• Sexualupplysning i Uppslagsverket Finland (webbupplaga, 2012). (wikipedia.org)
 • Nu ger regeringen 3,7 miljoner kronor till RFSU för sexualupplysning riktad mot den gruppen. (svt.se)
 • UPOS (upplysning på olika språk) är RFSU:s satsning för att nå ut med sexualupplysning till personer som inte har svenska som modersmål. (rfsu.se)
 • Pelle Ullholm, sakkunnig i sexualupplysning på RFSU, presenterar materialet 'Vill du? (urplay.se)
 • Kulturnyheterna bad två utomstående experter från RFSU (Riksförbundet för sexualupplysning) att ge sin syn på saken. (svt.se)
 • Genom sexualupplysning, utbildning och opinionsbildning vill RFSU slå hål på fördomar, bota kunskapsbrist och öka den sexuella hälsan, i Sverige såväl som internationellt. (mynewsdesk.com)
 • Vi tycker att det är ett mycket positivt initiativ från Livemusik Sverige, säger Pelle Ullholm, sakkunnig sexualupplysning hos RFSU. (mynewsdesk.com)
 • Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, är en ideell organisation för sexualupplysning och sexualpolitik, som har funnits sedan 1933. (eniro.se)
 • Genom sexualupplysning, utbildning och opinionsbildning vill RFSU slå hål på fördomar, bota kunskapsbrist och öka den sexuella hälsan. (shopping4net.se)
 • Det har gått ett par månader sedan UR lanserade sin satsning på sexualupplysning i skolan i samarbete med RFSU. (sea.nu)
 • Det blir poesiläsning, fängelserelaterat sexualpolitiskt quiz och en RFSU-informatör berättar om hur det är att hålla sexualupplysning på anstalter. (genusfotografen.se)
 • V rldens viktigaste bok ges ut tillsammans med RFSU, Sveriges st rsta akt r inom sexualupplysning och det sj lvklara valet f r dem som vill ha r d om sexualundervisning. (bokus.com)
 • Trots detta säger bara 19 procent av svenskarna att de är nöjda med den sexualupplysning de fått i skolan. (fof.se)
 • De äldre hade överhuvudtaget ingen sexualupplysning i skolan och den sexualupplysning som fanns i skolan på 1950-talet var kanske inte särskilt bra. (fof.se)
 • Ett vanligt argument mot tidig sexualupplysning i skolan eller sexprat i tv är att man som förälder själv vill ta det snacket med sina barn. (mama.nu)
 • Jag tror att det är väldigt få som har haft en bra sexualupplysning i sitt liv, oavsett om vi pratar om skolan eller hemmet. (metro.se)
 • när regeringen beställer utredningar om till exempel jämställdhetspolitik, sexualupplysning i skolan eller samtyckeslagstiftning agerar de ofta remissinstans. (su.se)
 • 600 muslimska barn togs ut i skolstrejk av sina föräldrar för att skolan hade sexualupplysning som inkluderade homosexualitet. (emanuelkarlsten.se)
 • Under hennes tid infördes rätten till abort, förbud mot barnaga och "våldtäkt inom äktenskapet", fullt utbyggd barnomsorg, förbättrad sexualupplysning i skolan och en rad andra viktiga reformer. (arbark.se)
 • Sexualupplysning innebär upplysning om preventivmedel i olika former för skydd mot sjukdomar och för att sexuallivet skulle bli mer njutningsfullt, men främst för barnbegränsning som medel att minska fattigdom och misär, där det förekom på grund av stora familjer eller havandeskap bland ogifta kvinnor. (wikipedia.org)
 • Långt ifrån alla i världen har tillgång till preventivmedel och sexualupplysning. (sverigesradio.se)
 • Bristande tillgång till preventivmedel och sexualupplysning, bristande mödravård och starka begränsningar i aborträtten är centrala hinder för utveckling och fattigdomsbekämpning. (gp.se)
 • Orsakerna är bland annat bristande tillgång till sexualupplysning, preventivmedel, säkra aborter eller mödrahälsovård. (elodiedetails.com)
 • Där har flera länder de senaste åren gjort ansträngningar för att försämra eller förhindra tillgång till sexualupplysning och preventivmedel samtidigt som flickors och kvinnors skydd mot våld har försämrats. (metro.se)
 • När Riksorganisationen för sexualupplysning bildades av journalisten Elise Ottesen-Jensen och en grupp radikala läkare 1933 var en av de centrala frågorna förbudet att upplysa om preventivmedel, trots att de fick säljas. (tekniskamuseet.se)
 • Ge pengar som går direkt till allt från att stoppa mödradödligheten till sexualupplysning till unga. (rfsu.se)
 • Något som är centralt för bra sexualupplysning är att stärka unga att kunna göra egna genomtänkta val. (mynewsdesk.com)
 • Organisationer som beviljats statsbidrag erbjuder bland annat testning av hiv med snabbsvar, kamratstödjande insatser för personer som lever med hiv och sexualupplysning för unga och migranter. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Vi är mycket glada för att vi inte behövde avbryta stödet till flickor och unga kring sexualupplysning i och med att SCI skrev under gag-rule. (omvarlden.se)
 • Vårt mål är att förbättra hälsan hos unga transpersoner och att gruppen ska känna till sina rättigheter, ha tillgång till god vård och få ett bra bemötande samt få information om sin kropp, ha tillgång till transinkluderande sexualupplysning med fokus på ömsesidighet, njutning och säkrare sex och ha möjligheter till goda nära relationer. (rfslungdom.se)
 • Sandra har arbetat i många år med sexualupplysning och är en välrenommerad föreläsare och skribent, såväl i Sverige som internationellt. (sexologkliniken.com)
 • Pelle Ullholm berättar att RFSUs tidigare forskning har visat att många vuxna inte tar till sig sexualupplysning då den ger en känsla av att vara adresserad till yngre. (dagensopinion.se)
 • Äntligen - sexualupplysning för vuxna! (kurser.se)
 • Vuxna vill g rna svara och st tta men tycker ofta att det r sv rt att prata med 10 13- ringar om kroppen, k rlek och sex. (bokus.com)
 • Syftet med projektet är att undersöka hur nyanlända hbtq-personer i Stockholm upplever svensk sjukvård, sexualupplysning och hivprevention. (rfsl.se)
 • Sexualupplysning handlar om så mycket mer än anatomi och fortplantning. (yle.fi)
 • Dagen ska naturligtvis fortsätta att informera om rapporter som handlar om sexualupplysning, men det är viktigt på vilket sätt det görs. (dagen.se)
 • Vera Starck Romanus tyckte att man också borde prata med patienterna, ge dem sexualupplysning och stöd så att de inte blev smittade igen, men för detta fanns varken vilja eller tid. (fokus.se)
 • Med hj lp av sin l nga erfarenhet som sexualupplysare kan Nathalie Simonsson p ett roligt, sp nnande och rligt s tt f rklara hur det faktiskt funkar och hon v gar prata om det som r pinsamt, fnittrigt, sv rt och hemligt. (bokus.com)
 • Vi ska ha massiva kampanjer med sexualupplysning för att minska de oönskade graviditeterna eftersom de leder till dåliga saker som abort, fattigdom, dåliga uppväxtförhållanden och skuld. (wordpress.com)
 • Samtidigt bidrar du till vårt arbete med sexualupplysning och mänskliga rättigheter. (rfsu.se)
 • Hon har lång erfarenhet av arbete med hbtq-personers rättigheter, sexualupplysning och maskulinitetsfrågor. (rfsl.se)
 • MSU blev etablerad i slutet av 90-talet och är en politiskt oberoende och religiöst neutral frivillig organisation av läkare och läkarstuderande, som på fritiden jobbar med sexualupplysning. (msu.se)
 • Makarna utgav småskrifter om sexualupplysning i en kristligt-asketisk anda. (wikipedia.org)
 • Förra veckan läste vi om ett förslag om att införa sexualupplysning i Saudiarabiska skolor. (demenscentrum.se)
 • Utöver sitt engagemang i sexualupplysning var Karolina Widerström också drivande i andra frågor som rörde kvinnors rättigheter. (ki.se)
 • De lyfte fram behovet av sexualupplysning och hävdade kvinnors rätt till abort. (skbl.se)
 • Situationen blir inte bättre av att den amerikanska Bush-administrationen lierar sig med lokala makthavare i Afrika och Asien och predikar avhållsamhet istället för prevention - osynliggörande av sexualiteten istället för gratis kondomer och bra sexualupplysning. (aftonbladet.se)
 • Föga förvånande kan man också konstatera ett antal problem som indirekt kan relateras till bristen på sexualupplysning och dåliga kunskaper. (moviezine.se)
 • Naturligtvis spelar också sexualupplysning en mycket stor roll i detta avseende. (ungdomar.se)
 • Skriften tar tydlig st llning f r sexualupplysning och fattigdomsbek mpning som viktiga delar av kampen mot hivepidemin, och tar avst nd fr n de religi sa, fundamentalistiska inriktningar och den v rdekonservativa politik f retr dd av exempelvis Bushadministrationen och Vatikanen, som man menar till exempel motarbetar sexuella r ttigheter f r kvinnor och homosexuella. (textalk.com)
 • Sitt liv ägnar hon åt kampen för sexualupplysning. (adlibris.com)