• En kombination av aminosyrorna prolin, alanin och serin som fungerar som molekylär fuktgivare och har en optimalt och långvarigt återfuktande effekt. (hudoteket.se)
 • Fosfoproteiner, en gruppe konjugerte proteiner som inneholder fosforsyre esterbundet til hydroksylgruppen i aminosyrene serin, treonin eller tyrosin. (snl.no)
 • Blant disse er proteinkinase C, som fosforylerer i serin og treonin, og en gruppe kinaser som fosforylerer i tyrosin. (snl.no)
 • Beroende på vilken aminosyrarest som fosforyleras på substratet, klassificeras proteinkinaserna traditionellt som serin/treonin- eller tyrosinkinaser. (lu.se)
 • Andra essentiell aminosyror, såsom tryptofan, kan inte produceras av kroppen om vi inte har serin. (frisky.se)
 • Det är en av de viktigaste aminosyrorna vid depression, då serin behövs för att bilda serotonin (eller snarare tryptofan som sedan omvandlas till serotonin). (naturligtvis.me)
 • Serin kan i organismen omvandlas till fysiologiskt viktiga ämnen som acetylkolin , glycin , cystein och etanolamin . (wikipedia.org)
 • Serin stimulerar syntesen av glukos (blodsocker) i levern och tillsammans med alanin och glycin hjälper den till att stabilisera blodsockret. (passionforhalsa.se)
 • Aminosyran glycin som finns i proteinrik föda kan i kroppen omvandlas till serin. (passionforhalsa.se)
 • Glycin kan omvandlas till serin som annars finns främst i kött. (naturligtvis.me)
 • Det finns i blodplasma en särskild kemisk signatur som antyder att ME är ett hypometabolt syndrom och bör kunna motverkas genom intervention med »B 9 , B 12 , glycin, serin och B 6 « [4]. (lakartidningen.se)
 • Intressant nog är de tre B-vitaminerna, liksom glycin och serin, relaterade till omsättningen av homocystein. (lakartidningen.se)
 • Serin (förkortas Ser eller S ) är en av de 20 aminosyror som är byggstenar i proteiner . (wikipedia.org)
 • En annan studie, gjordes på apor, visade att genom att dagligen äta kosttillskott med L-serin under fyra månader ledde till reducerade proteiner vilka associeras med Alzheimers. (frisky.se)
 • Nexavar, som ges i tablettform, hämmar både serin/threoninkinaser och tyrosinreceptorkinaser och har enligt Ulrika Stierner, läkare vid onkologiska kliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset visat hoppfulla resultat också beträffande de njurcancersjukas livskvalitet. (lakemedelsvarlden.se)
 • I glykoproteiner kan serin formidle bindingen mellom karbohydrat og protein. (wikipedia.org)
 • L-serin reducerar uppbyggnaden av protein (neurofibrillära tuvbildningar) i hjärnan vilket sker i samband med Alzheimers. (frisky.se)
 • Serin är en icke-essentiell och proteinogen aminosyra. (arteget.se)
 • Serin kan även absorberas i tunntarmen som en fri aminosyra. (arteget.se)
 • Serin är en icke essentiell aminosyra, en hydroxiaminosyra som är mycket aktiv i kroppen. (passionforhalsa.se)
 • Serin är en aminosyra som är närvarande i de myelinskidor som täcker nerverna som är lokaliserade i hjärnan. (passionforhalsa.se)
 • Serin är kategoriserad som en icke-essentiell aminosyra, det här eftersom att kroppen kan producera den naturligt och inte något vi behöver få i oss via vår dagliga kost. (frisky.se)
 • Nu har forskarna vid det skotska universitetet i Dundee lyckats bena ut att det är en aminosyra som går under namnet serin-65 som aktiverar Parkin-genens verksamhet och därmed förorsakar Parkinsons sjukdom. (hbl.fi)
 • Serin överförs genom aktiv transport till tarmcellen varefter det transportas till levern. (arteget.se)
 • Klinisk användning av serin bör alltid kompletteras med tillägg av B3, B6, folsyra och magnesium. (naturligtvis.me)
 • När serin metaboliseras producerar den kolin och fosfatlipider, (som har betydelse för hjärnans funktion), samt etanolamin och sarkosin som alla är viktiga för bildandet av neurotransmittorer och för cellmembranens stabilitet. (passionforhalsa.se)
 • Kosttillskott med L-serin leder till ökad blodtillförsel till hjärnan, visar studier (källa 1 ). (frisky.se)
 • Serin har specifika psykaktiva egenskaper. (arteget.se)
 • Ingressen - Koranens första kapitel (Serin 1988). (islam.se)
 • I slutet av april görs den första kapningen i projekt Serin, segmentering av reaktortankens interna delar, på Oskarshamn 2 (O2) och därmed inleds den första stora nedmonteringsåtgärden i anläggningen. (okg.se)
 • Serin kompletteras ofta med om/när du genomgått en operation i hjärnan, då det är viktigt att återställa nervernas funktion. (naturligtvis.me)
 • Detta innebär att en person som väger 70-80 kg bör inta 2100-2400 mg serin per dag vid specifika kliniska förhållanden. (naturligtvis.me)
 • I detta fallet krävs serin för minskad risk för att myelinskidorna skall försvinna. (naturligtvis.me)
 • Att ha en brist på L-serin i kroppen kan också vara en indikator och tecken på en tidig utveckling av Alzheimers. (frisky.se)
 • L-serin bryts ner till D-serin i kroppen. (frisky.se)
 • L-serin produceras naturligt i vår kropp och att ha en hälsosam kost säkerställer att du får i dig tillräckligt med den här aminosyran. (frisky.se)
 • Serin är bra för nedbrytning av glukos och därmed även för att stabilisera blodsockret. (naturligtvis.me)
 • Serin behövs för metabolismen av fett och fettsyror, muskeltillväxt samt ett friskt immunsystem. (arteget.se)