nu, då informationen på sidan ännu inte faktagranskats av Sahlgrenska Universitetssjukhusets medicinskt ansvariga. (sahlgrenska.se)
 • Ett påminnelsemejl har nu skickats till faktagranskare för Sjuk sinusknuta för att påskynda faktagranskningen, återkom senare för utskrift. (sahlgrenska.se)
 • Vill du få ett mejl varje gång något ändras på sidan om Sjuk sinusknuta kan du starta en bevakning. (sahlgrenska.se)
 • Vill du tipsa någon om Sjuk sinusknuta? (sahlgrenska.se)
 • Sidan som beskriver Sjuk sinusknuta är öppen för att både patienter och vårdpersonal tillsammans ska kunna bidra till informationen. (sahlgrenska.se)
 • sinusknutan dysfunktion, sjuk sinusknuta, sick sinus syndrom. (sjukdomarna.se)
 • Sjuk sinusknuta är relativt ovanligt. (sjukdomarna.se)
 • Sjukdomar som orsakar ärrbildning, degeneration, eller skador på retledningssystem i hjärtat kan orsaka sjuk sinusknuta. (sjukdomarna.se)
 • Sjuk sinusknuta förekommer vanligen hos personer äldre än 50, och orsaken är ofta en ospecifik, ärr-liknande degenerering av hjärtats retledningssystem. (sjukdomarna.se)
 • Kranskärlssjukdom, högt blodtryck , och aorta och mitral sjukdomar kan ha samband med sjuk sinusknuta, men dessa sjukdomar kan ha något att göra med syndromet. (sjukdomarna.se)
 • Sjuk sinusknuta kan orsaka symptom som att hjärtsvikt uppstår eller förvärras. (sjukdomarna.se)
 • Holter-EKG är ett effektivt verktyg för att diagnostisera sjuk sinusknuta på grund av den tillfälliga karaktären av sjukdomen. (sjukdomarna.se)
 • Jag har sjuk sinusknuta. (netdoktor.se)
 • Sjuk sinusknuta verkar inte vara en riskfaktor egentligen, så den kan man \"bortse\" från i det här sammanhanget. (netdoktor.se)
 • För några år sedan fick jag förmaksflimmer och i samband med behandling av det upptäcktes att jag har en sjuk sinusknuta. (ki.se)
 • Den vanligaste orsaken till pacemakerbehandling är sjuk sinusknuta (gäller för 50 procent av fallen). (socialstyrelsen.se)
 • I det svenska och danska pacemakerregistret har nyimplantationer av pacemaker på grund av sjuk sinusknuta en årlig incidens på 0,026 procent [1, 2]. (socialstyrelsen.se)
 • Vid sjuk sinusknuta föredras AV-synkron stimulering (AAI-R eller DDD-R) framför enbart kammarstimulering (VVI-R) för att behålla AV-synkroni, förutsatt att det inte samtidigt finns ett höggradigt AV-block eller skänkelblock. (socialstyrelsen.se)
 • Det vetenskapliga stödet för detta har tagits fram på senare tid genom två stora randomiserade kontrollerade studier [3, 4] och två metaanalyser där hälften av patientmaterialet utgjorts av patienter med sjuk sinusknuta [5, 6]. (socialstyrelsen.se)
 • En annan studie talar för att kammarstimulering (DDD-R-pacing) vid sjuk sinusknuta kan bidra till utvecklingen av vänsterkammardysfunktion jämfört med AAI-R-pacing [7]. (socialstyrelsen.se)
 • I en del fall (vid sjuk sinusknuta, s.k. (kronansapotek.se)
 • Med sjuk sinusknuta menas rytmstörningar orsakade av sjukdomar i själva knutan. (pacemaker-info.se)
 • Vid sjuk sinusknuta t.ex. (pacemaker-info.se)
 • Diagnos f rmaksflimmrer -09 p.g.a. sjuk sinusknuta. (xn--frmaksflimmer-imb.se)
 • Jag har en pacemaker sedan 6 månader tillbaka pga sjuk sinusknuta. (pacemaker-info.se)
 • Hjärtrytmrubbningar - när hjärtat pumpar för långsamt eller för snabbt Sjuk sinusknuta. (atherjackb.se)
 • Ibland kan det vara kopplat till långt QT syndrom som upptäcks på vanligt EKG eller sjuk sinusknuta. (6miljonerklubben.com)
 • Om en person med förmaksflimmer har svimningstendens bör man misstänka att även sinusknutan är defekt (en sjuk sinusknuta ackompanjerar ofta förmaksflimmer). (ekg.nu)
 • De indiska patienterna led av hjärtblock och sjuk sinusknuta och skulle ha dött inom ett par veckor eller månader om de inte fått vård, skriver. (apotekvarersverige.life)
 • Du bör inte använda metoprolol om du har ett allvarligt hjärtproblem (hjärtblock, sjuk sinusknuta, långsam hjärtfrekvens), allvarliga cirkulationsproblem, svår hjärtsvikt eller en historic med långsamma hjärtslag som orsakade svimning. (apotekpanatet.com)
 • Hjärtats kontraktioner beror på elektriska aktiviteter som startar i Sinusknuta. (wikipedia.org)
 • För EKG används en standardmetod för att mäta de elektriska pulser som genereras av hjärtats sinusknuta. (etn.se)