• En testmetods sensitivitet är sannolikheten för positivt testresultat när positivt resultat är det korrekta resultatet, och specificitet är sannolikheten för negativt testresultat när negativt resultat är det korrekta resultatet. (wikipedia.org)
 • Det måste ha vissa egenskaper som låg kostnad, ha god acceptans hos befolkningen och ha hög sensitivitet och specificitet dvs testet ska ha god möjlighet att upptäcka en befintlig cancer men också ge negativt resultat för nästan alla som är friska. (cancercentrum.se)
 • Testet saknar uppgift om sensitivitet och specificitet, vilket betyder att risk kan finnas för både falskt positiva och falskt negativa resultat. (viss.nu)
 • Hög sensitivitet är viktigt vid sjukdomar där konsekvensen blir stor om testet inte hittar en individ som är sjuk, det vill säga andelen sant positiva bör vara hög. (roche.com)
 • En metod med hög sensitivitet har en låg andel falskt negativa svar, d.v.s. positiv förekomst (sjukdom) ger ett positivt testresultat med hög sannolikhet. (sjalvdiagnos.se)
 • Ett test bör ha hög specificitet vid sjukdomar där till exempel riskerna med en behandling är stor, det vill säga andelen falskt positiva ska vara så låg som möjligt. (roche.com)
 • Sensitivitet och specificitet på klinisk undersökning är inte övertygande, så vid misstanke behövs en operativ åtgärd - fasciotomi. (akutentips.info)
 • I klinisk rutin används dock ofta kommersiella alternativ med fixerade celler som har något lägre specificitet och lägre sensitivitet. (klinimm.se)
 • Studierna är stora och har visat en genomsnittlig sensitivitet och specificitet på 90 procent. (zarahssida.se)
 • Baserat endast på de tio mest betydelsefulla faktorerna har modellen en sensitivitet på 95 procent och en specificitet på 89 procent. (sahlgrenskaliv.se)
 • Prediktionsvärdena påverkas av sensitivitet, specificitet och prevalens (förekomsten av en sjukdom i en befolkning vid en viss tidpunkt) för sjukdomen. (roche.com)
 • Bäst specificitet har metoder med levande celler transfekterade med MOG, som detekteras med flödescytometri eller fluorescensmikroskopi. (klinimm.se)
 • Odling har i bästa fall motsvarande sensitivitet som metoder för nukleinsyraamplifiering, men har ofta lägre känslighet och kan vara mindre reproducerbart över tid. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Denna ökning beror främst på den ökade tillgängligheten av serologiska diagnostiska screeningtester med hög sensitivitet och specificitet och upptäckten av specifika antikroppar för denna patologi. (24genetics.se)
 • Sensitivitet för datortomografi (CT) är beskriven mellan 93-95% (5) samt för volymstomografi (CBCT) 88% (9). (slf.se)
 • analysens sensitivitet og specificitet samt krydsreaktioner forekomme falsk positive resultater. (analysefortegnelsen.dk)
 • Ett stort problem med CDT är dock dess låga sensitivitet med hög andel falskt negativa provsvar. (netlify.app)
 • Forskning viser at kun op mod 20% af verdens befolkning er Super Sensitive, og at de Særligt Sensitive Test dit barns sensitivitet. (netlify.app)