• Terpener indelas i hemiterpener (en isoprenenhet, d.v.s. 5 kolatomer), monoterpener (10 kol), seskviterpener (15 kol), diterpener (20 kol), tetraterpener (40 kol) och polyterpener. (wikipedia.org)
  • Tre stora grupper är fenoler, seskviterpener och monoterpener. (antennaria.se)
  • Dvärgboningen anläggningen innehåller smak beståndsdelar, monoterpener, seskviterpener och många polyfenoler. (lsherb.com)
  • Ringblommans bioaktiva ämnen, bl.a . triterpensaponiner, lupeol, seskviterpener och flavonoider verkar lindrande och stimulerar hudens läkeprocesser. (organicmakers.se)
  • Ekologisk ringblomsextrakt innehåller blommornas bioaktiva ämnen (bla triterpensaponiner, lupeol, seskviterpener och flavonoider) som verkar lindrande och stimulerar hudens läkeprocesser. (organicmakers.se)
  • Rötterna innehåller ämnen, bla valepotriater och seskviterpener, som verkar milt lugnande på hjärnan. (svensk.info)