• T-tubuli, även kända som transversa tubuli, är de djupa rörstrukturerna (s.k. invaginationer) av sarkolemma (muskelcellens cellmembran) som genomborrar muskelcellens fibrer. (wikipedia.org)
  • Den enskilda muskelcellens yttre cellmembran benämns sarkolemma. (neoce.se)
  • Med modellen i hånden kan man se den neuromuskulære endeplade og detaljer som sarkolemma, Transverse Tubuli/T-tubuli, sarkomerer, myosin og aktin filamenter, cellekernen og mitokondrier. (eanatomi.no)