• Frågan man nu undersökt är om de förändrade sitt sexuella beteende och tog mer risker efter att de fått kunskap om den skyddande effekten. (lakartidningen.se)
 • Enkätfrågorna kommer att handla om sexuellt beteende, om hur unga ser på skolans sexualundervisning, om sjukvårdens stöd och hjälp är tillräckligt. (vardfokus.se)
 • Fortsätter utövaren sitt beteende kan det vara sexuella trakasserier. (arbetsgivarverket.se)
 • Det som avgör om ett beteende är sexuella trakasserier eller inte är alltså om beteendet är ovälkommet eller oönskat. (do.se)
 • Fortsätter utövaren med sitt beteende efter en sådan tillsägelse kan det vara sexuella trakasserier. (do.se)
 • Även att sätta upp eller skicka bilder med sexuellt innehåll kan vara sexuella trakasserier. (arbetsgivarverket.se)
 • Diskriminering genom sexuella trakasserierDet beteende som du beskriver skulle kunna klassas som sexuella trakasserier. (lawline.se)
 • till exempel kan en person som betraktar sig som heterosexuell ha sexuellt umgänge med människor av samma kön, se män som har sex med män . (wikipedia.org)
 • Exempel på grövre beteende är att ta någon på bröst eller kön, eller att kalla någon hora. (arbetsgivarverket.se)
 • Många kaninägare uppskattar också att kaninerna inte uppvisar lika mycket sexuellt beteende, till exempel urinmarkeringar, när de är kastrerade. (sva.se)
 • Hos bärare av mutationen kan alkohol framkalla till exempel ett impulsivt sexuellt beteende - och i andra fall till våldsverkan. (illvet.se)
 • Sexuellt våld är handlingar riktade mot en persons sexualitet och kan till exempel vara oönskad beröring, påtvingad sexuell aktivitet, påtvingade sexuella handlingar som känns onaturliga eller som skapar smärta, tvång att bevittna sex eller se på pornografi. (ornskoldsvik.se)
 • Andra symptom är bristande personlig hygien och omsorg om sig själv, liksom ett mera hämningslöst beteende - till exempel vidlyftiga ekonomiska affärer som många gånger är helt omdömeslösa. (demensforbundet.se)
 • Anv nds till exempel om st rningar i sexuellt beteende, om problem i relatioerna mellan medlemmarna i en familj och s vidare. (psykologiguiden.se)
 • I en internationell kontemplate av offer för kommersiellt budskap sexuell offer fann forskare att dessa offer är atomnummer 85 hög risk för många septiska sjukdomar och deras följdsjukdomar (Willis och Levy, 2002), inklusive sexuellt skickade infektioner och HIV. (hentaigameasuka.world)
 • Men forskning har visat att sexuell lust snarare uppkommer från ett sexuellt stimuli - alltså sådant som vår hjärna uppfattar som sexuellt eller attraktivt. (doktorn.com)
 • Sexuellt våld kan sträcka sig från sexuellt trakasseri och kränkning via påtryckning för att få sex och till brutal våldtäkt och sexuell tortyr. (boden.se)
 • En parafili är en återkommande sexuell fantasi, impuls eller ett beteende riktad mot speciella, ibland icke-mänskliga, objekt. (web4health.info)
 • Han disputerade 1974 vid Göteborgs universitet på en avhandling om hormonell kontroll av sexuellt beteende. (ki.se)
 • Behöver du agera om det är andra personer än anställda som känner sig sexuellt trakasserade? (arbetsgivarverket.se)
 • Deltagarna har anmält sitt intresse att delta genom en hjälptelefon för personer som har ett farligt eller oönskat sexuellt beteende. (dagensmedicin.se)
 • Var går gränsen för okej beteende i mötet med andra personer? (psykologifabriken.se)
 • Karin Hagman poängterar att berusade personer har ansvar för sitt beteende, det inte är den som utsätts som gör fel. (drugnews.nu)
 • Att unga mår psykiskt dåligt, tillsammans med ökad alkoholanvändning främst bland unga flickor, leder också till ökat sexuellt risktagande. (fof.se)
 • Det här är en person med ett avvikande beteende som har utnyttjat sin profession, och vi har självklart ett jättestort ansvar och gör allt som står i vår makt för att säkerställa en så säker patienttjänst som möjligt, säger Linda Bengtsson, presschef på Kry. (nsd.se)
 • Impulsivitet och bristande förmåga till självreglering vilket leder till negativt eller skadligt beteende såsom hetsätning, missbruk, självskada, slösaktighet eller sexuellt riskbeteende. (sahlgrenska.se)
 • Fyra kvinnor anklagade artist för sexuellt våld. (yle.fi)
 • De kvinnor som på sociala medier anklagat sångaren och artisten Tomi Metsäketo för osakligt beteende döms till böter. (yle.fi)
 • Gonorré är en sexuellt överförbar infektion som orsakas av bakterien Neisseria gonorrhoeae som kan infektera slidan, livmoderhalsen eller urinröret hos kvinnor och urinröret hos män. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Men orsaken till sexuellt våld är aldrig hur kvinnor rör sig på stan, vilka kläder de har eller deras relation till förövaren. (nyheter24.se)
 • I enkäten svarar sex av tio unga kvinnor att de blivit sexuellt trakasserade av någon berusad person och nära var femte (19 proc. (drugnews.nu)
 • Sambandet mellan våld mot kvinnor och hiv verkar alltså inte bero på våldet i sig, inte ens när det handlar om sexuellt våld. (afrikagrupperna.se)
 • Sexuellt missbruk kan se ut på olika sätt. (goteborg.se)
 • Vad kan jag göra om jag blir sexuellt trakasserad på jobbet? (do.se)
 • En medarbetare upplever sig sexuellt trakasserad av en kollega på en personalfest - behöver jag göra något som chef? (do.se)
 • När du får kännedom om och fått bekräftat att någon anser sig sexuellt trakasserad på arbetsplatsen ska du utan dröjsmål starta en utredning. (arbetsgivarverket.se)
 • Varannan kvinna som utfört militärtjänst har mobbats och var fjärde har blivit sexuellt trakasserad. (yle.fi)
 • Han erkänner att det fortfarande förekommer för mycket negativt beteende - även om det har minskat, och att de kvinnliga beväringarna är speciellt utsatta. (yle.fi)
 • Trots denna moralistiska katastrof har människor ändå i alla tider fascinerats av den nakna kroppen - såväl sexuellt som icke sexuellt - även i tidevarv då sex och nakenhet betraktats som skamligt och fult. (wordpress.com)
 • Åtgärder ska vidtagas för att skydda arbetstagare från sexuellt påträngande, hotfullt, förolämpande och utnyttjande beteende samt från diskriminering eller uppsägning på omotiverade grunder, t.ex. (granit.com)
 • Enligt Katja Gillander-Gådin handlar killarnas beteende om maskulinitet och könsmaktsordning. (aftonbladet.se)
 • Tjejer börjar till slut söka efter fel i sitt eget beteende, vilket är ett steg bakåt. (arbetaren.se)
 • Det är viktigt att utesluta annan sexuellt överförd infektion om du har problem med flytningar. (netdoktor.se)
 • Därför klassas sjukdomen som en sexuellt överförbar infektion (STI - sexually transmitted infection). (respektlivet.nu)
 • Hiv är en sexuellt överförbar infektion. (respektlivet.nu)
 • Ett ovälkommet beteende är ett beteende som den utsatte upplever vara oönskat eller kränkande. (do.se)
 • Vi vänder oss även till dig som upplever att du har ett tvångsmässigt sexuellt beteende, så kallat sexmissbruk. (goteborg.se)
 • Den som utsätts för våld i en nära relation lever i ständig beredskap och risken för nytt våld skapar ett strategiskt och anpassat beteende hos den utsatte för att undvika våld. (ornskoldsvik.se)
 • Effekten blir också att brottsoffrets beteende hamnar i fokus om ett brott skulle begås. (nyheter24.se)
 • Ett femte vittne säger att Martin Timell under kvällen uppvisat ett "sexuellt beteende", och att assistenten berättat dagen efter att Martin Timell fört upp sina fingrar i hennes underliv. (aftonbladet.se)
 • RMV anger att Anders Eklund under många år uppvisat ett predatoriskt sexuellt beteende där han upprepat begått eller försökt begå mycket allvarliga våldsbrott med sexuella motiv. (domstol.se)
 • Psykologiska studier visar att f r varna i de flesta fall bor i offrets n rhet och begr nsar sitt beteende till kel och smekningar. (psykologiguiden.se)
 • S som sk l f r sin v gran har hon beropat att fadern tidigare f rgripit sig mot barnet sexuellt och att risk f rel g f r att detta skulle upprepas. (notisum.se)
 • På gruppmötena strävar man efter att förbättra relationen mellan barnet och föräldern och hjälpa föräldrarna att hitta metoder för bearbetning av barnets beteende. (rikoksentorjunta.fi)
 • Återkommande självmordsnära beteende såsom självmordsförsök, hot om självmord eller allvarliga självskadehandlingar. (sahlgrenska.se)
 • En parafili är en återkommande sexuellt stimulerande fantasi, impuls eller ett beteende riktad mot speciella objekt, såsom skor, fötter, läkaruniform, sjuksköterskeuniform. (web4health.info)
 • Hon är trött på att problematiken sällan uppmärksammas och att väldigt lite görs för att komma till rätta med, framför allt, pojkars beteende mot flickor. (aftonbladet.se)
 • Om inga gränser sätts för pojkars beteende i tidig ålder, hur ska då flickor lära sig var gränsen går för vad som är sunt i framtida parrelationer? (aftonbladet.se)
 • Bristande omdöme ökar risken för riskabelt sexuellt beteende eller att använda andra droger. (kurera.se)
 • Ett ökat sexuellt intresse kan många gånger också ses och detta i kombination med taktlöst beteende kan ställa till konflikter med omgivningen. (demensforbundet.se)
 • Det rör sig dock om en blygsam effekt och författarna konstaterar sammanfattningsvis att HIV-profylax inte tycks leda till ett substantiellt ökat sexuellt risktagande. (lakartidningen.se)
 • Det är skillnad mellan begreppen läggning och beteende. (wikipedia.org)
 • Exempelvis idkar vi, till skillnad från många andra djur, sexuellt umgänge under hela menstruationscykeln, fastän det inte är förenligt med fortplantning. (fof.se)
 • Mannen, som är i 50-årsåldern, skyller sitt beteende på en medicin. (hd.se)
 • Det kan exempelvis handla om beröringar, skämt, förslag, blickar och liknande som är sexuellt anspelande och ovälkomna. (lawline.se)
 • NORMER · "Manlighetsnormerna gör att vi ständigt måste bevisa vår manlighet och uppmuntrar aggressivt och våldsamt beteende som drabbar folk omkring oss likväl som oss själva", skriver Fatta Man och sju riksdagsledamöter. (svt.se)
 • Det är en sorglig tradition hos svenska myndigheter att fokusera på vad brottsoffret hade kunnat göra annorlunda, i stället för att prata om varför vissa människor utövar sexuellt våld. (nyheter24.se)
 • Medier som avbildar sexuellt våld och/eller överfall är inte heller tillåtna. (twitter.com)
 • Orsaken uppgavs vara ett oacceptabelt beteende mot kvinnliga moderata riksdagsledamöter, varav en är Cecilie Tenfjord-Toftby. (landlantbruk.se)
 • Flera studier föreslår att sexuellt våld är mer vanligt förekommande inom starkt patriarkala kulturer, med låg grad av jämlikhet mellan könen och där man fostrar idéer om en påstådd manlig överordning. (gp.se)
 • Under sommaren förekommer det att vi har ett mer riskfyllt beteende än vanligt, en beteendeförändring som backas upp av forskning. (doktorn.com)
 • Orsak eller bakgrund till våldtäktsmannens beteende är frågor som inte tycks intressera journalisterna eller allmänheten. (arbetaren.se)
 • Även politiker bör fundera över sitt beteende oavsett om de varit berusade eller inte, säger Karin Hagman på IQ. (drugnews.nu)
 • Om man blir tvångskysst i skolan och det uppmuntras och normaliseras är sannolikheten stor att man fortsätter att anpassa sig och acceptera den typen av beteende även som vuxen. (aftonbladet.se)