• Alla SSRI-antidepressiva läkemedel har en risk att producera ett potentiellt livshotande tillstånd som kallas serotoninsyndrom. (reoveme.com)
  • Ett sjukdomstillstånd som kallas serotoninsyndrom inträffar när halterna blir för höga i kroppen, t.ex. (magiskamolekyler.org)
  • SSRI, som inkluderar Prozac och Zoloft läkemedel, i kombination med zveroboem kan öka risken för att utveckla en sällsynt och potentiellt farligt tillstånd som kallas serotoninsyndrom, vilket åtföljs av en ökning i blodtryck, illamående, kräkningar och andra obehagliga symptom. (wearechangeoklahoma.org)
  • Vissa läkemedel kan interagera med morfin och orsaka ett allvarligt tillstånd som kallas serotoninsyndrom. (pillpharma.com)
  • Vid allvarligare fall av serotoninsyndrom kan läkemedel som lindrar symtom, lugnar eller söver patienten sättas in för att mildra symtomen. (doktorn.com)
  • Samtidig behandling med vissa medel mot depression kan utgöra en risk serotoninsyndrom - En kombination av symtom som feber, styvhet, tremor, muskelkramper och förändrat mentalt tillstånd kan vara tidiga tecken på att tillståndet utvecklas.Detta tillstånd kräver omedelbar medicinsk behandling. (health-root.com)
  • Serotonergt syndrom (serotoninsyndrom) är en typ av drogförgiftning som kan uppstå vid en kombination eller överdos av substanser som påverkar serotoninet. (doktorn.com)