• Landets kliniska mikrobiologiska laboratorier uppmanas att skicka in samtliga framodlade isolat samt provmaterial (eSwab alternativt nasofarynxaspirat) f r positiva prov till Folkh lsomyndigheten f r isolering p f ljt av serotypning. (folkhalsomyndigheten.se)
  • Under 2009-2014 har totalt 134 Bordetella pertussis isolat erh llits f r serotypning. (folkhalsomyndigheten.se)
  • Under 2009 har SMI fortsatt sin insamling av invasiva H. influenzae-isolat för serotypning. (folkhalsomyndigheten.se)
  • Virus från delprojekt 1 och 2 artbestämdes och kompletterades i projektets tredje del med en artbestämning och serotypning av prover från 20 kycklingflockar. (lantbruksforskning.se)