• Lexikonet rymmer 18 000 s kbara termer, svenska och engelska, samlade under 9 000 bl ddringsbara ord och namn i bokstavsordning. (psykologiguiden.se)
 • Lexikonet rymmer ca 20 000 s kbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bl ddringsbara ord och namn i bokstavsordning. (psykologiguiden.se)
 • Trots denna avsaknad av sunda randomiserade, dubbel-blindstudier, s rskilt betr ffande inactiverade virusvacciner [s som det svenska] h vdar regeringen att effekten r definivt bevisad och ber ttigar massvaccination. (drjaan.net)
 • parasomnias ), st rningar som uppst r under s mnen eller f rv rras av s mn. (psykologiguiden.se)
 • Slarv med s mnen drabbar immunf rsvaret och tar tid att terst lla. (ingridkrianon-jonankerholm.nu)
 • Enkelt uttryckt: vi beh ver sova f r att kunna leva och s mnen r viktig f r v r h lsa. (bokus.com)
 • Minst en av tre i Sverige idag har bekymmer med s mnen och bokens andra del fokuserar p s mnproblem och vad man kan g ra t dem. (bokus.com)
 • Noradrenalinf rr den t ms och fylls inte p eftersom REM-s mnen ideligen blir avbruten av mardr mmar. (medicinkompendier.se)
 • Ungdomar med medelsv r och sv r depression, samt ungdomar med lindrig depression som inte har svarat adekvat p behandling/st d efter 6-8 veckor i f rsta linje (skolh lsov rd, skolpsykolog, h lsocentralen). (ahs.ax)
 • Medelsv ra och sv ra ngesttillst nd med en tydlig funktionsneds ttning, samt lindriga tillst nd som inte har f rb ttrats trots adekvat behandling/st d i f rsta linje. (ahs.ax)
 • Medelsv r och sv r ADHD samt lindrig ADHD med kvarvarande problem trots adekvata insatser fr n f rsta linjen (bl.a. gjort de tg rder skolpsykologen rekommenderat). (ahs.ax)
 • Om barnet/ungdomen uppvisar allvarliga symptom och symptomen kvarst r trots att adekvata tg rder vidtagits i f rsta linjen (d.v.s. att sociala myndigheter och skolan har gjort en bed mning och satt in tg rder samt utv rderat dessa) och om barnets f rm ga att fungera i vardagen r allvarligt p verkad. (ahs.ax)
 • nda sedan de f rsta lugnande medlen och s mnmedlen tillkom har historien upprepat sig. (evoca.info)
 • Hesheten r f rsta tecknet, s droppar tempen och jag somnar i soppan. (6miljonerklubben.com)
 • Det hela g r ut p att f lla det st rsta och st tligaste djuret, fr n nosh rningar till kudu bockar. (boksidan.net)
 • anno 1629 den 18 Agusti och om en m nddagsm rgan kl kan 7 r jagh, Agneta horn gustafd ter, f dh hit til d na onda och f r migh myket m dosama och bedr fweliga w rden uti staden riga, mig si lf til al som st rsta s rgh och wedwew rtighet , Ni kan t nka att stavningsprogrammet protesterar. (boksidan.net)
 • Du kan f hj lp med bl a allt fr n allm n stress, s mnst rningar, muskelsp nningar, sm rtor, verk nsligheter/allergier och n ringsobalanser. (medifant.se)
 • Stor vikt l ggs numera ocks vid komorbiditet till s mnst rningar och fibromyalgi. (psykologiguiden.se)
 • Det kan ocks handla om att sv righeternas omfattning l mpar sig b st inom prim r- eller skolh lsov rden. (ahs.ax)
 • F rra rets succ bok Food Pharmacy l rde oss allt om antiinflammatorisk mat, bakterier, hj ltar i k ket, antioxidanter och vetenskapliga studier (och s var det n got om Star Wars ocks ).H r r kokboken som f renklar din vardag. (adlibris.com)
 • Det doktorn inte s ger som kommer fr n samma unders kning r att de ocks hittade m n med ytterst sm eller inga alls f rtr ngningar och dessa hade j ttebesv r. (ngn.nu)
 • Det kan ocks vara s att ett centralt tryck p ryggm rgen kan ge felaktiga nervimpulser till muskler i nedre delen av buken. (ngn.nu)
 • Det sker ocks en hel del s.k. direkta nervsignaler, t.ex. (ngn.nu)
 • Genom att g ra nytt kommer du ocks s sm ningom att t nka nytt. (bokus.com)
 • I Sverige kulminerade problemet n r studier i Malm , d r anv ndningen var s rskilt stor, p visade ett starkt samband mellan f rskrivningsvolym, beroende, missbruk och sj lvmord. (evoca.info)
 • Studien bekr ftar att anv ndningen av dessa medel r s rskilt h g i J nk ping, Helsingborg och Malm , att anv ndningen kar med ldern, och att kvinnor anv nder mera n m n. (evoca.info)
 • Inte s rskilt sjuk, f rmodligen med l ga virusniv er. (6miljonerklubben.com)
 • S mnst rning r ett vergripande begrepp som omfattar fyra huvudtyper av s mnproblem: insomni, dygnsrytmst rningar, hypersomni och parasomni. (psykologiguiden.se)
 • Jag fick sv righeter med att skriva med en penna. (ngn.nu)
 • Dagens moderna stressfyllda livsstil g r att vi l tt drabbas av utmattning, s mnst rningar, depression och matsm ltnings besv r. (resonans.org)
 • Orsaker till dessa kan vara en sv r depression (s k depressiv pseudodemens) eller annan psykisk sjukdom. (psykjouren.com)
 • Har det inte handlat om jakt s har det varit f r att utforska livets mysterier. (adlibris.com)
 • Blivande 30- ring som efter diverse turer i livets s popera numer r singel och enast ende mamma. (blogtoplist.se)
 • Fallen av sv r ngest, oro och s mnst rningar r inte p l ngt n r s m nga att de motiverar dagens h ga konsumtion. (evoca.info)
 • MS, Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom), circulationsst rningar i hj rnan, symptom (huvudv rk, s mnst rningar, affektiva st rningar och ringande i ronen) samt tum rer i huvudregionen. (cosmostutkimus.fi)
 • P.g.a. att gr nserna har s sm ningom suddat ut kallar man Alzheimer sjukdom s v l patienter med presenil som med senil debut. (psykjouren.com)
 • D rf r r tryckkokaren ett av de b sta verktygen f r att kunna laga mat snabbt och samtidigt bevara s mycket som m jligt av vitaminer och mineraler i maten. (annaskipper.se)
 • B sta receptet mot tr ttheten r annars att ta det lugnt, vistas mycket i naturen och sova s mycket som m jligt! (ingridkrianon-jonankerholm.nu)
 • Detta r s komplext s det r n st intill om jligt f r en l kare att k nna till hela mekanismen. (ngn.nu)
 • Dessutom ger f rfattarna r d om hur du kan utveckla b ttre b ttre sovvanor f r att f rb ttra din s m och d rmed din h lsa. (bokus.com)
 • Jag gillar ven att fotografera, s ett och annat foto kommer att finnas med p bloggen. (blogtoplist.se)
 • F rklaringen till detta r inte att det kan bli skador i hj rnan utan det r mer sannolikt att det r st rda nervsignaler fr n kroppens s.k. gyroreceptorer. (ngn.nu)
 • Influensaviruset ndrar sig st ndigt, och nyligen har rapporter kommit om att ven H1N1-influensan b rjat ndrat sig s att befintliga vacciner inte matchar den. (drjaan.net)
 • Upplevt trauma med p f ljande allvarliga symptom s som terupplevande, undvikande och dissociation som medf r signifikant lidande och f rs mrad funktion. (ahs.ax)
 • D rf r medf r alla dessa medel samma problem med vanebildning, beroende och sv ra, l ngvariga besv r vid f rs k att upph ra med medicineringen. (evoca.info)
 • S mn dr m mardr m tar upp grundl ggande fr gor om n r, hur och varf r vi sover och f rklarar begrepp som dygnsrytm, s mnstadier, social jetlag och goda s mnrutiner utifr n modern forskning. (bokus.com)
 • A.E:s arbetsf rm ga var vid tiden f r upps gningen inte stadigvarande nedsatt i s v sentlig m n att hon inte har kunnat utf ra arbete av n gon betydelse f r kommunen. (notisum.se)
 • Med anledning av F rs kringskassans beslut h lls i september 2010 ett m te med tillf rordnade personalchefen J.S. A.E. bad vid m tet att f ett anpassat arbete p heltid, eller att bli omplacerad till ett mindre stressande arbete n sl jdl rare. (notisum.se)
 • primary insomnia ) bytts ut mot termen insomnia disorder och ben mningen 'sekund r s mnst rning' utg tt. (psykologiguiden.se)
 • terkommande s mnsv righeterna, grund andning har b rjat v cka mig om jag sover p rygg. (6miljonerklubben.com)
 • D tog s mnst rningar och RLS: Restless leg syndrom (ont, det g r ont, det g r ont hela natten men s llan p dan) vid. (6miljonerklubben.com)
 • P ett effektivt, tryggt och s kert s tt! (resonans.org)
 • Anv nd eteriska oljor i egenv rd p ett tryggt och s kert s tt! (resonans.org)
 • ven hans beskrivning av kvinnan skulle s kert ogillas av vissa i dessa feminist tider. (boksidan.net)
 • Eteriska oljor best r av sm doftfickor som framst lls och f rvaras i s rskilda fack i l v, blommor, fr n, r tter och kvistar hos aromatiska v xter. (resonans.org)
 • Samt vid s rskilda program och enligt verenskommelse. (konsthallc.se)
 • M nniskor kan bete sig som en naturkatastrof n r reningsprocessen s tter ig ng. (ingridkrianon-jonankerholm.nu)
 • Tillverkarna av dessa vacciner vet att de r v rdel sa, men de forts tter nd att s lja dem. (drjaan.net)
 • Jag h mtar information fr n forskningslitteratur och f ljer seri s internationell media. (6miljonerklubben.com)
 • Tobbe anv nder ven drinken som mellanm l, d den r l tt att ha till hands p st llen d r det kan vara sv rt att f tag i bra och n ringsfull mat. (annaskipper.se)
 • Vi anv nder den allra senaste tekniken med datastyrda instrument som kartl gger eventuella cirkulationsst rningar och/eller obalanser i kroppens organsystem. (medifant.se)
 • restless legs syndrome, RLS, Willis-Ekbom disease, WED ). B de somnambulism och nattskr ck upptr der under deltas mn (icke-REM-s mn). (psykologiguiden.se)
 • P det viset r det sv rt att s tta ett r ttvist betyg n r jag tycker att historien inte r s intressant men att ber ttar gl djen r bra. (boksidan.net)
 • Lite drygt att f ra bok ver b de dag och natt s jag skippade snabbt dagaktivitetsregistreringen. (bokus.com)
 • Hemingway som h r framst lls som en skr vlare och hans fru lilla mamma som han kallar henne s ker sp nning i Afrikas rika djurliv. (boksidan.net)
 • Speciellt om du har centrala osteofyter som trycker p ryggm rgen du kan d dels f signalst rningar till magnerver (det g r inte att utesluta att det kan ske s.k. patologiskt verf rda nervimpulser till Nervus Vagus. (ngn.nu)
 • H r kan du hitta ordet du s ker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. (psykologiguiden.se)
 • H r kan du p ett roligt s tt l ra dig mer om Sveriges natur, ekologi och biologiska m ngfald. (lankskafferiet.org)
 • Av de vuxna svenskarna tar 5-20 procent, med variationer f r lder och k n, dagligen lugnande medel eller s mnmedel. (evoca.info)
 • Den omfattande anv ndningen av lugnande medel och s mnmedel r ett folkh lsoproblem som r f rbisett, eftersom m nga l kare nnu inte uppm rksammat den stora risken f r vanebildning och l ngvarigt, sv ravvecklat beroende. (evoca.info)
 • Och s ska doktorerna agera efter vetenskaplig grund? (ngn.nu)
 • Texten i boken r annars just det tv tt kta nattugglor beh ver veta f r att vara motiverade att ( ntligen) ta tag i sina s m. (bokus.com)
 • J nk pings t tposition beror i h g grad p omfattande f rskrivning av de nyare s mnmedlen, vilka dessutom r mycket dyrare. (evoca.info)
 • Demens r ett syndrom (symtomkomplex) som r f rv rvat, och best r av st rningar i kognitiva (intellektuella), emotionella och centrala sensomotoriska funktioner (1). (psykjouren.com)
 • Oljorna kan fungera som en terst llare, vara avstressande, fr mja en fridfull s mn och neutralisera syra verskott - egenskaper som g r att du slipper springa till apoteket i tid och otid. (resonans.org)
 • Men slutligen r det s att f r att jag ska tycka att boken r bra s m ste historien vara intressant. (boksidan.net)