• Vid undersökningarna används, förutom traditionella serologiska metoder, också genotypning. (blodtjanst.fi)
 • Malin Lager har studerat de analyser vi har i Skandinavien, både när det gäller serologiska metoder för att påvisa antikroppar i blod eller ryggmärgsvätska och molekylärbiologiska metoder där man tittar på borreliabakteriens arvsmassa, DNA eller RNA. (vardfokus.se)
 • Tyst - ger inga symtom utan kan bara avslöjas med serologiska (immunologiska) tester. (doktorn.com)
 • De kan detekteras i patientens serum med immunologiska tekniker, serologiska tester eller visualisering av vävnadsprover från lesionerna i ett mörkt fältmikroskop. (thpanorama.com)
 • Det pågår ett nationellt arbete samordnat av Folkhälsomyndigheten, där alla landets mikrobiologiska laboratorier deltar i att kvalitetssäkra så kallade serologiska tester som ska användas för att visa om man har utvecklat antikroppar mot det nya coronaviruset. (regionostergotland.se)
 • Blodprover, så kallade serologiska undersökningar, är ett annat sätt att testa för viruset. (coronaviruset.info)
 • Diagnosen latent syfilis ges då serologiska tester visar på infektion samtidigt som kliniska symtom saknas. (wikipedia.org)
 • Resultat från tankmjölksundersökningar visar att serologiska tester har tillräcklig specificitet för att användas som komplement till bakterieodling och för övervakning. (lantbruksforskning.se)
 • Blodprover som kan påvisa antikroppar mot svamp - serologiska tester - kan i vissa fall vara användbart. (netdoktor.se)
 • Just nu har vi begränsad kapacitet från leverantör på tester, vilket gör att vi inte kan erbjuda test vissa dagar. (doktor.se)
 • Vissa tester kräver specifik förberedelse före leverans. (lakesidemedicalmusings.com)
 • Serologiska tester (baserade på detektion av antikroppar) används ofta för att diagnostisera syfilis. (nikhilmedicalmatrimony.com)
 • Vid primär och sekundär syfilis är känsligheten för icke-reponemala tester hög (i fallet med RPR: 86% för primär, 100% för sekundär), och ju högre känsligheten för metoden är, desto större är sannolikheten för att testet kommer att upptäcka sjukdomen. (nikhilmedicalmatrimony.com)
 • Vi har utvärderat hur de serologiska testerna fungerar i svenska besättningar, så att de kan användas tillsammans med de odlingsprov som redan tas, och för att övervaka salmonellaläget i landet. (lantbruksforskning.se)
 • Testerna får inte köpas av privatpersoner och säljs i paket om 25 tester. (it-halsa.se)
 • Det är hög korsreaktivitet mellan antikroppar riktade mot denguevirus respektive zikavirus, vilket gör det svårt att med serologiska test skilja en genomgången denguevirusinfektion från en zikavirusinfektion. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Serologiska tester blir viktiga för att hitta utläkta patienter som kan donera plasma, men man ska vara medveten om att det kan ta upp till tio dagar innan en patient har bildat tillräckligt mycket antikroppar för att identifieras av ett test. (lif.se)
 • Förväntan är stor på serologiska test för sars-cov-2, men mer kunskap om immuniteten behövs, liksom utvärdering av testens tillförlitlighet. (lakartidningen.se)
 • Vi använder serologiska test, vilket innebär att du får ta ett blodprov. (doktor.se)
 • En av de viktigaste uppgifterna vid rutinmässig diagnostik är därför den serologiska differentieringen av en primär infektion från en tidigare infektion och uteslutande av en EBV-infektion. (aidian.se)
 • Serologiska tester för gluten görs av blodprov och intestinal biopsi "anger Telma. (emm-a-man.com)
 • Innan en ny strategi införs är det viktigt att veta hur tester för att ge "besättningsstatus" fungerar i svenska besättningar. (lantbruksforskning.se)
 • Laboratoriet fungerar som ett nationellt referenslaboratorium för blodtransfusionsserologiska tester. (blodtjanst.fi)
 • Region Gotland rapporterar att serologiska tester av vård- och omsorgspersonal kommer påbörjas i slutet av september. (lansstyrelsen.se)
 • Serologiska analyser visade att 33%, 2,5% respektive 13% av lammen var positiva för de fästingburna smittorna anaplasmos, borrelia och TBE-virus. (lymeneteurope.org)
 • Innan zikavirus fick spridning i Central- och Sydamerika ansågs de kommersiella serologiska denguetesterna ha hög specificitet. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Vilka tester måste passera för diagnos av human papillomavirus (HPV)? (health-ranch.com)
 • För patientens diagnos måste man genomgå en serie speciella tester för humant papillomavirusinfektion. (health-ranch.com)
 • För att göra en korrekt diagnos måste du vidarebefordra flera ytterligare tester och göra en ultraljud av njurarna, urinblåsan och urinvägarna. (kidneycareinindia.com)
 • Den enskilde patientens smittsamhet kan grovt indelas med ledning av serologiska markörer. (internetmedicin.se)
 • De serologiska tester som använts rutinmässigt är detektion av reumatiod faktor (RF) och antikroppar mot Cyklisk Citrullinerade Peptider (anti-CCP) i serum. (sahlgrenska.se)
 • Vi kommer även erbjuda s k serologiska tester inom kort som analyseras på labbsäger Joanna Elmes farmaceut och medgrundare av MEDS. (it-halsa.se)
 • De analyser som görs på blodprovet är följande: 1) Ärftlighet för celiaki (HLA-DQ2/DQ8 genotyp), 2) serologiska markörer för celiaki (tTG-IgA), samt 3) nivån av total-IgA. (dynamiccode.com)
 • Där erkänner man det patienter med kronisk borrelia känt till i årtionden: dagens serologiska tester är inte pålitliga. (on-lyme.org)
 • Rutinen förtydligar hur och vad som ska registreras i Cosmic vid provtagning av PCR och serologiska antikroppar för patienter, befolkning och personal inom hälso- och sjukvård och kommunal vård och omsorg. (regionuppsala.se)
 • När allt är på plats så är förhoppningen att vi ska kunna hålla samma nivå av antalet tester under fem till sex veckor, säger Lars Engstrand, i ett pressmeddelande från KI. (vardfokus.se)
 • recomWell är ett samlingsnamn av kvantitativa in vitro -tester för känsliga och pålitliga identifieringar av patogenspecifika antikroppar. (oriondiagnostica.se)
 • recomBead är Luminexbaserade in vitro -tester för pålitlig och säker identifiering av patogenspecifika antikroppar mot Borrelia, EBV och Yersinia. (aidian.se)
 • Dynamic Code och Letsgetchecked har istället tester som kräver att bli avlästa på labb, även om själva provtagningen kan göras hemma. (xn--ntlkare-5wac.nu)
 • allt fr n manuella tester till h gteknologiska bana med analysrobotar. (vakanser.se)
 • allt från manuella tester till högteknologiska bana med analysrobotar. (varbi.com)
 • Målet är 100 000 genomförda tester i veckan och mer data till Folkhälsomyndigheten. (lakartidningen.se)
 • Antikropptestet är CE-märkt samt upptaget på Folkhälsomyndighetens lista över serologiska tester för antikroppstestning. (it-halsa.se)