• Den tillgängliga informationen för användning av salicylater under graviditet kommer främst ifrån användningen av acetylsalicylsyra som vid absorptionen snabbt omvandlas till salicylat. (janusinfo.se)
 • Smärtstillande antiinflammatoriska läkemedelspreparat har varit i kliniskt bruk sedan slutet av 1800-talet då salicylater och acetylsalicylsyra, det vill säga aspirin, började tillverkas för läkemedelsbruk. (terveyskyla.fi)
 • Eftersom det innehåller acetylsalicylsyra-liknande salicylater, bör den inte användas till barn eller tonåringar som kan ha (eller nyligen haft) vattkoppor eller influensa. (symptomen.se)
 • Aspirin klassificeras under salicylater. (beautysalonequipmenttips.info)
 • Aspirin är ett salicylat substans och salicylater används också i vissa färgämnen och tillsatser. (sjukdom.online)
 • Aspirin är inom flera läkemedel som kallas salicylater ( sa-LIS-il-ates). (halsahealer.com)
 • Aspirin, salicylater, liksom NSAID ( icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel) tenderar att finnas i många läkemedel tillgängliga över disk. (halsahealer.com)
 • Salicylater och NSAID. (viss.nu)
 • Disalcid är ett icke-steroidalt anti-inflammatoriskt läkemedel (NSAID) i en grupp av läkemedel som kallas salicylater (sa-LIS-il-rar). (medikament.se)
 • Salicylater och NSAID -preparat är direkt histaminfrisättande och kan underhålla urtikaria under lång tid. (fragaapotekaren.se)
 • Veden är bra att slöjda med, man kan utvinna garvsyra ur barken och barken innehåller även salicylater som kroppen omvandlar till salicylsyra. (blogspot.se)
 • Dess huvudsakliga egenskap är att bekämpa reumatism - den innehåller salicylater och flavonoider, som är naturliga botemedel mot reumatiska smärtor. (uia.archi)
 • Vid akut reumatisk sjukdom ger man penicillin i 10 dagar samt antiinflammatoriska medel, ex salicylater i högdoseller kortison. (medicinanteckningar.se)
 • salicylater (för att lindra smärta, feber och inflammation, t.ex. (imeds.se)
 • Här är samma maskroste bra, men du kan blanda det med älgört, om du inte är allergisk mot salicylater. (henriettes-herb.com)
 • Salicylater kan också orsaka allvarliga effekter på magen eller tarmarna, inklusive blödning eller perforering (formning av ett hål). (medikament.se)
 • Den innehåller också fenolglykosider som i kroppen omvandlas till salicylater som har en smärtlindrande, febernedsättande och anticeptisk verkan på vår kropp. (turkos.se)
 • Läkemedel som minskar utsöndring av urinsyran bör undvikas, exempelvis diuretika (tiazider) och värktabletter som innehåller salicylater. (netdoktor.se)
 • Salicylater motverkar effekten av probenecid och kombinationen bör därför undvikas. (hygiengrossisten.se)
 • Barken från träd och buskar av videsläktet innehåller salicylater och pilar och viden (Salix alba. (chiadegracia.se)