• S ljs bland annat under namnet Abilify , en partiell agonist som binds till dopamin-D2-receptorer. (psykologiguiden.se)
 • Obalans i halterna av huvudsakligen serotonin i hjärnan (i en del fall även dopamin och noradrenalin) antas vara en bidragande orsak till bl a depressionssjukdomar. (apotekonlinesverige.com)
 • THC Agonist canbinol receptor- protein G. Opiater: Heroina, Morphine- agonister opiater receptorer- Aktiverar dopamin som effekt över GABA hämning. (docplayer.se)
 • Genom att bygga upp kunskap kring hur ämnen som dopamin och serotonin fungerar och hur de kan påverkas, är Arvid Carlsson och hans forskargrupp med, bästa pris aziphar. (apotekvarerpanettet.life)
 • En kartläggning av 5-HT-receptorerna visade att 14 receptorer till vilka serotonin binder, samt tre enzym involverade i biosyntesen av serotonin, finns uttryckta i de Langerhanska öarna hos människa. (ciennce.se)
 • CB1-receptorer kan existera som homodimerer och kan också bilda heterodimerer eller oligomerer med en eller flera andra klasser av en samuttryckt G-proteinkopplad receptor som på ett sätt som kan leda till överhörning mellan CB1- och icke CB1-receptorer. (wikipedia.org)
 • Nikotin- Agonist nokorin receptorer. (docplayer.se)
 • Då Tianeptin var den enda kända förening som visat sig både reducera mängden fritt serotonin i blodplasma samt förstärka återupptaget av serotonin i blodplättar så bestämde de sig för att använda Tianeptin för att se om en reduktion av nivåerna av fritt serotonin i blodplasma skulle hjälpa med astmasymptomen. (wikipedia.org)
 • Detta kan verka paradoxalt, flertalet studier har tidigare visat att serotonin nedreglerar insulinfrisättningen i mus och råtta, samtidigt har serotonin även setts stimulera insulinfrisättning. (ciennce.se)
 • Möss som saknar CB1-receptorn dör i förtid men efter att ha aktiverat den med THC (CB1-agonist) har det visat sig att de lever längre och får mindre antal tumörer. (wikipedia.org)
 • En ny undersökning visat att exponering för influensa virus under fostertiden kan ge en liknande påverkan som ses vid schizofreni dvs alterneringar av serotonin-receptorn 5-HT2A och glutamatreceptorn mGLU2. (adhd-npf.com)
 • Som partiell agonist (partiell = ej med full effekt) har medlet en dopaminstabiliserande verkan. (psykologiguiden.se)
 • 14 ANTIPSYKOTIKA, FORTS aripiprazol (Abilify ) partiell D2-agonist 3:e generationen? (docplayer.se)
 • Varje tablett innehåller en singeldos sumatriptan och tillhör en grupp läkemedel som kallas för triptaner (även kallade 5-HT1 receptor agonister). (kronansapotek.se)
 • Serotonin är väl studerat i hjärnan i samband med depression, schizofreni och ämnesomsättning, men är i mindre grad utforskat i när det gäller de Langerhanska öarna och dess celler. (ciennce.se)
 • Metabotropic glutamate mGlu2 receptor is necessary for the pharmacological and behavioral effects induced by hallucinogenic 5-HT2A receptor agonists. (adhd-npf.com)
 • Agomelatin är en agonist till (främjar effekten av) melatonin (på M1- och M2-receptorerna) och är dessutom en svag antagonist till (motverkar effekten av) serotonin på receptor 5-HT2C. (wordpress.com)
 • 134, 210-213 ^ https://books.google.se/books?id=ED_xI-CEzFYC&pg=PA38&lpg=PA38&dq#v=onepage&q&f=false ^ https://examine.com/supplements/melatonin/ ^ http://bebrainfit.com/balance-norepinephrine/ ^ "Köp Circadin för att slippa jetlag hos 121doc" (på sv-SE). (wikipedia.org)
 • Sertralin är också en dopaminåterupptagshämmare med 1 % av sin SRI-styrka och en sigma-1 receptor agonist med 5 % av sin SRI-potens. (apotekonlinesverige.com)
 • Receptorerna, där de mest undersökta är CB1 (cannabinoid receptor 1) samt CB2 (cannabinoid receptor 2) aktiveras av cannabinoider som till exempel tetrahydrocannabinol THC (Cannabis Sativa) och kroppsegna cannabinoider (endocannabinoider) där anandamid (AEA) 2 arakidonoyl glycerol (2-AG) är de mest förekommande. (wikipedia.org)
 • Tianeptin är en lågeffekts men full agonist av de opioida μ- och δ- receptorerna, men inte på κ-receptorerna. (wikipedia.org)
 • Serotonin (5-HT) är en signalsubstans som har viktiga funktioner i hjärnan, mag-tarmkanalen och blodcirkulationen. (ciennce.se)
 • Serotonin (5-hydroxy-tryptophan förkortat:5-HT) och serotoninreceptorer kopplas oftast i populärvetenskapliga sammanhang samman med depression och liknande tillstånd. (adhd-npf.com)