• S mn dr m mardr m tar upp grundl ggande fr gor om n r, hur och varf r vi sover och f rklarar begrepp som dygnsrytm, s mnstadier, social jetlag och goda s mnrutiner utifr n modern forskning. (bokus.com)
  • H r kan du l ra dig mer om s mnbehov, dygnsrytm, s mnstadier och olika s mnproblem samt f tips p hur du kan sova b ttre. (lankskafferiet.org)
  • Minst en av tre i Sverige idag har bekymmer med s mnen och bokens andra del fokuserar p s mnproblem och vad man kan g ra t dem. (bokus.com)
  • Dessutom ger f rfattarna r d om hur du kan utveckla b ttre b ttre sovvanor f r att f rb ttra din s m och d rmed din h lsa. (bokus.com)
  • Enkelt uttryckt: vi beh ver sova f r att kunna leva och s mnen r viktig f r v r h lsa. (bokus.com)