• Semliki forest-virus [semli:kifɔʹrist-] , virus i gruppen alfavirus. (ne.se)
  • Viruset tillhör Semliki Forestvirus-komplexet och är nära besläktat med Ross River virus, O'nyong'nyongvirus och Semliki Forestvirus. (folkhalsomyndigheten.se)
  • Serologisk korsreaktivitet med övriga virus i Semliki Forestvirus-komplexet kan förväntas och i de fall det geografiska utbredningsområdet överlappar, kan molekylärbiologisk analys vara det enda sättet att säkerställa diagnosen. (folkhalsomyndigheten.se)