• Att bli utsatt för sexuella trakasserier är en kränkning som påverkar människor på olika sätt. (1177.se)
 • Att bli utsatt för sexuella trakasserier kan också påverka självkänslan . (1177.se)
 • Örebro Rättighetscenter, Örebro tjejjour och RFSU Örebro kommer bland annat reda ut vad som är sexuella trakasserier i juridisk mening, när ett skämt blir kränkande och vilka rättigheter man har som utsatt. (svt.se)
 • Målet rör en då nittonårig kvinna som redan efter ett par dagars anställning på caféet blev utsatt för sexuella trakasserier av sin chef. (do.se)
 • Händelsen enligt anmälan En nittonårig kvinna blev efter ett par dagars anställning på ett kafé utsatt för sexuella trakasserier av. (do.se)
 • Den som upplever sig utsatt för trakasserier har rätt att markera genom att säga ifrån, eller be någon annan att säga ifrån. (vof.se)
 • Om du som arbetsgivare får veta att någon på arbetsplatsen känner sig utsatt för sexuella trakasserier, vad ska du göra? (arbetsgivarverket.se)
 • Det första du ska göra är att få bekräftat från medarbetaren att hen anser sig utsatt för sexuella trakasserier. (arbetsgivarverket.se)
 • På vilka sätt kan du som arbetsgivare "få kännedom" om att någon på arbetsplatsen anser sig ha blivit utsatt för sexuella trakasserier? (arbetsgivarverket.se)
 • Du behöver få en bekräftelse från den som anser sig utsatt för sexuella trakasserier. (arbetsgivarverket.se)
 • Om du frågar medarbetaren och hen inte bekräftar att hen anser sig utsatt för sexuella trakasserier, har du då en skyldighet att göra något? (arbetsgivarverket.se)
 • Men vid misstanke om att någon känner sig utsatt för sexuella trakasserier ska du fråga medarbetaren och inte stanna vid att vara passiv. (arbetsgivarverket.se)
 • När du fått kännedom om att någon anser sig utsatt för sexuella trakasserier, vad ska du som arbetsgivare göra? (arbetsgivarverket.se)
 • Då du fått bekräftat från en medarbetare att hen anser sig utsatt för sexuella trakasserier ska du utan dröjsmål utreda omständigheterna kring påståendena. (arbetsgivarverket.se)
 • Det kan vara svårt som lärare eller skolpersonal att veta hur man kan stödja en elev som berättar att hen blivit utsatt för sexuella trakasserier i skolan. (lararforbundet.se)
 • Om en elev berättar för en lärare att hen blivit utsatt för sexuella trakasserier är det viktigt att tänka på att denna ofta behöver mycket stöd då hen lätt kan tvivla på sig själv. (lararforbundet.se)
 • Ingen ska behöva bli utsatt för kränkningar och sexuella trakasserier på sin arbetsplats. (lararforbundet.se)
 • Om du själv är eller har varit utsatt, eller om du har upplevt att andra har utsatts för sexuella trakasserier på Malmö universitet, fortsätter "Öppen dörr" under vårterminen 2019. (mah.se)
 • Om du är student eller doktorand kan du vända dig till din kår eller till Studenthälsan för att få råd och stöd om du upplever dig vara utsatt för sexuella trakasserier eller ha sett någon bli utsatt för sexuella trakasserier. (mah.se)
 • Har du blivit utsatt för sexuella trakasserier ? (tjejjouren.se)
 • Förbundet företräder förstås sina medlemmar, både den som utsatts för trakasserier och den som anklagas för att ha utsatt någon för trakasserier. (ingenjoren.se)
 • Det är arbetsgivarens skyldighet att klargöra att kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier inte accepteras, motverka förhållanden som kan vara grogrund för destruktiva beteenden samt att utreda situationen om någon upplever sig utsatt. (filmivast.se)
 • Respondenterna har först svarat på attityder till olika beteenden, därefter på i vilken utsträckning man själv varit utsatt för olika beteenden de senaste tolv månaderna samt om de utsatts för sexuella trakasserier. (politism.se)
 • Det är den som blir utsatt för de sexuella trakasserierna som avgör om beteendet är ovälkommet eller inte. (breakit.se)
 • Här följer en länk sexuella trakasserier till var du kan vända dig om du blir utsatt för sexuella trakasserier på arbetet. (radrumskane.se)
 • Ingen bransch är fri från kränkningar och sexuella trakasserier, men besöksnäringen med bland annat hotell och restauranger är extra utsatt. (hotellorestaurang.se)
 • Samtidigt är det en utsatt bransch när det gäller kränkningar och sexuella trakasserier, både från kollegor, chefer och från gäster. (hotellorestaurang.se)
 • Har du som sjuksköterska blivit utsatt för sexuella trakasserier eller övergrepp i ditt yrke som sjuksköterska? (sjukskoterskekarriar.se)
 • Jag vill berätta min historia om hur det är att bli utsatt för sexuella trakasserier på jobbet och sedan bli totalt nonchalerad utav chefen. (firefighters.se)
 • 2 Trakasserier 2 Sexuella trakasserier 3 Kränkande särbehandling 3 Arbetsgivarens och medarbetarens ansvar 3 Medarbetaren 3 Arbetsgivaren 3 Utredningsskyldighet 4 Fakta kring uppkomst och effekter av alla former av trakasserier och kränkande särbehandling 4 Diskriminering 5 Bilaga 1 Hur gör jag när jag upplever att jag blir utsatt? (docplayer.se)
 • Som chef har du ett viktigt ansvar för att skapa en trygg arbetsmiljö, där ingen blir utsatt för sexuella trakasserier. (chef.se)
 • Fackförbundet Civilekonomerna reagerar nu med bestörtning på rapporter om sexuella trakasserier inom dessa branscher och ger 5 tips till den som blivit utsatt. (vdtidningen.se)
 • Arbetsgivaren har fått kännedom om att en arbetstagare anser sig av en arbetskamrat ha blivit utsatt för en våldtäkt på fritiden och för sexuella trakasserier på arbetsplatsen. (lagen.nu)
 • Posten har fått kännedom om att E.A. anser sig ha blivit utsatt för dels våldtäkt av en arbetskamrat i dennes bostad, dels sexuella trakasserier på arbetsplatsen. (lagen.nu)
 • Fråga huvudsakligen om en arbetsledare genom vissa uttalanden och en teckning utsatt två arbetstagare för dels diskriminering i form av etniska trakasserier, trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier, dels repressalier. (lagen.nu)
 • Diskrimineringsombudsmannen (DO) har gjort gällande att kommunen dels har diskriminerat de två arbetstagarna genom att de, av sin arbetsledare, har utsatts för trakasserier som haft samband med deras etnicitet och kön samt för sexuella trakasserier, dels har utsatt dem för repressalier. (lagen.nu)
 • Det innebär att studenter över 18 är den grupp som är mest utsatt för sexuella trakasserier i det svenska samhället. (arbetsmiljoforskning.se)
 • Så här kan du som är utsatt, förtroendevald eller chef identifiera, hantera och förebygga sexuella trakasserier. (blaljus.nu)
 • Den senaste månaden har kvinnor inom flera branscher gått ut och berättat om sexuella trakasserier, övergrepp och sexism i arbetslivet. (metro.se)
 • Det har funnits en tydlig tystnadskultur, att kvinnor bortförklarat sexism och trakasserier för sig själva. (metro.se)
 • Här växer metoo-kampanjen snabbt och kvinnor inom olika branscher har trätt fram gemensamt i stora upprop för att vittna om övergrepp och trakasserier. (metro.se)
 • Den 5 oktober rapporterade The New York Times om att flera kvinnor, bland andra skådespelarna Ashley Judd och Rose McGowan, anklagar filmproducenten Harvey Weinstein för sexuella trakasserier som pågått under flera årtionden. (bohuslaningen.se)
 • Ytterligare kvinnor träder fram och anklagar honom för sexuella trakasserier, bland andra Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Rosanna Arquette, Eva Green och Heather Graham. (bohuslaningen.se)
 • 21 november 2017 Kvinnor inom den fackliga rörelsen vittnar om övergrepp och sexuella trakasserier. (handelsnytt.se)
 • Kvinnor inom fackföreningsrörelsen vittnar i sociala medier om hur de utsatts för sexuella övergrepp och trakasserier i samband med fackliga aktiviteter. (handelsnytt.se)
 • I spåren av #metoo-rörelsen har kvinnor inom en rad yrkesgrupper de senaste veckorna trätt fram och vittnat om hur de utsatts för sexuella trakasserier och övergrepp på jobbet. (handelsnytt.se)
 • Nu anmäler över femhundra kvinnor polis och militär för sexuella trakasserier. (latinamerika.nu)
 • Kvinnor världen över har vittnat om sexuella trakasserier i samband med Metoo-kampanjen. (breakit.se)
 • Både kvinnor och män kan bli utsatta för sexuella trakasserier och både kvinnor och män kan utsätta andra för sexuella trakasserier. (su.se)
 • 34 % av alla kvinnor mellan 18-64 år uppger att de har utsatts för sexuella trakasserier under sitt arbetsliv. (politism.se)
 • Män och kvinnor har likartade attityder till vad som är att betrakta som sexuella trakasserier. (politism.se)
 • Ett uppror inom juristbranschen mot sexuella trakasserier har på några dagar samlat drygt 12 000 kvinnor i en grupp på Facebook och en av dem som sluter upp är gymnasieminister Anna Ekström.Responsen har varit stor och nu publiceras de kvinnliga juristernas vittnesmål om manliga övergrepp, tystnadskultur och diskriminering i Svenska Dagbladet.Bland kvinnliga jurister finns också ett stort missnöje med Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg i spåren av #metoo-upproret. (pressen.se)
 • 1 863 kvinnor i restaurangbranschen har skrivit ett upprop under mot sexuella trakasserier inom restaurangbranschen, rapporterar P3 Nyheter. (pressen.se)
 • Nu går 444 kvinnor och icke-binära i nattklubbsbranschen ut i ett upprop mot sexuella trakasserier under namnet #listanärstängd. (pressen.se)
 • De flesta kvinnor kan räkna upp otaliga tillfällen där de upplevt verbala kränkningar och fysiska trakasserier. (abounderrattelser.fi)
 • Men tyvärr är det inte bara på festivaler tjejer och kvinnor lever under reella hot om att bli utsatta för sexuella övergrepp. (realstars.eu)
 • ITUC beräknar att 35 procent av världens kvinnor utsatts för sexuella trakasserier eller våld på sina arbeten. (arbetarpartiet.se)
 • Cajsa Winge såg hur kvinnor ignorerades i arkitekturhistorien och upptäckte sexuella trakasserier från dj-båset. (arkitekten.se)
 • I höstas var hon med och startade uppropet #sistaspikenikistan mot trakasserier mot kvinnor inom byggsektorn. (arkitekten.se)
 • Den höga förekomsten av att ha erfarit sexuella trakasserier och övergrepp bland adopterade asiatiska kvinnor har även bekräftats av en kvalitativ studie som genomfördes av en KI-forskare för några år sedan. (wordpress.com)
 • Då studien var baserad på enkätsvar från ungdomar boendes i Västsverige så menade forskaren t o m att det mycket väl kunde handla om äldre smått alkoholiserade sjömän som hade sexuella erfarenheter av asiatiska kvinnor i bagaget efter att i sitt yrkesliv ha frekventerat de stora hamnstäderna i Asien. (wordpress.com)
 • Kampanjen uppmanar kvinnor, transpersoner och icke-binära att berätta om sina upplevelser av sexuella trakasserier och övergrepp för att belysa vilket stort samhällsproblem det är - och den har skapat enorma ringar på vattnet. (ki.se)
 • För att det är 18 gånger fler kvinnor som utsätts för sexuella övergrepp och för att 99% av sexuella övergrepp begås av män. (ki.se)
 • Tänk på: Både män och kvinnor kan utsätta eller utsättas för sexuella trakasserier av både kvinnor och män. (docplayer.se)
 • Under kampanjnamnet #dammenbrister backar tusentals finlandssvenska kvinnor upp varandra för att få ett slut på sexuella trakasserier - och framför allt på tystnaden kring dem. (yle.fi)
 • Kvinnor från olika branscher, inte minst från kultursektorn, delade med sig av sina erfarenheter av sexuella trakasserier och gick samman i gemensamma upprop och katten lyftes äntligen på bordet. (norden.org)
 • För unga kvinnor är sexuella trakasserier betydligt vanligare. (handelsnytt.se)
 • I artikeln framkom att den namngivna prästen tidigare avkragats efter anklagelser om sexuella trakasserier från två kvinnor. (journalisten.se)
 • #metoo , eller #MeToo , från engelskans "me too" för "jag också", är en hashtag som skapades i sociala medier för att uppmärksamma hur omfattande sexuella trakasserier är mot kvinnor. (wikipedia.org)
 • Skyldigheten att utreda och vidta åtgärder mot sexuella trakasserier gäller även då inhyrd eller inlånad personal och praktikanter anser sig utsatta. (arbetsgivarverket.se)
 • Prata med någon om hur du mår - Många som blir utsatta för sexuella trakasserier mår dåligt, känner sig hjälplösa eller tänker att det är de själva det är fel på. (tjejjouren.se)
 • Kvinnorna känner sig inte säkra i sina egna hem och har enligt de 1 300 anmälningar som lämnats in blivit utsatta för våldtäktsförsök, glåpord, hot, stölder och andra trakasserier. (latinamerika.nu)
 • En ny undersökning visar att sjuksköterskor inte bara blir utsatta för sexuella trakasserier av patienter - utan också av chefer och kolleger. (vardfokus.se)
 • Att såväl barndomskompisar, gamla skolkompisar, ytliga bekanta, ex-kollegor och nära vänner någon gång blivit utsatta för sexuella trakasserier är fruktansvärt och sorgligt - men inte alls överraskande. (aos.se)
 • Det är nedslående att 40 procent av sjuksköterskorna har blivit utsatta för sexuella trakasserier eller sexuella övergrepp. (sjukskoterskekarriar.se)
 • 40% av de kvinnliga sjuksköterskorna har blivit utsatta för antingen sexuella trakasserier eller sexuella övergrepp. (sjukskoterskekarriar.se)
 • Det är en viktig signal till besättningsmedlemmar som är utsatta för sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling. (sjomannen.se)
 • Folk har börjat märka att det de blivit utsatta för faktiskt är trakasserier, säger Vilhelmina Öhman, en annan administratör i gruppen. (yle.fi)
 • Till exempel uppger mellan 2 och 45 procent av de kvinnliga doktoranderna att de någon gång blivit utsatta för sexuella trakasserier. (arbetsmiljoforskning.se)
 • I många av de berättelser som kommit fram i metoo-uppropet, har den utsatta kvinnan inte anmält de sexuella trakasserierna till sin chef. (arbetsmiljoforskning.se)
 • Polisförbundet arbetar dagligen med att påverka de generella arbetsförhållandena och vi har enligt diskrimineringslagen ett ansvar att företräda medlemmar som anser sig ha blivit utsatta för trakasserier eller annan form av diskriminering. (blaljus.nu)
 • På Twitter, Facebook och Instagram vittnar kvinnliga skådespelare, journalister, artister och privatpersoner om sexuella övergrepp och trakasserier på arbetsplatsen. (bohuslaningen.se)
 • Det finns mycket stöd både i arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen för att aktivt arbeta med att förebygga och åtgärda sexuella trakasserier på arbetsplatsen. (st.org)
 • Vad som krävs av arbetsgivaren om sexuella trakasserier inträffar på arbetsplatsen. (st.org)
 • Sexuella trakasserier på arbetsplatsen är ett arbetsmiljöproblem och ska hanteras som ett sådant. (st.org)
 • Närmare 80 procent av de svarande kvinnliga techgrundarna har upplevt eller känner någon som utsatts för sexuella trakasserier på arbetsplatsen. (breakit.se)
 • Manliga sjuksköterskor i Norge uppger dubbelt så ofta som kvinnliga att de utsätts för sexuella trakasserier från andra anställda på arbetsplatsen. (vardfokus.se)
 • Genom att skriva under här lovar jag att om jag blir varse om sexuella trakasserier på arbetsplatsen så gör jag något åt saken. (skrivunder.com)
 • Månadens juridikfråga: "Sexuella trakasserier på arbetsplatsen - vilka skyldigheter har vi som arbetsgivare? (breakit.se)
 • Inledningsvis har ni som arbetsgivare en skyldighet att förebygga sexuella trakasserier på arbetsplatsen. (breakit.se)
 • Får ni kännedom om att det förekommer sexuella trakasserier på arbetsplatsen har ni dessutom en skyldighet att utreda detta och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra de sexuella trakasserierna. (breakit.se)
 • Dessa utrednings- och åtgärdsskyldigheter gäller för sexuella trakasserier som har samband med arbetet, vilket även inkluderar händelser utanför arbetsplatsen, till exempel tjänsteresor, konferenser, den årliga julfesten eller andra företagsevenemang. (breakit.se)
 • Det räcker med att det förekommer misstankar, rykten eller iakttagelser på arbetsplatsen om att sexuella trakasserier har inträffat för att arbetsgivarens utredningsskyldighet ska aktualiseras. (breakit.se)
 • Förutom på själva arbetsplatsen utsattes hon för sexuella trakasserier också på en av arbetsgivaren arrangerad båtresa i augusti 2000 och på Postens julfest den 8 december 2000. (lagen.nu)
 • Sjukskrivningen var en direkt följd av våldtäkten och de sexuella trakasserierna på arbetsplatsen. (lagen.nu)
 • Av läkarens journalanteckningar framgår bl.a. att E.A. berättade om att hon utsatts för våldtäkt och en lång serie sexuella trakasserier på och i anknytning till arbetsplatsen. (lagen.nu)
 • Sexuella trakasserier på arbetsplatsen är ett allvarligt arbetsmiljöproblem. (blaljus.nu)
 • Även om det är arbetsgivaren som har det formella ansvaret för att förebygga och åtgärda sexuella trakasserier på arbetsplatsen så har vi en viktig roll. (blaljus.nu)
 • Vad är sexuella trakasserier i juridisk mening och hur kan vi motverka dem? (svt.se)
 • På vilken organisatorisk nivå bör en policy formuleras för att motverka mobbning, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier? (skl.se)
 • Sexuella trakasserier från kolleger och överordnade är helt oacceptabelt och arbetsgivarna behöver uppenbarligen agera mer kraftfullt för att motverka detta. (vardfokus.se)
 • Lagen ställer krav på att arbetsgivaren ska vidta aktiva åtgärder mot sexuella trakasserier, vilket innebär ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter. (breakit.se)
 • Efter att själv ha utsatts för grova sexuella trakasserier jobbar Emilia Åhfelt Dimitriadis idag med att motverka mobbning i arbetslivet. (san-nytt.se)
 • Sedan åtta år tillbaka jobbar Emilia Åhfelt Dimitriadis som hälso- och teamcoach, bland annat med att motverka trakasserier inom yrkeslivet. (san-nytt.se)
 • Den internationella fackliga organisationen ITUC betonar behovet av trygga anställningar för att motverka sexuella trakasserier på arbetet. (arbetarpartiet.se)
 • Även LO:s andre vice ordförande Berit Müllerström betonar betydelsen av trygga anställningar för att motverka sexuella trakasserier. (arbetarpartiet.se)
 • Vill du veta mer om forsknings- och samverkansprogrammet för att motverka sexuella trakasserier och förebygga genusbaserad utsatthet i svensk akademi, kontakta gärna Ulrika Helldén . (ki.se)
 • Gör vi vad vi kan för att motverka sexuella trakasserier t.ex. (kcsa.fi)
 • I nästa steg är det skolledningen som är skyldiga att anmäla detta till huvudmannen som direkt bör utreda omständigheterna och sedan ta fram åtgärder med syftet att trakasserierna ska upphöra men också ta fram åtgärder för att förhindra trakasserier i framtiden. (lararforbundet.se)
 • Om trakasserierna sker på andra platser än i skolan och på jobbet så kallas det för sexuellt ofredande eller sexuella övergrepp, som också är allvarliga brott. (tjejjouren.se)
 • Det är vår gemensamma skyldighet att sätta stopp för de sexuella trakasserierna i restaurangköken! (skrivunder.com)
 • Fundera på vilka rapporteringskanaler som de anställda ska använda sig av och vilka som ska utreda de sexuella trakasserierna. (breakit.se)
 • Ibland kan de sexuella trakasserierna komma från den närmsta chefen och då är det viktigt att att det finns andra sätt att rapportera om något händer, till exempel till HR eller annan funktion. (breakit.se)
 • Han är självklart positiv till hur metoouppropen bidragit till att belysa förekomsten av sexuella trakasserier mot sjuksköterskor, men tillägger att det inte räcker med en enskild kampanj för att få bukt med trakasserierna. (sjukskoterskekarriar.se)
 • För att åskådliggöra allvaret med de sexuella trakasserierna, följer här några exempel från drabbade kvinnliga sjuksköterskor. (sjukskoterskekarriar.se)
 • I vissa fall gäller skolans ansvar även för trakasserier som sker utanför skolan, om det är relaterat till skolans verksamhet. (1177.se)
 • Arrangörer och förtroendevalda har ett särskilt ansvar att förhindra sexuella trakasserier. (vof.se)
 • Som skolledare har man ansvar för skolans värdegrundsarbete samt riktlinjer och rutiner för hur man arbetar för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. (lararforbundet.se)
 • Här hittar du konkreta tips och guider till stöd för ditt ansvar att förebygga och hantera sexuella trakasserier. (vision.se)
 • Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro säger i en kommentar till undersökningen att arbetsgivaren har ett stort ansvar att utreda, åtgärda och förebygga sexuella trakasserier. (vardfokus.se)
 • Det är de som måste se det som sitt ansvar att sexuella trakasserier inte får förkomma. (arbetsmiljoforskning.se)
 • Om arbetsgivaren inte gör tillräckligt för att förhindra sexuella trakasserier kan detta leda till skadeståndsskyldighet samt ytterst personligt ansvar för de arbetsmiljöansvariga hos arbetsgivaren. (breakit.se)
 • En arbetsgivare har ett stort ansvar när det gäller sexuella trakasserier på arbetet. (radrumskane.se)
 • Vi har alla ett gemensamt ansvar i arbetet med att färre sjuksköterskor ska utsättas för sexuella trakasserier, säger Johan Larson, vice ordförande i Vårdförbundet. (sjukskoterskekarriar.se)
 • Metoo-kampanjen har skapat stor diskussion om sexuella trakasserier i samhället. (svt.se)
 • Efter metoo-rörelsens förra året startade Chalmers projektet "Chalmers mot sexism", efter att hundratals studenter börjat berätta om trakasserier, sexism och kränkningar på campus. (svt.se)
 • Peg Parnevik är en av alla som vittnar om sexuella övergrepp i kampanjen #metoo. (bohuslaningen.se)
 • För att förebygga trakasserier kommer Södertörns högskola att använda sig av alla de berättelser som kommit fram i metoo-rörelsen i olika processutbildningar och workshops, i handledarutbildningar och pedagogiska utbildningar. (arbetsmiljoforskning.se)
 • Den uppmärksammade Metoo-kampanjen har blottlagt sexuella trakasserier både i Sverige och internationellt. (breakit.se)
 • En efter en går olika branscher i Sverige ut i egna #metoo-upprop.Nu går 1 382 anställda, frivilliga, förtroendevalda och församlingsbor ut i uppropet #vardeljus mot sexuella trakasserier i Svenska kyrkan. (pressen.se)
 • Som en följd av #Metoo har hashtaggen #Ihave visat sig - en hashtag för män som erkänner att de är en del av strukturen och det här problemet och som kanske inte tänkt att saker de sagt och gjort varit sexuella trakasserier. (aos.se)
 • MeToo-rörelsen och de olika upprop som startats i dess kölvatten har riktat blickarna mot problemen med sexuella trakasserier på arbetet. (arbetarpartiet.se)
 • metoo-debatten har tillsammans med #lättaankar och branschinitiativet #vågrätt medfört att arbetet med att utreda sexuella trakasserier och kränkande särbehandling har fått högre prioritet bland arbetsgivarna. (sjomannen.se)
 • Under hösten har #MeToo- kampanjen gjort att ett stort fokus har riktats mot sexuella trakasserier överallt i vårt samhälle och även i skolan. (svedala.se)
 • Att komma åt tystnadskulturen kring trakasserier och övergrepp är själva kärnfrågan i #metoo-kampanjen. (yle.fi)
 • Många har vittnat om sexuella trakasserier i kampanjen #MeToo. (chef.se)
 • Över 65 metoo-upprop, däribland handelns #obekvämarbetstid, vill sätta stopp för sexuella trakasserier i samhället. (handelsnytt.se)
 • Dessutom var drottningen och Victoria med under en manifestation mot sexuella trakasserier i samband med MeToo-kampanjen på Södra teatern nyligen. (aftonbladet.se)
 • Uppmaningen blev snabbt viral och det skapades en hashtag , #metoo , som visade hur utbrett det är med sexuella trakasserier. (wikipedia.org)
 • En ideell organisation som ger stöd och rådgivning till de som utsatts för sexuella övergrepp, deras närstående och även de som i sitt arbete kommit i kontakt med sexuella övergrepp. (ki.se)
 • Med det som underlag och med en del tankar och värderingsövningar jag använt tidigare startade jag upp terminens arbete mot sexuella trakasserier. (svedala.se)
 • Dessutom gav Universitets- och högskolerådet (UHR) en inblick i det pågående arbetet med en rapport om lärosätenas arbete med att förebyggande sexuella trakasserier. (ki.se)
 • 2 Region Östergötlands ställningstagande Nolltolerans och systematiskt arbete Region Östergötland har nolltolerans mot alla former av kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. (docplayer.se)
 • Du kan tipsa eller lämna ett klagomål till Diskrimineringsombudsmannen, DO om de ansvariga på din arbetsplats eller högskola inte gör något efter att de har fått veta att det förekommer sexuella trakasserier. (1177.se)
 • Jag hoppas att den här domen kan visa unga människor på väg ut på arbetsmarknaden att sexuella trakasserier oavsett form inte är acceptabelt på en arbetsplats, säger Anna Rosenmüller Nordlander, processförare på DO. (do.se)
 • Som ett led i dessa aktiva åtgärder bör ni bland annat upprätta tydliga riktlinjer och rutiner om vad som gäller på er arbetsplats och hur ni agerar vid fall av sexuella trakasserier. (breakit.se)
 • Sexuella trakasserier på en arbetsplats är ett dolt och växande problem. (radrumskane.se)
 • Vi kan stötta er i att förebygga och åtgärda sexuella trakasserier och kränkningar på er arbetsplats. (amphi.se)
 • Varje arbetsplats behöver ha en systematisk åtgärdsplan för hur sexuella trakasserier ska förebyggas och hanteras, säger Johan Larson. (sjukskoterskekarriar.se)
 • Det är en extrem arbetsmiljörisk att människor på en arbetsplats utsätts för trakasserier. (ki.se)
 • Alla sjuksköterskor, oavsett arbetsplats, har rätt att veta hur de ska hantera sexuella trakasserier på jobbet. (sjukskoterskekarriar.se)
 • Så säkrar du din arbetsplats mot sexuella trakasserier. (chef.se)
 • Dock visar resultaten att utsatthet för sexuella trakasserier var den viktigaste faktorn bakom depressiva symptom bland flickor, men inte bland pojkar. (forskning.se)
 • På myndigheter handlar sexuella trakasserier både om ett oönskat beteende från arbetskamrater, men också om en utsatthet gentemot medborgare. (st.org)
 • Syftet med satsningen var att minska polisernas utsatthet för hot, våld och trakasserier i dessa områden och förbättra arbetsmiljön för poliser i yttre tjänst. (blaljus.nu)
 • Christina Björklund, docent vid Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet, är sedan februari 2020 forskningsledare inom forsknings- och samverkansprogrammet mot sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet inom akademin. (ki.se)
 • Christina Björklund, ny forskningsledare inom forsknings- och samverkansprogrammet mot sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet inom akademin. (ki.se)
 • Sedan februari 2020 är hon forskningsledare inom det forsknings- och samverkansprogram mot sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet inom akademin, som lanserades den 8 mars 2019 av Karolinska Institutet, KTH, Malmö universitet och Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet. (ki.se)
 • Målet med programmet är att skapa forskningsbaserad kunskap för förebyggande av sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin. (ki.se)
 • Ett nytt forsknings- och samverkansprogram om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier, initierat av KI, KTH och Malmö universitet presenteras. (ki.se)
 • Få fasta tjänster, en hierarkisk organisation, hård konkurrens om forskningsmedel i kombination med en tystnadskultur och bristande ledarskap.Det är några av orsakerna till förekomsten av sexuella trakasserier och utsatthet på universitet och högskolor. (arbetsmiljoforskning.se)
 • Insatser för att förebygga och hantera sexuella trakasserier är centrala i arbetet för jämställdhet mellan könen och ett jämställt och inkluderande arbetsliv. (nikk.no)
 • Det betyder inte att det inte förekommer trakasserier, men mänskliga relationer är lite komplicerade och går inte alltid att hantera i regelverk, säger Gustav Amberg, rektor på Södertörns högskola. (arbetsmiljoforskning.se)
 • sjukvården bör aldrig sluta arbeta för att förebygga och hantera sexuella trakasserier. (sjukskoterskekarriar.se)
 • Som enskild sjuksköterska kan du ställa krav på att din arbetsgivare har en strukturerad plan för att förebygga och hantera sexuella trakasserier. (sjukskoterskekarriar.se)
 • Det är uppenbart att vi har betydligt mer kvar att göra även inom högskolor och universitet för att hantera sexuella trakasserier och kränkande behandling, säger Matilda Ernkrans. (ki.se)
 • Under hashtaggen #deadline har 4084 kvinnliga journalister samlats i ett upprop mot sexuella trakasserier och övergrepp i mediebranschen. (metro.se)
 • 40 procent av de kvinnliga sjuksköterskorna som svarade hade utsatts för sexuella trakasserier eller sexuella övergrepp i sitt yrke. (vardfokus.se)
 • Polisens användning av kroppsburna kameror i region Stockholm gör att poliserna känner sig mer trygga, och sexuella trakasserier mot kvinnliga poliser har minskat markant. (blaljus.nu)
 • Brås kartläggning av angrepp mot poliser visar också att attacker med sten, laser och så kallade bangers samt sexuella trakasserier mot kvinnliga poliser, har minskat markant under den period då kamerorna används. (blaljus.nu)
 • 80 kvinnliga komiker berättar om sexuella trakasserier och tystnadskultur i humorbranschen i ett nytt upprop. (pressen.se)
 • Under fredagen publicerade Svenska dagbladet ett upprop av över 1.300 kvinnliga politiker mot sexuella övergrepp och trakasserier i maktens korridorer. (pressen.se)
 • Fyra av tio kvinnliga sjuksköterskor har utsatts för sexuella trakasserier eller sexuella övergrepp i sin yrkesutövning. (sjukskoterskekarriar.se)
 • Lagstiftningen om sexuella trakasserier återfinns i diskrimineringslagen . (ne.se)
 • Att inte utreda uppgifter om sexuella trakasserier kan vara ett brott mot diskrimineringslagen och leda till att arbetsgivaren blir ersättningsskyldig. (st.org)
 • Sexuella trakasserier definieras i diskrimineringslagen (SFS 2008:567) som ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. (su.se)
 • Här har vi samlat handböcker och råd för hur du som fackligt förtroendevald kan arbeta mot sexuella trakasserier. (st.org)
 • Eli Gunhild By, ordförande för NSF, säger till Sykepleien att hon hoppas att både arbetsgivare och lärosäten kommer att uppmärksamma problemet och arbeta för att avslöja och förebygga sexuella trakasserier. (vardfokus.se)
 • En kvinnlig sjöman, som nästan var klar med utbildningen till sjökapten, hade just börjat arbeta på en av de statliga isbrytarna när hon utsattes för sexuella trakasserier av ett överordnat befäl. (sjomannen.se)
 • Att arbeta förebyggande mot sexuella trakasserier! (svedala.se)
 • Att vi i skolan ska arbeta mot trakasserier är ju självklart! (svedala.se)
 • och även "Att arbeta med sexuella trakasserier i skolan" från RFSU. (svedala.se)
 • Video + Text Nu lanserar Chef en specialsajt för alla chefer som vill arbeta aktivt mot sexuella trakasserier. (chef.se)
 • Men det är inte kopplat till en särskild diskrimineringsgrund, utan handlar om övertramp mot någons sexuella integritet, som tafsningar, ovälkomna inviter eller bilder som skickas. (vision.se)
 • Om du som student blir konstigt bemött av din lärare som kommer med märkliga kommentarer och ger dig blickar, kan det leda till att du väljer bort den kursen, även om det inte handlar om rena sexuella trakasserier som kan lagföras. (arbetsmiljoforskning.se)
 • En avgörande fråga när det gäller att bekämpa sexuella trakasserier på arbetet handlar därför om att bekämpa otrygga anställningar. (arbetarpartiet.se)
 • Handlar det om grova trakasserier som faller under brottsbalken tycker jag absolut att händelsen ska polisanmälas, men det måste vara den utsattes egna vilja som styr. (sjomannen.se)
 • Vittnesmålen handlar om händelser som ägt rum på svenskspråkiga läkares mottagningar, om kränkningar hos bilskolan som erbjuder svensk service, om trakasserier i klassrum och kafferum runtom i Svenskfinland. (yle.fi)
 • Det handlar om strukturell diskriminering, som sexuella trakasserier och askuldsundersökningar. (svd.se)
 • Infoblad om trakasserier och sexuella trakasserier i skolan. (do.se)
 • Efter diskussionerna om de många sexuella ofredanden på festivaler hoppas nu Skolverket att det ska bli lika mycket uppmärksamhet och åtgärder i skolan för att förebygga sexuella trakasserier. (sverigesradio.se)
 • Helena och Bella som börjar tvåan på gymnasiet nu tycker att det behövs mer samtal om sexuella trakasserier och ofredanden i skolan. (sverigesradio.se)
 • Förslagen går ut på att få "ett slut på sexism, sexuella trakasserier och övergrepp - i skolan, i hemmet, på våra arbetsplatser och i samhället i stort. (handelsnytt.se)
 • Materialet som har producerats av jämställdhetsombudsmannen gäller sexuella trakasserier i skolan. (rikoksentorjunta.fi)
 • Handels genomför en enkät bland medlemmar och förtroendevalda för att få en bild av hur många som utsatts för sexuella trakasserier på jobbet och i fackliga sammanhang. (handelsnytt.se)
 • I takt med att de otrygga anställningarna blir fler och facket försvagas riskerar sexuella trakasserier på jobbet bli vanligare på hela arbetsmarknaden. (arbetarpartiet.se)
 • Müllerström hänvisar till LO-rapporten "Sjuk av jobbet" som visar att var fjärde kvinna som jobbar inom exempelvis hemtjänst samt hotell och restaurang har utsatts för hot eller sexuella trakasserier i arbetslivet. (arbetarpartiet.se)
 • Att söka stöd hos sin chef är ju det man behöver göra när man utsatts för trakasserier eller övergrepp på jobbet. (sjukskoterskekarriar.se)
 • Arbetsgivarna måste agera mer kraftfullt mot sexuella trakasserier inom vården, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro. (vardfokus.se)
 • På Amphi arbetar vi dagligen med att stötta organisationer i att förebygga och agera vid trakasserier, kränkningar och våld. (amphi.se)
 • Många är oroliga och behöver vägledning i hur de ska agera när misstankar om sexuella trakasserier framkommer. (chef.se)
 • Var tredje chef vet inte hur de ska agera när en medarbetare anmäler sexuella trakasserier. (chef.se)
 • Resultaten pekar också på att redan låga nivåer av trakasserier, vid några enstaka tillfällen har samband med den psykiska hälsan och kan ge depressiva symptom bland flickorna, säger Heléne Zetterström Dahlqvist, doktorand. (forskning.se)
 • Sexuella trakasserier kan ibland vara ett juridiskt brott som kallas för sexuellt ofredande. (1177.se)
 • Sexuellt ofredande är när någon till exempel skickar bilder med sexuellt innehåll, kommer med oönskade sexuella förslag, blottar sig, tafsar eller på annat sätt kränker din personliga sexuella integritet. (1177.se)
 • Även att sätta upp eller skicka bilder med sexuellt innehåll kan vara sexuella trakasserier. (arbetsgivarverket.se)
 • Vi kräver nolltolerans mot sexuella trakasserier, sexuellt utnyttjande och våld. (abounderrattelser.fi)
 • Exempel: Tafsande eller annan ovälkommen beröring av sexuellt slag, ovälkomna sexuella anspelningar, kommentarer eller förslag, sexualiserande skämt eller jargong. (docplayer.se)
 • Kampanjen ville bryta tystnadskulturen som förekom kring sexuellt våld och sexuella trakasserier. (yle.fi)
 • Skolorna saknar redskap, kännedom och information om sexuellt utnyttjande och sexuella trakasserier. (yle.fi)
 • Två tredjedelar har erfarenhet av sexuella trakasserier och var tredje kvinna som studerar vid universitet och högskolor uppger att hon blivit sexuellt trakasserad under det senaste året. (arbetsmiljoforskning.se)
 • Förbundets uppfattning är att det stora problemet på arbetsmarknaden inte är att det sker en massa falska anklagelser mot män utan att det förekommer sexuella trakasserier och könsdiskriminering. (ingenjoren.se)
 • I dag stod det även klart att techinvesteraren Shervin Pishevar tar timeout från sitt riskkapitalbolag och Hyperloop One efter anklagelser om sexuella trakasserier. (breakit.se)
 • Anklagelser om övergrepp och trakasserier måste omedelbart leda till åtgärder. (journalisten.se)
 • I dagarna har en politiker inom Miljöpartiet lämnat partiet efter anklagelser om sexuella trakasserier. (miun.se)
 • Efter anklagelser om sexuella övergrepp lämnar även Lotta Bromé , programledare för P4 Extra , Sveriges Radio den 21 november. (wikipedia.org)
 • Skolinspektionens barn- och elevombudsman ansvarar för att utreda kränkningar, medan diskrimineringsombudsmannen utreder anmälningar om sexuella trakasserier. (lararforbundet.se)
 • TCOs handbok mot sexuella trakasserier i arbetslivet vänder sig till dig som är fackligt förtroendevald och är en praktisk guide i arbetet mot sexuella trakasserier. (st.org)
 • Utred fler anmälningar om sexuella trakasserier i arbetslivet. (handelsnytt.se)
 • För att komma tillrätta med problemet anser han att sjukvårdens chefer tydligt behöver markera att det är nolltolerans som gäller och kommunicera att det blir kännbara konsekvenser för medarbetare som exempelvis utsätter sina kollegor för sexuella trakasserier. (sjukskoterskekarriar.se)
 • Personalavdelningar, ansvariga chefer och arbetsledare måste utbildas och få verktyg för att bemöta och ta emot anmälningar och berättelser om sexuella trakasserier. (journalisten.se)
 • Tyvärr är sexuella trakasserier vanligt på både skolor och arbetsplatser. (tjejjouren.se)
 • De ST-anknutna arbetsplatser som har granskats i media har i många fall haft få anmälningar om sexuella trakasserier. (st.org)
 • Många arbetsplatser har ofta en policy mot just sexuella trakasserier. (radrumskane.se)
 • Sexuella trakasserier är ett problem på våra arbetsplatser. (yle.fi)
 • Stjärnan togs in på förhör och delgavs misstanke för bland annat försök till sexuell trakasserier. (kimura.se)
 • Undersökningen visar bland annat att kvinnorna i större grad än männen upplever att sexuella trakasserier tenderar att inte rapporteras inom tech. (breakit.se)
 • Deltagarna kunde bland annat diskutera möjliga forsknings- och utvecklingsprojekt och ge synpunkter på en nationell enkätstudie om sexuella trakasserier som ska genomföras inom programmet. (ki.se)
 • Debattören och journalisten Joakim Lamotte som bland annat är känd för sina Facebookvideos, men även från SVT Uppdrag Granskning, har engagerat sig mot sexuella trakasserier som drabbar tjejer. (nyheteridag.se)
 • Om utredningen visar att det förekommit trakasserier ska du vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra fortsatta trakasserier. (arbetsgivarverket.se)
 • När någon visar eller sätter upp sexuella bilder som känns obehagliga, till exempel porrbilder. (tjejjouren.se)
 • Den visar också att det är flickornas psykiska hälsa som påverkas negativt av sexuella trakasserier, inte pojkarnas. (forskning.se)
 • Schysst stalls hemsida främjar nolltolerans mot sexuella trakasserier med en webbutbildning, en genomtänkt chattbott som man kan ställa anonyma frågor till, och en karta som visar alla Schyssta stall i Sverige, det vill säga stall där arbetsgivaren godkänts på webbutbildningen. (iuf.org)
 • Det kan vara blickar, visslingar och kommentarer om ditt utseende, som du upplever som sexuella och obehagliga. (tjejjouren.se)
 • Ett beteende kan alltså uppfattas som sexuella trakasserier av en person medan en annan inte alls upplever det så. (su.se)
 • Kartläggningen ska resultera i ett idéhäfte om hur man kan jobba förebyggande och aktivt med att förhindra sexuella trakasserier. (nikk.no)
 • De bör aktivt uppmana sina anställda att berätta om sexuella trakasserier och övergrepp. (journalisten.se)
 • Efter fredagens gemensamma upprop i SvD, där 1 300 politiker hade samlat 250 vittnesmål om sexuella trakasserier inom svensk politik, utreds nu två politiker i Liberalerna för sexuella trakasserier. (pressen.se)
 • Vi jobbar med samma kärna så det blev naturligt att gå samman i ett gemensamt upprop mot sexuella trakasserier. (arkitekten.se)
 • me too-rörelsen, globalt upprop mot sexuella trakasserier och övergrepp. (ne.se)
 • Arbetsgivaren är ansvarig för att utreda och förebygga sexuella trakasserier. (lararforbundet.se)
 • Är arbetsgivaren skyldig att anmäla sjukskrivningar på grund av sexuella trakasserier, kränkande särbehandling eller mobbning till Arbetsmiljöverket eller Försäkringskassan? (skl.se)
 • Om en utredning konstaterat att det varit tal om sexuella trakasserier, kränkande särbehandling eller mobbning förknippad med sjukdom eller att någon ställts utanför arbetsplatsens gemenskap ska arbetsgivaren anmäla det som en arbetssjukdom. (skl.se)
 • Förklara för den utsatte vilka regler som gäller beträffande sexuella trakasserier, vilka skyldigheter arbetsgivaren har och vad den fackliga organisationen kan hjälpa till med. (blaljus.nu)
 • Även den handlade om sexuella ofredanden och övergrepp, men med fokus på gränsdragningar, gråzoner och vikten av kommunikation. (wikipedia.org)
 • sexuella trakasserier, handling eller uppträdande av sexuell natur som kränker en annan persons värdighet. (ne.se)
 • Sexuella trakasserier är ovälkommet uppträdande av sexuell natur. (vof.se)
 • Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. (ingenjoren.se)
 • Sexuella trakasserier är ett kränkande uppträdande av sexuell natur, t.ex. (tt.se)
 • Exempel: nedlåtande eller förlöjligande kommentarer, skämt eller förolämpande generaliseringar som kan kopplas till någon av diskrimineringsgrunderna Sexuella trakasserier Sexuella trakasserier är när handlingen är kopplad till sexuell natur och kränker någons värdighet. (docplayer.se)
 • I lärarnas yrkesetik har vi förbundit att alltid bemöta eleverna med respekt för deras personer och integritet samt skydda varje individ mot skada, kränkning och trakasserier. (lararforbundet.se)
 • I sin egen forskning studerar hon mobbning och trakasserier inom akademin samt hur den psykosociala arbetsmiljön påverkar prestation och hälsa. (ki.se)
 • Nu har startskottet gått för ett nytt forsknings- och samverkansprogram som ska ge kunskap om sexuella trakasserier inom akademin - samt leda till forskningsbaserade förbättringar. (ki.se)
 • Utöver det internationella fokuset på Pekingplattformen kommer det att riktas särskild uppmärksamhet mot områdena våld och trakasserier, män och jämställdhet samt LGBTI-frågor. (nikk.no)
 • Nu har Searle hamnat i hetluften på ett annat vis, nämligen som förövare i vad som verkar vara ett allvarligt fall av sexuella trakasserier vid det universitet där han verkat i närmare 60 år, UC Berkeley. (blogspot.com)
 • Forsknings- och samverkansprogrammet syftar också till att skapa en nationell kunskapsplattform för arbetet mot sexuella trakasserier. (ki.se)
 • Företag med problem med sexuella trakasserier gräver sin egen grav. (chef.se)
 • Inom kort lär polisens problem med sexuella trakasserier, ännu värre övergrepp och liknande som samlats in under #nödvärn bli offentliga. (blaljus.nu)
 • Det är helt sjukt att vi tjejer ska behöva vara rädda för sexuella ofredanden. (aftonbladet.se)
 • I väntan på att de försvinner måste vi hitta en lösning så att även personer med osäkra antällningar slipper övergrepp och får möjlighet att rapportera trakasserier till sin arbetsgivare. (journalisten.se)
 • Såväl anställda som studenter tycker det är svårt att veta vad som utgör sexuella trakasserier och när det är befogat att göra en anmälan, skriver Anette Agardh, professor i global hälsa, och Torbjörn von Schantz, rektor för Lunds universitet. (skolporten.se)
 • Att besvara frågor om erfarenheter av sexuella trakasserier kan leda till att svåra minnen eller upplevelser väcks till liv. (ki.se)
 • 2. Liera dig med någon som har mycket kunskap om sexuella trakasserier och jämställdhet, som kan vara med under utbildningar. (arbetsmiljoforskning.se)
 • Även vi fackliga organisationer måste bli bättre på att sprida kunskap om jämställdhet, trakasserier och kränkande särbehandling. (vdtidningen.se)
 • När ska du som arbetsgivare utreda påståenden om på sexuella trakasserier? (arbetsgivarverket.se)
 • Det förebyggande arbetet för att förhindra förekomsten av sexuella trakasserier och repressalier som sker i samverkan mellan arbetsgivare och den fackliga organisationen och dess förtroendevalda. (st.org)
 • Det drogs igång i mars för att informera och utbilda arbetsgivare, anställda och elever som studerar för att jobba i hästnäringen om vad som menas med sexuella trakasserier och hur man hanterar dem. (iuf.org)
 • Vi är osäkra på vilka skyldigheter vi har som arbetsgivare om det skulle förekomma några sexuella trakasserier bland vår personal. (breakit.se)
 • När utredningen har genomförts ska ni som arbetsgivare bilda er en uppfattning av om sexuella trakasserier har förekommit eller inte. (breakit.se)
 • Någon ger dig oönskade sexuella förslag när ni träffas, via sociala medier eller på annat sätt. (1177.se)
 • Kultur & Nöje Sociala medier översvämmas av berättelser om sexuella trakasserier. (bohuslaningen.se)
 • tafsande eller ovälkommen beröring, ovälkomna sexuella anspelningar eller kommentarer, sexualiserad jargong eller ett sexualiserat språkbruk, blickar och gester. (tt.se)
 • Det var återkommande sexuella trakasserier bestående i bl.a. fysiska beröringar och nedlåtande kommentarer. (lagen.nu)
 • Tre lokala föreningar ska berätta hur de möter och arbetar mot sexuella trakasserier. (svt.se)
 • På Malmö universitet webbplats kan du läsa mer om hur lärosätet arbetar med sexuella trakasserier. (mah.se)
 • Projektet ska utveckla ett nordiskt nätverk som ska kartlägga hur kommuner i Norden arbetar med sexuella trakasserier inom hälsosektorn. (nikk.no)
 • På advokatbyrån Dittmar & Indrenius arbetar man medvetet för en företagskultur som inte ger grogrund för trakasserier. (yle.fi)
 • Kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier kan ske antingen från en medarbetare eller av någon i arbetsgivareställning. (docplayer.se)
 • Utsätts du för trakasserier i någon form från en medarbetare kontaktar du din närmsta chef, se bilaga 1. (docplayer.se)
 • En medarbetare blir anklagad för sexuella trakasserier. (chef.se)
 • Jag har forskat mycket kring mobbning och trakasserier inom akademin, nu blir det en mer specifik inriktning och ett större, multidisciplinärt sammanhang - det känns väldigt spännande, säger Christina Björklund. (ki.se)
 • Lanseringen inleddes av ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans (S), som under sitt anförande menade att mörkertalet är stort vad gäller sexuella trakasserier inom akademin. (ki.se)
 • Under dagen presenterade även Vetenskapsrådet en internationell forskningsöversikt om sexuella trakasserier i akademin. (ki.se)
 • Jag skulle kunna berätta tusentals berättelser om sexuella trakasserier inom akademin, säger forskaren Fredrik Bondestan, forskningssamordnare vid Nationella sekretariatet för genusforskning. (arbetsmiljoforskning.se)
 • Hon är universitetslektor i arbetsvetenskap vid Högskolan Dalarna och har forskat om sexuella trakasserier inom akademin. (arbetsmiljoforskning.se)
 • Fredrik Bondestam har gått igenom all forskning om sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön inom akademin mellan 1987 och 2007. (arbetsmiljoforskning.se)
 • 4 627 har skrivit under uppropet #sistaspikenikistan som fått in ungefär 200 vittnesmål om sexuella trakasserier på arbetet. (sverigesradio.se)
 • Arkitekten Cajsa Winge blev en av frontfigurerna för uppropen mot sexuella trakasserier när hon var med och startade uppropet #sistaspikenikistan, som förenar både byggnadsarbetare och arkitekter. (arkitekten.se)
 • Uppropet har valt att inkludera transpersoner och icke-binära för att risken att utsättas för sexuella brott är ännu högre bland dem. (ki.se)
 • Den 19 november samlades 200 skådespelare från uppropet #tystnadtagning i en manifestation på Södra Teatern i Stockholm där anonyma vittnesmål om sexuella övergrepp lästes upp på scenen. (wikipedia.org)
 • 2, 3 )skyldig att vid kännedom om trakasserier och sexuella trakasserier utreda och vidta åtgärder, utredningsskyldighet. (docplayer.se)
 • Fortsätter utövaren sitt beteende kan det vara sexuella trakasserier. (arbetsgivarverket.se)
 • Ibland är det dock uppenbart att den som trakasserar borde ha förstått att han eller hon gör sig skyldig till ett oönskat beteende och då behövs inget klargörande för att det ska bedömas som sexuella trakasserier. (su.se)
 • Ungas brottsliga beteende och offerupplevelser har minskat under de senaste åren, men till exempel mobbning och trakasserier på nätet och via mobilappar är allmänna problem bland unga i dag. (rikoksentorjunta.fi)
 • När någon sprider sexuella rykten, till exempel om att du har haft sex med väldigt få - eller med många. (tjejjouren.se)
 • Det är exempel på sexuella trakasserier. (tjejjouren.se)
 • Det kan till exempel vara ovälkomna förslag på sexuella handlingar, oönskad fysisk kontakt, ovälkomna sexuella anspelningar eller könsord och nedsättande skämt om det kön som arbetstagaren tillhör. (breakit.se)
 • De kan till exempel vittna mobbning eller trakasserier och tala om vad de har sett med varandra. (rikoksentorjunta.fi)