• Selektiva serotoninupptagshämmare vid depression. (ki.se)
  • Citalopram är ett ångestdämpande medel (serotoninupptagshämmare). (ivl.se)