• Samsca är avsett för behandling av vuxna patienter med hyponatremi sekundärt till SIADH (Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone Secretion). (janusinfo.se)
  • Samsca är avsett för behandling av vuxna patienter med hyponatremi sekundärt till SIADH (Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone Secretion). (janusinfo.se)
  • Den absolut vanligaste orsaken till hyponatremi är vätskeretention till följd av en inadekvat ökad insöndring av antidiuretiskt hormon, så kallad SIADH (syndrome of inappropriate ADH secretion). (lakartidningen.se)
  • Natriumklorid är indicerat vid symtomatisk kronisk euvolemisk hyponatremi vid otillräcklig effekt av vätskerestriktion och/eller diuretika behandling (t ex vid inadekvat ADH-sekretion, SIADH) samt vid hypovolemisk hyponatremi (t ex vid ileostomi/jejunostomi). (evolan.se)
  • Inadekvat ADH-sekretion (förkortas SIADH av eng. (wikipedia.org)
  • SIADH ger inadekvat hög ADH-sekretion trots låg osmolalitet. (skane.se)
  • Låga natriumnivåer kan också orsakas av underaktiva binjurarna eller sköldkörtel, njursjukdom, cirros, eller cystisk fibros, eller så kallad SIADH (ett hormonfel). (doktorn.com)
  • Hypoosmolalitet ses också vid onormalt hög ADH-produktion (SIADH). (studylibsv.com)
  • SIADH kan ge trötthet, illamående, huvudvärk och kräkningar samt kramper. (wikipedia.org)