• En unders kning som presenteras av Dr S.N.Salem fr n Egypten i sin artikel "Honey Regimen in Gastrointestinal disorders" visar att honung r effektivt mot mags r och magkatarr. (islamguiden.com)
 • Resultatet har blivit en intensiv, chockerande och fullst ndigt hj rtsk rande unders kning av manligt och kvinnligt utifr n en ung vit kvinnas point-of-view. (bokus.com)
 • 2012 har Poolia, f r tredje ret i rad, vunnit den prestigefyllda titeln branschb st i Universums unders kning Sveriges b sta arbetsgivare. (vakanser.se)
 • Finlands officiella statistik (FOS): Unders kning om lediga arbetsplatser [e-publikation]. (stat.fi)
 • en unders kning som str cker sig fr n ett k ldslaget Stockholm och m nga r tillbaka i tiden och som ocks f r dem att trevande teruppta den relation de en g ng hade. (boksidan.net)
 • Arbetsst llningen vid en unders kning i h stens munh la r inte den mest ergonomiska. (hippson.se)
 • Hur viktigt studiet av s dana friktioner n r f r varje specialarbete om arbetsl nen, s kan man dock bortse fr n dem som tillf lliga och ov sentliga vid den allm nna unders kningen av den kapitalistiska produktionen. (marxists.org)
 • I en s dan allm n unders kning f ruts ttes verhuvud taget alltid, att de verkliga f rh llandena motsvarar sina begrepp eller, vilket r samma sak, de verkliga f rh llandena tergivas endast s vida de r typiska f r det givna fallet. (marxists.org)
 • En rektoskopi/proktoskopi inneb r att man unders ker ndtarmen med hj lp av en tarmkikare, ett s kallat rektoskop/proktoskop. (mehranmonemi.se)
 • Vid unders kning ser man en liten ppning i huden intill anus - mynningen av fistelg ngen. (mehranmonemi.se)
 • Ett nationellt F/ACT Movement kompletterar v r informationssatsning och deltagarna f r chansen att kreativt unders ka olika m jligheter till att njuta av mode och textil p ett mer medvetet s tt. (sysidan.se)
 • r 1976 vertog SCB denna unders kning fr n d varande Lantbruksstyrelsen och har d refter rligen genomf rt den. (jordbruksverket.se)
 • P grund av den p b rjade avregleringen av jordbruket under b rjan av 1990-talet bed mdes denna unders kning vara av mindre betydelse n tidigare och urvalsstorleken minskade ganska kraftigt under dessa r. (jordbruksverket.se)
 • M lpopulationen i denna unders kning utg rs av jordbruksf retag, som gs eller arrenderas av enskild fysisk person eller fysiska personer i samverkan (s.k. enkelt bolag) eller som r handelsbolag (eller motsvarande) eller aktiebolag. (jordbruksverket.se)
 • Denna statistiska unders kning genomf rs som en urvalsunders kning bland jordbruksf retag med stratifierat, slumpm ssigt och roterande urval. (jordbruksverket.se)
 • En hj rtkatetrisering r en unders kning d r man med hj lp av r ntgen kan fastst lla diagnos och mer detaljerat titta p hj rtat utan att ppna br stkorgen. (barnsidan.se)
 • En unders kning som mjukvaruf retaget Cint har gjort visar att n rmare 60 procent av oss sitter stilla 4-8 timmar varje dag. (hrnytt.se)
 • Det visar en unders kning som Harvard Business Report har gjort. (hrnytt.se)
 • Marina b rjar sin unders kning med att h mta ut patrullrapporten fr n den f rg ngne natten. (rpol.net)
 • H lften av de tillfr gade i en unders kning fr n WWF vill ocks ha solceller eller solpaneler p sina tak. (wwf.se)
 • En populist tenderar ocks att uppfatta granskning och unders kning som illegitim. (rikareliv.info)
 • En unders kning av olika jordlager, fr n rensningen av dammen, f r att f rs ka ta reda p vilka v xter som fanns d r. (karlxistenar.se)
 • Tankar bryts tydlig pa perfekta unders kning , registrera dig f r den finansiella lan. (fora.pl)
 • F r Svenska F rl ggaref reningens r kning har R ttighetsalliansen genomf rt en unders kning f r att se i vilken omfattning bokbranschen r drabbad av piratkopiering. (rattighetsalliansen.se)
 • Men vi vet ocks att ju mer ont en h st har desto mer s tter det ig ng processer som f rl nger tillfrisknandet. (hastsverige.se)
 • Den hj lper ocks vid s rl kning, eftersom den tillf r huden fukt och syre, d mpar inflammationen och oskadligg r bakterier. (torggubben.se)
 • en guldsmeds arbete h gre n en grovarbetares, s skapar guldsmedens merarbete ocks ett proportionellt st rre merv rde n grovarbetarens. (marxists.org)
 • D m ngden profit r identisk med m ngden merv rde, med merv rdet sj lvt, s visade det sig ocks , att profitens m ngd - till skillnad fr n profitens kvot - inte ber res av de nu n mnda v rdef r ndringarna. (marxists.org)
 • Ty om ni f rl ter m nniskorna deras vertr delser skall er himmelske fader ocks f rl ta er. (kristiforklaring.se)
 • Det r ett tecken p att hj rtat beh ver lite extra hj lp, s ist llet f r de 1-3 dagar som man normalt ligger i respirator fick Tim ligga 5 dagar, vilket ocks f rl ngde den totala vistelsetiden. (barnsidan.se)
 • Vi saknar h stveterin rer fr n den 16 augusti, s ger Johan Brom e till P4 J mtland , som ocks rapporterat om nedl ggningen. (hippson.se)
 • Efter ett tag s sl ntrade doktor Tannin in, och det hela tog fart, jag visste ju vid detta laget ungef r vad som skulle ske, men trots att jag f rs kte f mig sj lv in i en mental koma, eller skall vi kalla det Nirvana, s fanns oron d r hela tiden, och den stegrades ocks under operationens g ng. (glegolo.com)
 • Han ber ttade att han var hyggligt s ker p att det b sta n sta steget att ta i allt detta, var att g in i ljumsken med en kamera, ta sig upp till hj rttrakten, och titta sig omkring bland de 3 blodk rl som f rser hj rtat med blod, och d ocks syre. (glegolo.com)
 • I matchminut tretton har Bor s ett gyllene l ge som Tobias Bergstrand f r g ra en kvalificerad r ddning p och i sekvensen efter tr ffar man ocks stolpen. (skaraibk.se)
 • De gjorde en kort introduktion av Dalar s historia, som inrymmer s mycket av skapandet av den verklighet vi idag ibland talar om som kungariket Sverige, men ocks som demokratin, EU-medlems- och v lf rdslandet Sverige. (dialoguemanager.se)
 • En st rre bl dning kommer ocks att leda till minskad r rlighet, s rskilt om skadan skett i n rheten av en led, vilket kommer f rsv ra mobiliseringen efter skadan. (halmstadgf.se)
 • Vi kan ocks ta fram smarta l sningar och sprida dessa s att vi i st llet bidrar positivt. (wwf.se)
 • Det r ocks viktigt att t nka p hur v l definierad en patientgrupp n r s r den alltid heterogen. (diabetolognytt.com)
 • Dit h r en oberoende d mande myndighet, dit h r en oberoende k r av media och journalister, men ocks oberoende institutioner som universitet d r forskare p ett f ruts ttningsl st s tt kan granska vad som sker i samh llet och granska maktens agerande. (rikareliv.info)
 • N r han v xte upp, var han kunnig inom detta omr de, men ut ver detta var han ocks duktig p att sk ta sv rd, p att brottas och kunde talangen att tala. (islamguiden.com)
 • Det r ocks er r ttighet att om ni g r till krig, s ska jag ta hand om era familjer som en far skulle ha gjort. (islamguiden.com)
 • Det kr vs ocks av arbetsgivaren att ocks ha en s stor ekonomisk framf r h llning att en provanst lld ska kunna arbeta perioden ut. (kurt.nu)
 • Jag vann med tio procents f rspr ng ocks , s det r okej. (hippson.se)
 • Det visade sig duga h r ocks s jag kunde vila ut. (keg.se)
 • Det som ocks kan p verka st ndet negativt r stress, snus och r kning och f r mycket alkohol. (lastbryggan.se)
 • S det g ller att h lla ett ga p dem, idag var de ett tiotal som anv nde drake samt n gra vanliga surfare. (fotosidan.se)
 • 1 Denna lag g ller, med de inskr nkningar som anges i 2 , varje verksamhet d r arbetstagare utf r arbete f r en arbetsgivares r kning. (notisum.se)
 • De g ller inte heller inom offentlig verksamhet f r arbete som r speciellt f r verksamheten och som r av s dant slag att konflikt inte kan undvikas med Europaparlamentets och r dets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens f rl ggning i vissa avseenden. (notisum.se)
 • S dana avvikelser g ller dock under en tid av h gst en m nad, r knat fr n dagen f r avtalets ing ende. (notisum.se)
 • Vintern har varit fantastisk b de n r det g ller sn tillg ng och antal g ster, och det k nns synd att avsluta redan 6 maj, s ger en entusiastisk Peter Jonasson, platschef T nndalen. (utsidan.se)
 • Detsamma g ller anl ggning f r tr ds ndning som s dana s ndningar vidares nds i. gare eller innehavare av egendom som omfattas av f rfogande f r icke verl ta, f rbruka, skada, g mma undan eller f ra bort egendomen. (notisum.se)
 • Om f rfogande g res f r annans r kning n statens, g ller vad som i denna lag s gs om staten i till mpliga delar den f r vars r kning f rfogandet sker. (notisum.se)
 • Jag uppt ckte Cannie M ller och ville l sa s mycket jag bara kunde och hann innan jag blev f rlorad t kurslitteraturen, vilket jag gissade att jag skulle bli sedan. (nogg.se)
 • P s s tt kan automatiserade agenter f rst den information som en webbplats inneh ller. (liu.se)
 • D r b r ven framg vad som g ller om n got skulle h nda eller g s nder och hur avbokningsreglerna ser ut. (brollopsguiden.se)
 • Hemorrojder r en utbuktning av slemhinnan i analkanalen som inneh ller en gren fr n ett ven st blodk rl. (mehranmonemi.se)
 • Uppdateringen denna g ng g ller rel skyddsregistret d r h gsta tiden f r kurvorna i steg 2 och steg 3 p ABB:s och Schneiders l gsp nningsbrytare h jts. (netkollforum.com)
 • P fredag r det s hemmamatch igen mot S ven och redan dagen efter s sm ller det igen d nuvarande seniorlag v lkomnar och utmanas av ett stort g ng tidigare spelare i Skara IBK (intagningskrav i det laget att man m ste fyllt 30 r). (skaraibk.se)
 • I kontakt med s rv tska bildas en fuktig gel som bibeh ller en fuktig s rmilj och gynnar s rl kningen. (centralshoppen.se)
 • F r att minska riskerna f r smittspridning i v rden h ller Folkh lsomyndigheten p att ta fram ett kunskapsunderlag och p basen av detta f resl smittbegr nsande tg rder, s att dessa kan harmoniseras inom landet.s i samband med bes k p infektionskliniker. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Men Friedman och Rosenman kom framt till att kolesterolniv erna i st llet r en konfunding faktor n r det g ller att f rklara uppkomsten av hj rt-k rl-sjukdomar. (psykologiguiden.se)
 • Forskning visar dock motstridiga resultat vad g ller cannabis r kning och cancer i de vre luftv garna. (folkhalsomyndigheten.se)
 • S vergick M ller till fr gan hur demokratiska krafter i ett samh lle kan f rh lla sig till populistiska partier och str mningar. (rikareliv.info)
 • M ller och Gustavsson enades om att det kr vs n got mer, att samh llet r organiserat s att det r m jligt att p ett regulj rt s tt ers tta statsledningen. (rikareliv.info)
 • Vare sig det g ller en rik man eller en fattig stackare, r Gud n rmast att d ma s v l den ene som den andre. (islamguiden.com)
 • Men beh ver du hj lp med (n r det kommer till kritan) produktions ritningar s st ller jag g rna upp. (forum24.se)
 • S msta tiden f r l p n r det g ller Bonnie eftersom vi t nkt para henne vid detta l p. (nogg.se)
 • F rsta delen i Engelsforstrilogin slog ner som en bomb bland s v l l sare som kritiker och Augustprisnominerades 2011. (adlibris.com)
 • Vi hamnade inte i samma klass, men vi s gs p storf rel sningarna och var vilse tillsammans de d r allra f rsta dagarna vilket gjorde att de inte k ndes s l skiga. (nogg.se)
 • De f rsta timmarna var n stan olidligt sega, men s h nde n got ungef r vid mitten och jag tyckte den blev riktigt engagerande och sp nnande! (boksidan.net)
 • F rs ljning av produkter inom brandskydd, s kerhet och f rsta hj lpen! (sigbritt.se)
 • Upplev ventyret p Europas st rsta glaci r Vatnaj kull och den ber mda islagunen J kuls rl n. (islandia.se)
 • Den h r flygturen tar dig precis utanf r huvudstadsregionen till UNESCO-listade nationalparken Thingvellir, platsen f r Islands f rsta parlament, d r jorden faktiskt s rar p sig centimeter f r centimeter. (islandia.se)
 • F rsta g ngen jag s g Tim var han 5 m nader, d hade han redan genomg tt sin f rsta hj rtoperation. (barnsidan.se)
 • Den f rsta operationen som man gjorde p Tim var en s kallad shuntoperation d r man inte avser korrigera felet, utan bara ka blodbl det och p s s tt se till att Tims kropp var b ttre syresatt. (barnsidan.se)
 • Ogr sbehandlingar S dden skedde 21 april och den f rsta ogr sbehandlingen med 0,5 l CONVISO ONE + 0,5 l superolja per ha utf rdes den 11 maj n r m llorna hade 2 rtblad. (kws.se)
 • ven n r en patient s ker terapi, utan att ha utvecklat PTSD, r min erfarenhet att det underl ttar den fortsatta bearbetningen om man i den f rsta delen av terapin arbetar med stabilisering och att trygga relationen mellan patient och terapeut. (kreativitetochhalsa.se)
 • Olof Nilsson ifr n Skademark l t f rsta g ngen uppbjuda 5 sel hus och jord i den som Herman Johansson i den till honom s lt och uppl tit juli 1720 f r 166 daler kmt. (sikhallan.se)
 • men som ett f rsta f rs k ...ganska s sp nnande, -inte sant! (forum24.se)
 • Effekt Personal r ett expansivt bemanningsf retag, etablerat p ett flertal orter i s dra Sverige med totalt cirka 700 anst llda. (vakanser.se)
 • om det r der s dana utomordentliga f rh llanden som r f ranledda av att det r krig utanf r Sveriges gr nser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara och om det till f ljd av dessa f rh llanden f religger knapphet eller betydande fara f r knapphet inom riket p egendom av vikt f r totalf rsvaret eller folkf rs rjningen, 3. (notisum.se)
 • Efter 1995 har emellertid urvalsstorleken i JEU kat eftersom det i samband med Sveriges medlemsskap i EU st lldes krav p att Sverige ska genomf ra en bokf ringsunders kning av viss storlek och anpassad till EU:s f retagsekonomiska system Farm Accountancy Data Network (FADN). (jordbruksverket.se)
 • Rolls ttare s ker Statist i spel ldern 18-40 r till ny svensk l ngfilm i Stockholm (Sverige). (letajobb.com)
 • Riksteatern s ker Scentekniker till Riksteatern i Stockholm (Sverige). (letajobb.com)
 • Produktionsbolag s ker Statist i spel ldern 18-60 r till SVT-serien "Festen" i Malm (Sverige). (letajobb.com)
 • Rolls ttare s ker Statist i spel ldern 35-60 r till film f r SOS Barnbyar i Stockholm (Sverige). (letajobb.com)
 • Produktionsbolag s ker Statist i spel ldern 20-60 r till Netflix "Snabba Cash" i Stockholm (Sverige). (letajobb.com)
 • Rolls ttare s ker Statist i spel ldern 10-95 r till l ngfilmen "Jag r Zlatan" i Malm (Sverige). (letajobb.com)
 • Eventbolag s ker Statist i spel ldern 20-60 r till mordmysterium KLUREDO i G teborg (Sverige). (letajobb.com)
 • Produktionsbolag s ker Statist ( ven Modell) i spel ldern 1-2 r till humorserie i Stockholm (Sverige). (letajobb.com)
 • Produktionsbolag s ker Statist i spel ldern 30-55 r till humorserie i Stockholm (Sverige). (letajobb.com)
 • Rolls ttare s ker Sk despelare i spel ldern 13-17 r till stor roll i humorserie i Stockholm (Sverige). (letajobb.com)
 • Produktionsbolag s ker Statist i spel ldern 40-60 r till humorserie i Stockholm (Sverige). (letajobb.com)
 • Arbetet som p g r f r att r tta till detta m ste p skyndas, s ger Maria Malmkvist, vd p Energigas Sverige. (klimatsmart.se)
 • Energigas Sverige r branschorganisationen f r akt rer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och v tgas och verkar f r att Sverige genom en s ker, milj medveten och effektiv gasanv ndning f r en h llbar och l ngsiktig energipolitik. (idrelay.com)
 • Biogasen har stor potential att ka och nu kan vi med en gemensam r st tala om de f ruts ttningar som kr vs f r att detta ska ske, s ger Anders Mathiasson, VD Energigas Sverige. (idrelay.com)
 • Navigering med vägbeskrivning, sevärdheter över hela Sverige med hitta.s Hitta företag som säljer det du vill köpa genom att söka i kartans sökfält . (lukterfort.icu)
 • B lyckades p ett kuppartat s tt f med f rsvarsministern Torsten Nilsson p sin linje, varefter beslut togs utan att vare sig CA eller KAF h rts n rmare i fr gan att genomf ra anskaffning av Centurionstridsvagnar och att via UD meddela fransm nnen att Sverige inte l ngre var intresserade av att k pa AMX 13. (ointres.se)
 • Flyttades (s ldes) 1936 till ett annat SCA-f retag, n mligen AB B tvik, Munksund. (tugboatlars.se)
 • Redovisning sker i form av genomsnittsv rden f r grupper av jordbruksf retag, d r indelningen best ms av dels svensk typklassificering dels EU:s typklassificering. (jordbruksverket.se)
 • Du kan handla fr n s ljare i alla nordiska l nder med samma konto, om du har registrerat dig som f retag med giltig momsnummer. (retrade.eu)
 • F retag registrerade i annat land n s ljare av objektet, mottager faktura utan MOMS. (retrade.eu)
 • Efter en sjukhusvistelse ins g han att m len med f retaget inte skulle uppn s och s lde sitt f retag. (qrs.nu)
 • Allt fler akt rer -- inklusive flera stora oljebolag och bilf retag -- har vaknat till insikt om att vi s snart som m jligt m ste frig ra oss fr n v rt oljeberoende. (dlv.se)
 • Det g r att regelverket kring upphandlingarna r ytterst viktigt f r att skapa h gsta m jliga v rde och v lf rd f r v ra skattepengar och f r att s kerst lla att det r der r ttvisa spelregler mellan f retag, s v l stora som sm , s ger kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell. (idrelay.com)
 • Det j tteenkelt att l gga upp annonser p Hippson Market, oavsett om du s ljer som privatperson eller som f retag. (hippson.se)
 • M let r att f aktuella och j mf rbara uppgifter om lediga jobb i EU:s medlemsl nder samt om de lediga jobbens strukturella egenskaper. (stat.fi)
 • Men om din telefon eller dator till exempel kunde f rst ett telefonsamtal om att din bil g tt s nder, skulle mjukvaran kunna hitta l mpliga bilverkst der i n rheten av dig, j mf ra priser och recensioner, boka en tid i din kalender och kolla vilken buss du ska ta f r att komma hem. (liu.se)
 • I de fall d det r n dv ndigt att kombinera information fr n flera webbplatser, som i v rt exempel, kan det vara s att ontologier anv nder olika termer f r att definiera samma begrepp. (liu.se)
 • S vida deras olikheter inte r resultat av de nationella merv rdekvoternas olikheter m ste de bero p omst ndigheter under vilka merv rdet, liksom i detta kapitel, f ruts ttes vara konstant i alla l nder. (marxists.org)
 • Ljudhuvudet s nder en ljudstr le och tar emot ekon fr n fr n organen i buken. (mehranmonemi.se)
 • Det h nder ofta att man f r inflammation runt s ret och d kan det bildas en liten hudflik p utsidan av ndtarms ppningen. (mehranmonemi.se)
 • Liksom solen t nder en eld, s sl cker anden intellektets blotta syn. (teosofiskakompaniet.net)
 • Vi anv nder Cookies f r att ge dig en s bra upplevelse som m jligt. (skaraibk.se)
 • Marina tittar terigen p Stig och l ter sin assistent, konstapel Lurk, ta ett grepp om Stigs b da h nder s att han inte skall kunna g ra n got. (rpol.net)
 • Nederl nderna och Danmark r v rldens s kraste cykell nder, trots att bara 0,1% respektive 3% av cyklisterna b r hj lm. (ecoprofile.se)
 • En utmaning i framtidens jordbruk ligger i att genomf ra klimatanpassning och produktions kning av det svenska jordbruket inom ramen f r en r ttvis f rdelning av jordens resurser. (ekhagastiftelsen.se)
 • Lexikonet rymmer 18 000 s kbara termer, svenska och engelska, samlade under 9 000 bl ddringsbara ord och namn i bokstavsordning. (psykologiguiden.se)
 • Frank Sinatra sjunger Have yourself a merry little christmas och magen suckar bel tet efter rets riktigt goda ny rsmiddag, traditionsenlig potatisgrat ng och till det fl skfil med vitl ksost och ppelcider medan jag s tter mig tillr tta f r att p b rja 2011 rs tillbakablickande. (nogg.se)
 • att det r lite glesare med bilder fr n k rningar f rst r jag, f k rningar i denna genre r ju helt lagliga och det kan bli problem i f rl ngningen om man fyller forumet med bilder p maskiner som spr tter upp lera till talltopparna. (atvforum.se)
 • Kapitalet demonterar och demonstrerar mekanismerna f r denna utsugning, som arbetarna uts tts f r varje dag, i alla de former som bourgeoisien s tter i verket: f rl ngning av arbetstiden, intensifiering av produktiviteten, av arbetstakten, l nes nkning, arbetsl shet o.s.v. Kapitalet r f rvisso deras klass-skrift. (marxists.org)
 • Heder sedan till Bor s som verkligen inte faller ihop utan forts tter att visa vilja och mycket r ttvist kan reducera tv g nger om innan matchslut. (skaraibk.se)
 • Hon s tter sig i stolen framf r den blonde ynglingen. (rpol.net)
 • Marina s tter sig ter p sin stol och Lurk g r till d rren d r en annan konstapel r cker till honom en ny mapp. (rpol.net)
 • Jag hittade n gra som jag kunde kn cka och b da st r p stenen som jag kn cker n tter p , s ivriga r dom. (ahlstrand.com)
 • Jag hittade n gra hasseln tter och efter som f ren var s ivriga s t nkte jag att i r ttvisans namn m ste jag dela lika. (ahlstrand.com)
 • S k igenom hela tiradarkivet med ett s kord eller en fras du knappat in i rutan h r under. (hellasorientering.se)
 • En s kmotor kan hitta information t dig baserat p enstaka ord, men du m ste sj lv tolka och s lla bland s ktr ffarna. (liu.se)
 • H ng med p Bok-OS, hitta p en egen sport, l s om sport och intervjuer med sportiga f rfattare och personer. (barnensbibliotek.se)
 • Terapeuten f r d rigenom information om den KranioSakrala rytmen, och med mycket l tta tryck (low velocity) assisterar terapeuten kroppen till att hitta r tt l ge s att sj lvl kning kan ske. (ryggochnacke.se)
 • H r kan du hitta ordet du s ker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. (psykologiguiden.se)
 • Jag l gger ut det h r s att du kan hitta det, det r just till dig. (lege.net)
 • Att vi har sv rt f r det vet de som manipulerar, du kan hitta fina citat om att ju st rre l gnen r ju l ttare r den att trycka p folk. (lege.net)
 • Anv nd nyckelord f r att hitta den produkt du s ker efter. (soli.nu)
 • Vid ultraljudsunders kning kunde hon emellertid endast hitta h ger ggstock, men hormonniv erna var normala. (patientombudet.se)
 • N r v tskan r p plats kan man r ntga och se alla blodk rl och hj rtats alla delar. (barnsidan.se)
 • Han ber ttade att det r relativt vanligt n r man kommer upp i lder, att en komma kan vara att det blir f rtr ngningar i blodk rl o.s.v. Och om det blir en oj mn och anstr ngd tillf rsel av blod till hj rtat, s kan man f dessa symtom som jag ju nu har. (glegolo.com)
 • Studierna kom att omfatta s v l fysik, kemi som biologi och resulterade i utvecklingen av en egen magnetterapeutisk metod "Quanten-Therapie" baserad p pulserande magnetiska f lt med frekvenser anpassade till amplitudf nster f r m nniskans blodk rl. (qrs.nu)
 • Regelbunden motion minskar risken f r f rkalkning av blodk rl och f rb ttrar det generella h lsotillst ndet, vilket kan leda till positiva effekter. (lastbryggan.se)
 • AD 2012 nr 4 En arbetstagare har vid fem tillf llen utf rt arbete p s dant s tt att han inte f tt elva timmars. (notisum.se)
 • Dispositionsf rbud och f rl ngning av tiden f r s dant f rbud beslutas av den myndighet som har r tt att besluta om f rfogandet. (notisum.se)
 • S dant arbete skulle t.ex. (srf-org.se)
 • I ett s dant projekt studeras hur honung p verkar s rl kning. (ekhagastiftelsen.se)
 • r det ett s dant vi just nu upplever? (dialoguemanager.se)
 • Per f rs k-rade att ett s dant ingrepp inte skulle ha n gra hormonella konsekvenser, vilket Thomas senare bekr ftade. (patientombudet.se)
 • Jag saknade de stora monet ra f retagens f rtroende och gde inget s dant. (keg.se)
 • E fter att ha varit endast "Leica-analog" s blev jag med en begagnad Leica M9P - och den passar f rv nansv rd bra in bland mina analoga Leicor. (fotosidan.se)
 • Vad vi vill visa i denna avdelning r endast p vilket s tt en allm n profitkvot kommer till st nd inom ett land. (marxists.org)
 • Milj verdomstolen upph ver milj domstolens dom och ndrar Milj pr vningsdelegationens vid L nsstyrelsen i V rmlands l n beslut den 26 april 2002, dnr 551-8966-2001 och 551-8967-2001, endast p f ljande s tt. (notisum.se)
 • G sterna fr n Bor s IBF har haft en motigare seriestart med endast en inspelad po ng s h r l ngt. (skaraibk.se)
 • Det gick h ga v gor s endast Birgitta var sugen p ett dopp. (ahlstrand.com)
 • Det vidh ftande kanten ger en hudv nlig, l g kant f r extra s kerhet p sv rhanterade omr den och f r att f rhindra att f rbandet krullar och veckar sig. (centralshoppen.se)
 • r 1787 verkar nd Erik vara vid god kassa eftersom han d l nar ut 23 Riksdaler, 23 skillingar och 6 re till Jon Jonsson Herre i Sandsj n, mot s kerhet i dennes nybygge. (genvagar.nu)
 • D r konstateras att klimatf r ndringen v ntas s nka ekonomisk tillv xt, g ra fattigdomsbek mpning sv rare, urholka livsmedelss kerhet, f rl nga existerande fattigdomsf llor och skapa nya fattigdomsf llor. (wwf.se)
 • ECF pekar p sambandet mellan kad cykling och kad s kerhet f r cyklister. (ecoprofile.se)
 • Svenskar r duktigare p hj lmb rande n danskar och holl ndare, men har nd s mre trafiks kerhet. (ecoprofile.se)
 • Veckan r knas fr n och med m ndag, om inte annan ber kning till mpas p arbetsst llet. (notisum.se)
 • Om du inte vill sl av annonsblockering f r Utsidan s st d oss g rna genom att teckna ett plusmedlemskap ist llet. (utsidan.se)
 • Ett s tt att hantera detta p r att ven inkludera maskinl sbar information som beskriver inneh llet p webbplatsen. (liu.se)
 • D r v ljer hon dock hellre att slipa ner kanterna s att tanden inte uts tts f r tryck i det dagliga tuggandet, i st llet f r att laga. (hippson.se)
 • Idag d skrev jag inget kapitel alls, satt ju p sjukan i Khorat, s nu tar det fart ist llet forts ttningsvis. (glegolo.com)
 • Alltfler m nniskor s ger sig ist llet tro p n got, men de vill inte vara med i n gon kyrka. (dialoguemanager.se)
 • Saltk rl, krukor och burkar anv ndes i hush llet som f rvaringsk rl f r inlagda och nersaltade livsmedel. (martensson.net)
 • Den verkliga orsaken till s dana skulle enligt deras forskning i st llet vara m nniskors livsh llning och livsstil, pressen att hinna med mer n tiden r cker till f r. (psykologiguiden.se)
 • CBD har i st llet vid eller om de intar cannabis p ett nytt s tt, vilket kan ge visats d mpa de psykoaktiva effekterna av THC. (folkhalsomyndigheten.se)
 • N , det r d rf r de ljuger s genomsynligt och uppenbart f r oss: F r att g ra oss helt och h llet moraliskt medansvariga i det som sker, t.ex. (lege.net)
 • Inneh llet i v ra olika kr mer hj lper dig p olika s tt att f fram mer blod till din penis. (lastbryggan.se)
 • Det r skottat p lite ny sn p dessa platser s att det skall h lla lite till innan s songen r ver f r denna g ng. (skidspar.se)
 • Sannolikt sista turen f r s songen, m jligen en riktigt tidig tur i morgon. (skidspar.se)
 • Nu r s songen 2019/20 i g ng! (skaraibk.se)
 • Starkt tillv xt Conviso-behandlingarna verkade inte alls p verka betorna negativt och tillv xten blev med hj lp av bevattning p ca 100 mm under s songen imponerande. (kws.se)
 • Det r slut kt f r denna s songen. (ahlstrand.com)
 • de l ser Lenin, som f rl nger Marx och f rklarar att kapitalismen har n tt sitt h gsta och sista stadium: imperialismen. (marxists.org)
 • En m nniska har ungef r 10 g nger s m nga bakterier i tarmen som celler i sin egen kropp. (ekhagastiftelsen.se)
 • Vidare har det p visats att omst ndigheter som f rl nger eller f rkortar ett kapitals omslagstid p liknande s tt kan ber ra profitkvoten. (marxists.org)
 • dammsugaren Ultrasilencer Green, som tillverkas av 55 procent tervunnen plast, kylsk pet FreshFrostFree som f rl nger matens h llbarhet samt den energieffektiva diskmaskinen RealLife. (idrelay.com)
 • H gkostnadsskyddet f r v rd, omsorg och socialt st d enligt SoL och HSL, d.v.s. en h gsta avgift f r hemtj nst i s v l ordin rt som s rskilt boende, dagverksamhet och kommunal h lso-och sjukv rd. (skl.se)
 • Anv ndare utan administrat rsr ttigheter beh ver sedan inte ha s rskilt tillst nd att skriva i Windowskatalogen. (netkollforum.com)
 • kningar i hj lmb rande (t ex i Australien och Nya Zeeland) har inte visat sig ka s kerheten, d remot minskade cyklingen i samband med att hj lmlagar inf rdes. (ecoprofile.se)
 • Biogasen r en stor m jlighet f r Sveriges lantbrukare, s ger Palle Borgstr m, f rbundsordf rande p Lantbrukarnas Riksf rbund. (klimatsmart.se)
 • Detta beslut har fattats av Lars- ke Johnsson , ordf rande, ombudsmannen Liza di Paolo Sandberg, legitimerade tandl karen Leif Leisnert, biomedicinska analytikern Ewa Ericson, f.d. landstingsr det Anders Senestad, f.d. riksdagsledamoten Sigge Godin samt landstingsr det S ren Bergqvist. (patientombudet.se)
 • K nner du dig ofta s rad och uppr rd efter att ha varit i kontakt med din mamma? (bokus.com)
 • Jag tycker forumet r trevligt och l ser n stan varje dag, dock har jag inte s mycket att tillf ra tyv rr. (atvforum.se)
 • Under eftermiddagen gavs tillf lle att tr ffa n gra av de inbjudna f redragsh llarna f r att diskutera deras perspektiv p dagens utmaningar, som bl.a. senare tids befolknings kning i v rlden och den snabba tekniska utvecklingen inneb r. (dialoguemanager.se)
 • Vi v lkomnar regeringens besked i budgetpropositionen f r 2021 att det tillf lliga biogasst det f rl ngs. (klimatsmart.se)
 • Mikael Nordenstedts dotter t vlar och han har m rkt att det s llan visas uppskattning fr n publiken efter exempelvis en felfri ritt. (hippson.se)
 • Det r s llan som administrat rer eller ansvariga politiker tar in en h lsoekonomisk utv rdering innan man g r en f r ndring, en besparing, och inte heller sker en h lsoekonomisk beskrivning senare. (diabetolognytt.com)
 • F delseort i k llan: M nster s Kalm. (precisensan.com)
 • Men han sa inget och s llan har en tystnad varit mer talande. (keg.se)
 • Ricoh GR-D III - Underbara v gor vid Skan rs havsbad - obeskuren osv - vid s dana h r motiv r det inbyggda vattenpasset till enorm nytta. (fotosidan.se)
 • 1. arbete som utf rs under s dana f rh llanden att det inte kan anses vara arbetsgivarens uppgift att vaka ver hur arbetet r ordnat, 2. (notisum.se)
 • Exempel p s dana noggrannt genomf rda forskningsprojket som st ds av stiftelsen r utv rdering av exempelvis akupunktur, Qi Gong och taktil massage vid vitt skilda kliniska tillst nd, s som inflammatorisk tarmsjukdom, sp dbarnskolik, klimakteriebesv r och rygg-och nacksm rtor. (ekhagastiftelsen.se)
 • Exempel p s dana sjukdomar r allergier, diabetes och inflammatoriska tarmsjukdomar. (ekhagastiftelsen.se)
 • Ny forskning pekar p ett orsakssamband mellan s dana sjukdomar och och f r ndringar i v ra tarmbakterier. (ekhagastiftelsen.se)
 • ven den tilltagande fetmaepidemien s tts numera delvis i samband med s dana f r ndringar. (ekhagastiftelsen.se)
 • Exempel p s dana belastningar r t ex el- och jordstr lning, amalgam, radiov gor mm fr n bl a mobiltelefoner. (adante.se)
 • En bra plats att vara p s ledes f r dem som vill diskutera den nya tidens utmaningar. (dialoguemanager.se)
 • Fr gan om ansvar har s ledes f rfallit ven betr ffande Thomas. (patientombudet.se)
 • Valet stod s ledes mellan att k pa brittiskt eller franskt. (ointres.se)
 • Forskningen kan utg ra bas f r att identifiera nya sorters bakterier som befr mjar h lsan hos m nniskor och husdjur, s kallade probiotika. (ekhagastiftelsen.se)
 • Idag v xer Dalar och hit dras ter m nga m nniskor som s ker sig till en avskild, lugn och idyllisk plats. (dialoguemanager.se)
 • Vanligen r inte beteendet renodlat p det s tt som de beskrivs hos dem som man brukar kalla typ A-m nniskor. (psykologiguiden.se)
 • Min v n Mikael W livaara skriver om motiven bakom att man sj lva skulle g ra en s hemsk sak, och om du f rst r talad engelska och om du r mycket modig, lyssna p Leuren Moret om en avsiktlig plan att g ra m nniskor sjuka och att minska v rldens befolkning med minst h lften. (lege.net)
 • O m nniskor, var medveten om Gud, f rl t mig f r mina fel, och hj lp mig med min uppgift. (islamguiden.com)
 • Ser man p utfallet per s song, det vill s ga fr n juli till och med juni p f ljande r, hittar man ett tydligt m nster med toppar varannan vinter. (folkhalsomyndigheten.se)
 • K pingsvik ser du skylten Klinta Camping, sv ng v nster. (stugsidan.se)
 • Vi kunde ven konstatera att det skapats s rskilda tj nster som enbart inriktar sig p att sprida piratkopierad litteratur. (rattighetsalliansen.se)
 • Inga fler m l i perioden och ven om initiativet sakta gled ver till bortalaget s r offerviljan i egen zon fortfarande h g och 4-1 k nns stabilt inf r sista. (skaraibk.se)
 • F rst ndrades namnet till Stockholm-Rimbo J rnv gar (d.v.s pluralis) och sedan, 1909, till Stockholm-Roslagens J rnv gar. (roslagsbanan.com)
 • Men det som gjorde att romanen hamnade p nyhetssidorna i landets flesta tidningar var att n gra bovar kopierat min metod n r de gjorde ett miljonr n mot OBS i V rby s der om Stockholm. (keg.se)
 • nskar s klart mera aktivitet p forumet men har d ligt med id er hur man ska n dit. (atvforum.se)
 • Alla som deltar i Bok-OS f r s klart medalj och diplom. (barnensbibliotek.se)
 • Dom promenerade mot Kambos s att vi kunde jobba klart. (ahlstrand.com)
 • Min egen erfarenhet av att n gon g ng, enbart ha ber ttat "n got litet mycket nedtonat" om hur min biologiska mamma kunde agera och d f tt en reaktion som:"g r man s r man. (bokus.com)
 • Vid behandling med enbart metadon s gs vissa exciterande beteenden som kad aktivitet av f dos k samt att h starna gick runt mer intensivt i boxen. (hastsverige.se)
 • Enbart metadon kan anv ndas som sm rtstillande f r h st vid sv ra sm rttillst nd som till exempel kolik. (hastsverige.se)
 • Forskarna vid SLU har kartlagt metadons halveringstid och de har visat att b de behandling med enbart metadon och kombinationen med ett lugnande medel kan ge effektiv sm rtlindring utan sv ra biverkningar. (hastsverige.se)
 • Ibland r cker det med ett enda ingrepp som enbart l mnar kvar ett s r som sedan f r l ka. (mehranmonemi.se)
 • I en gammal hymn p L ngfredagen heter det: Hela skapelsen var f rvirrad av fasa n r den s g Dig upph ngd p korset, O Kristus. (kristiforklaring.se)
 • S l karen visste att jag skulle bli extra lycklig om vi slapp tv ballonger/stentar, och d skulle f rs krings- bolaget ta hela kostnaden f r mig. (glegolo.com)
 • Vi avser att nedan kortfattat belysa hela problemkomplexet, f r att s tta in Preems ans kan i ett st rre sammanhang. (dlv.se)
 • L s hela propositionen h r. (idrelay.com)
 • Inte s konstigt kanske med tanke p att hela 1308 fordon blivit levererade fr n b rjan av 1939. (ointres.se)
 • Efter kv llens klubbm sterskap i skejt s har vi nu gjort nytt klassisk sp r. (skidspar.se)
 • Detta sk ra k rl t mmer du ter och ter, och alltj mt fyller du det med nytt liv. (ryggochnacke.se)
 • I propositionen f resl s b de mer k nnbara p f ljder n r regelverket inte f ljs samt f renklingar i systemet och ett nytt upphandlingsf rfarande. (idrelay.com)
 • Som ende kvarvarande gare s lde han r relsen 1988. (martensson.net)
 • r 1972 tog s j rnv gens tredje gare, Landstinget, ver delarna s der om Rimbo till det facila priset av 6 000 000 kronor, plus pensions taganden f r 34 000 000 kronor. (roslagsbanan.com)
 • Tidigare hade hon l st h lsovetenskap p universitetet, men m rkt att det varit sv rt att f jobb inom det omr det. (kreativitetochhalsa.se)
 • Hon visste att hon beh vde s ka jobb, men k nde ngest inf r att ringa och kontakta olika arbetsplatser. (kreativitetochhalsa.se)
 • Kvinnor som Marie Calloway utg r ett hot mot den sociala ordningen, vilken vilar p att kvinnors f rl genhet antingen ska h lla dem tysta eller f dem att skriva i socialt accepterade l gen. (bokus.com)
 • Studien visar att metadon har en snabb halveringstid, omkring tv timmar med en dos p 0,2 mg/kg, vilket ger en kortvarig sm rtlindring som kan f rl ngas n r h sten samtidigt behandlas med detomidin. (hastsverige.se)
 • In vitro-test visar att den transparenta filmen utg r en virusbarri r mot virus som r 27 nm eller st rre, s l nge som f rbandet r helt och inte l cker. (kontorsgiganten.se)
 • S v l Konsumentverket som dess norska motsvarighet Forbrukerombudet menar att dessa kombinationer utg r paketresor och har kr vt att resebyr er som s ljer dessa kombinationer ska till mpa paketreselagen. (srf-org.se)
 • Vi s ljer och distribuerar produkter till sjukhus och privatkliniker. (sigbritt.se)
 • I dessa tider v ljer alltfler att k pa s llskapsdjur, vilket f rs kringsbolagen har lagt m rke till. (hippson.se)
 • Men Yongan f r ta det och mysa, och sova d r ensam det gillar hon s kert. (glegolo.com)
 • Kan s kert bli en sev rd match d det kanske inte r alla i det ldre laget som r i full matchform l ngre, MEN d man var det s spelade man ju p en h gre niv n den div III innebandy som Skara spelar i idag. (skaraibk.se)
 • Vad Robert menade var s kert att n r man v l ska spela in sj lva repliken s sitter sk despelarna och tittar p tidskoden mer n att de titar p filmen. (dubbningshemsidan.se)
 • S var det f rdigsp rat f r denna s song! (skidspar.se)
 • Snart r det dags f r en helt ny s song av v rldscupen i hoppning. (hippson.se)
 • Vid export av objekt fr n Norge ska MOMS betalas in, men kan terbetalas fr n s ljare om tillr cklig dokumentation p export f religger. (retrade.eu)
 • Som s ljare best mmer du sj lv n r du vill l mna ut dina kontaktuppgifter och m nga av anv ndarna r verifierade med BankID, vilket ger en extra trygghet. (hippson.se)
 • 4 Regeringen eller den myndighet som regeringen best mmer f r meddela s rskilda f reskrifter f r totalf rsvaret med avvikelse fr n denna lag. (notisum.se)
 • F religger s rskilda sk l, kan dock tiden f r f rbudet f rl ngas med h gst en m nad. (notisum.se)
 • S lunda har man i ett av stiftelsen st tt projekt funnit olika slag av mj lksyrebakterier i honungsmagen hos bin och studier p g r f r att definiera dessas betydelse f r de h lsoeffekter som honung av olika ursprung har. (ekhagastiftelsen.se)
 • Fortsatt varning f r falska bedr geri-mail i IATA:s namn. (srf-org.se)
 • I dess f rl ngning ligger en stat som r totalit r, och r totalit r i folkets namn. (rikareliv.info)
 • Till f ljd av reformen f resl s den domstolen byta namn till Mark- och milj verdomstolen. (idrelay.com)
 • I L nsj s grannby Frisbo bodde en invandrad tysk vid namn Wolf Strobel. (keg.se)
 • Dessutom redovisas n gra r kneexempel som illustrerar hur f rbeh llsbelopp och ber kning av inkomstunderlaget kan ske (bilaga 1). (skl.se)
 • Han var tusenkonstn r och gde dessutom en s g d r n rboende g rna inhandlade virke. (keg.se)
 • Kan ppettiden f rl ngas? (brollopsguiden.se)
 • T.ex kan en ppen ductus st ngas med en s kallad paraplyst ngning d r katetern tagit med sig paraplyer som f lls upp ver h let. (barnsidan.se)
 • avsp rrade brottsplatsen och f rf ljde ytterligare misst nkta personer till Slok regr nden d r dom f rsvann sp rl st. (rpol.net)
 • Utrustning f r 4-6 personer med kokk rl, porslin och bestick. (stugsidan.se)
 • ven l gre THC-halter kan f rekommer i olika koncentrationer i olika beredningar, orsaka hal ucinationer hos personer som har en kad s r- och halten THC i cannabisprodukter har kat under de barhet f r psykoser, t.ex. (folkhalsomyndigheten.se)
 • F rs ljning av sjukv rdsutrustning s som medicinskteknisk utrustning till Landstinget m.fl. (sigbritt.se)
 • F rs ljning av sjukv rdsprodukter s som br stproteser, baddr kter m.m. (sigbritt.se)
 • En veterin r som behandlade en h st med s kallad br nning f r en erinran av Ansvarsn mnden f r djurens h lso- och sjukv rd. (hippson.se)
 • Chatten inf rdes f r att p s vis f rs ka minska irrelevant babbel i tr dar. (atvforum.se)
 • Det vill s ga, om vi ser ver hur vi reser, ter, bor och placerar v ra pengar, kan vi kraftigt minska v r klimatp verkan. (wwf.se)
 • Med en s dan premie skulle uppgraderingen vid reningsverken ka betydligt och facklingen minska. (klimatsmart.se)
 • 11 tiden blevstavf stetet s mre. (skidspar.se)
 • P grund av problem med produktionen av statistiken ver lediga arbetsplatser har tiden f r insamling av uppgifter f rl ngts. (stat.fi)
 • Penisringar - Penisringen kan anv ndas b de om du har sv rt att uppn st nd eller om ditt st nd avtar under tiden du har sex f r att h lla kvar blodet i din erigerade penis. (lastbryggan.se)
 • Kokt torsk med senapss s var i ldre tider en sj lvklarhet p jul- och ny rsafton. (martensson.net)
 • Transfersp r till gluggvallen var s mre, myrar och framf rallt v gens nedre slinga var bra p fm vid. (skidspar.se)
 • De som r vana vid teoretiskt arbete, framf r allt vetenskapsm n i de verkliga vetenskaperna (de humanistiska vetenskaperna r till 80% falska vetenskaper, konstruktioner av den borgerliga ideologin) kan vervinna de sv righeter, som ligger i att Kapitalet r ett rent teoretiskt arbete. (marxists.org)
 • Stig sitter framf r Marina och ser p henne med ett verl gset leende p l pparna, trots att han r sv rt skadad. (rpol.net)
 • N r hon framf rde nskem l om s dan ordination och remittering avb jde Lena beg ran. (patientombudet.se)
 • Som villkor f r tillst ndet har s.k. foderkoefficienter f reskrivits som begr nsningsv rden. (notisum.se)
 • Eftersom Rosita inledningsvis beh vde bli mera trygg med att st ut med sina inre tillst nd inleddes terapin med stabilisering i relation s v l som metod. (kreativitetochhalsa.se)
 • Under en tio rsperiod har dessa toppar infallit vintrar som b rjar med j mna rtal, det vill s ga 2002 etc. och nu senast 2010. (folkhalsomyndigheten.se)