• Nathan Shachars kolumn i DN om vår kulturs patologiska fixering vid sexuella snaskigheter och hur identitetspolitiken när det gäller ras och sexuella läggningar fått motsatt effekt: Gjort samhället mer inhumant och bristfälligt när det gäller det sociala kitt som inkluderar minoriteter och det avvikande. (bengtmalmgren.com)
 • Det här inlägget postades i Samhälle och har märkts med etiketterna homosexualitet , sexualitet , sexuella minoriteter . (bengtmalmgren.com)
 • Det kan handla om olika sjukdomar, att vara kortväxt och olika sexuella avvikelser. (wikipedia.org)
 • Tycker ni det är ok att lära små barn om olika sexuella avvikelser? (wordpress.com)
 • 6. Sexuella brott - Allt från tvång till olika sexuella avvikelser, sexuellt utnyttjande, tvång till prostitution eller delaktigheter i porrfilmer, etc. (detektiven.eu)
 • Diagnosen sexuell masochism kommer att ställas om personen under minst sex månader upplevt återkommande och intensiva sexuella fantasier, sexuella impulser eller sexuella beteenden involverande att bli förnedrad, slagen, bunden eller i övrigt utsättas för lidande, samt om detta innebär kliniskt signifikant lidande eller funktionsnedsättning i sociala, yrkesmässiga eller andra viktiga livsområden. (qx.se)
 • Diagnosen sexuell sadism kommer att ställas om personen under minst sex månader upplevt återkommande och intensiva sexuella fantasier, sexuella impulser eller sexuella beteenden involverande att utsätta en annan person för fysiskt eller psykologiskt lidande, samt om personen upplever lidande eller funktionsnedsättning eller har sökt sexuell stimulering från beteende som involverar fysiskt eller psykologiskt lidande av två eller fler icke-samtyckande personer på skilda tillfällen. (qx.se)
 • Därmed var läkaren häktad för sex grova sexuella övergrepp mot barn, åtta fall av sexofredande, sex fall av utnyttjande av barn för sexuell posering och sex barnpornografibrott. (svt.se)
 • Jag delar uppfattningen att den nationella hjälplinjen Preventell vid Centrum för Andrologi och Sexualmedicin, Casm, vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge är unik och fyller en viktig funktion med att bistå med information om sexuell störning till personer med sexuella avvikelser och hypersexuell störning. (riksdagen.se)
 • a att belysa hur man möter sexuella frågor och problem, sexualfysiologi, mäns och kvinnors sexualitet, den psykosexuella utvecklingen, metodfrågor, sexuella problem i parrelationen, sexuell beroendeproblematik, sexuell övergreppsproblematik: drivkrafter bakom brotten och följdverkningar för offren. (esh.se)
 • Det hjälper Normalisera hormoner män, återställa sexuell lust och förbättra den sexuella funktionen. (aicasweden.org)
 • Arbetet kan också innebära bedömningar och psykiatrisk behandling av patienter med sexuell dysfunktion, hypersexuell störning och sexuella avvikelser. (halsojobb.se)
 • Kursen ger fördjupad kunskap om olika sexuella problem hos individer och i parrelationer. (esh.se)
 • Kursinnehållet består i att ge deltagarna grundläggande teoretiska kunskaper i klinisk sexologi samt att initiera och utveckla metoder för att möta och arbeta med sexuella frågor och problem. (esh.se)
 • Dessa kunskaper ska i hög grad passa in i landstingets eller kommunens befintliga verksamheter och arbetsgrupper samt i privatpraktiserande verksamheter där man möter sexuella frågor och problem. (esh.se)
 • besitta grundläggande teoretiska kunskaper i klinisk sexologi - kunna överföra teoretiska tankar till praktiskt kliniskt arbete - ha en förståelse för vad olika sexuella symtom kan innebära och uttrycka - erhållit användbara verktyg i form av modeller och metoder för att möta sexuella frågor och problem - utvecklats i sitt kliniska arbete genom diskussioner och falldragningar samt genom ett holistiskt synsätt. (esh.se)
 • Kursen riktar sig till läkare, psykologer, socionomer eller motsvarande och ger fördjupad kunskap om sexuella problem. (ottar.se)
 • Detta till exempel genetiska eller kromosomala avvikelser, problem med reproduktionssystemets organ, etc. (ktopclinic.com)
 • För närvarande 10% av dem står inför olika problem i den sexuella sfären. (aicasweden.org)
 • Det här inlägget postades i Samhälle och har märkts med etiketterna homosexualitet , sexualitet , sexuella minoriteter . (bengtmalmgren.com)
 • Sexuella minoriteter kallas de grupper av människor vars sexualitet avviker från de rådande sexuella normerna. (wikipedia.org)
 • Den tar bland annat upp sexualfysiologi, sexuella avvikelser såsom tvångsmässig sexualitet, övergreppsproblematik, d v s följdverkningar för offer och drivkrafter bakom brotten. (esh.se)
 • De få föreläsningar vi hade om sexualitet hade fokus på psykologin hos sexualförövare eller barn som offer för sexuella övergrepp, säger Malin Nordström. (ottar.se)
 • För att kunna se avvikelser i ett barns beteende behövs kunskap. (orebro.se)
 • Jag vill genom mitt ideella arbete hjälpa personer med icke normativa sexuella läggningar och könsidentiteter. (sydasien.se)
 • Hirschfeld ville skapa förståelse för de sexuellt avvikande och menade att dessa "avvikelser" var medfödda, och skapade en kategori av "sexuella mellanstadier" (ty: sexuelle Zwischenstufen) där de homosexuella inordnades. (ki.se)
 • Anledningarna till att man blir homosexuell kan vara m nga alltifr n olika former av sj lvvald tillv njning till olyckliga uppv xtf rh llanden, ensamhet, besvikelser i kontakter med det motsatta k net eller att man som barn utsatts f r sexuellt utnyttjande och f r sv ra vergrepp. (luk.se)
 • Om händelsen har polisanmälts ska du som arbetsgivare ändå utreda påståendena om sexuella trakasserier? (arbetsgivarverket.se)
 • Idag sände P1 Kaliber ett inslag om sexuella trakasserier inom slutenvården i Sverige. (mikaelfunke.se)
 • Först efter en gemensam anmälan från sex fackliga organisationer ska kommunen utreda eventuella sexuella trakasserier från toppchefer på förvaltningen. (skolvarlden.se)
 • Personligheten utvecklar ett hat och vittnar om en människosyn som ser avvikelser som ett brott inte bara i gemene mans ögon utan även enligt landets lagar. (sydasien.se)
 • Homosexuella och bisexuella torde vara de talrikaste sexuella minoriteterna. (wikipedia.org)
 • P grund av straffp f ljden och den sociala osynligheten var det sv rt f r homosexuella att finna en partner. (finnqueer.net)
 • Cyproteron (tablett cyproteron 50 mg) används i Sverige för att hämma könsdriften vid sexuella avvikelser och/eller hypersexualitet hos män och vid överdriven hårväxt, hirsutism, hos kvinnor. (lakemedelsverket.se)
 • Anmälningar om unga flickor och kvinnor som utsatts för sexuella närmanden duggar nu tätt från olika delar av världen. (petterssonsblogg.se)
 • Män från norra Afrika och Mellanöstern samlas runt ensamma kvinnor/flickor, gör sexuella närmande och stjäl deras tillhörigheter. (petterssonsblogg.se)
 • Skötare som utsätter bältade kvinnor för sexuella övergrepp. (faktum.se)
 • I boken får vi möta RFSU:s uppdelning av olika sexuella beteenden, från förväntade/naturliga beteenden till sådana som inte är acceptabla. (orebro.se)
 • När man läser de review-artiklar som ligger till grund för förslagen om sexuella avvikelser ekar frånvaron av forskningsstöd. (qx.se)
 • Men sen kom jag att tänka på att han inte är mindre värd på grund av sina sexuella avvikelser. (novell.nu)
 • Gradvis effekt medlet har rapporterat friskare sexuella relationer och en mer stabil och pålitlig alternativ. (viagrasalg.com)
 • En ökning av det sexuella våldet i nära relationer märker även Roks nya ordförande Zozan Inci av. (bpis.nu)
 • För att bestämma enskilda egenskaper används Lichko-testet för karaktärförstärkning, som kommer att bedöma uppenbara och dolda psykologiska avvikelser från normen. (lifecare-counseling.com)
 • Cyproteron kan även användas för att minska sexualdriften hos män med sexuella avvikelser. (lakemedelsvarlden.se)
 • En läkare som jobbat på flera platser i landet misstänks för sexuella övergrepp på ett stort antal barn samt barnpornografibrott. (svt.se)
 • I januari 2018 häktades läkaren misstänkt för fem fall av sexuella övergrepp på barn. (svt.se)
 • Läkaren har även polisanmälts för sexuella övergrepp med anledning av en undersökning av ett barn via den digitala tjänsten Kry. (svt.se)
 • Inför åtalet omfattar misstankarna mot läkaren sexuella övergrepp mot 52 barn och 18 vuxna. (svt.se)
 • Barn skall inte matas med en massa sexuella föreställningar som vi vuxna prackar på dem. (wordpress.com)
 • Den säger bara att så länge barn är under 18 år så är all utbildning om sexuella läggningar för dem exklusivt en rättighet för deras föräldrar. (nsk.se)
 • Hon kan tackla sexuella övergrepp, rasism, konspirationstänk, neokolonialism, klassresor och alla de där sakerna utan att kunna stanna upp och peka på dem som om de vore de avvikelser från normen många vill intala sig att de är. (dagensbok.com)
 • Det må vara tidigt att på förhand förutsäga vad Guillous 1900-tal kommer att försöka lära oss om vad som skedde i världen, vad vi tänkte då (om rasism, om utplundring av det som ännu inte kallades Tredje Världen, om jämställdhet och om sexuella avvikelser) och vad vi gjorde åt det. (clarte.nu)
 • Den pågående normupplösningen - eller, mer modernt, den normkritiska ideologin - bygger mycket på att visa att alla sexuella preferenser är lika goda och naturliga. (bengtmalmgren.com)
 • Mans formel Potential Forte ökar styrkan och förbättrar kvaliteten av det sexuella livet av män i fertil ålder. (aicasweden.org)
 • Man fann avvikelser i sex barns journaler som handlade om att patientens orsak till att söka vård inte motiverade den undersökning som läkaren gjort. (svt.se)